Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 september 2020)

Filter items
Nieuws
25 september 2020

Economie 

COVID-19: wijzigingsbesluit Winwinleningen

Door de coronacrisis dreigt een groot aantal bedrijven in solvabiliteitsproblemen te geraken. Daarom wijzigt de Vlaamse Regering principieel haar besluit over de Winwinlening. Door de Winwinleningen uit te breiden en te versoepelen, wordt de kapitaalstructuur van de kmo’s versterkt. Het maximaal te ontlenen bedrag per onderneming wordt verhoogd van 200.000 euro naar 300.000 euro. Het bedrag per kredietgever wordt opgetrokken van 50.000 euro naar 75.000 euro. Het wordt mogelijk om de looptijd te laten variëren tussen de 5 en 10 jaar. De looptijd van de voor de inwerkingtreding van het wijzigingsdecreet geregistreerde Winwinleningen, die aflopen in 2020, kan met maximaal twee jaar worden verlengd. Dit stelt ondernemingen in staat de terugbetaling meer te spreiden of uit te stellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximaal tien jaar. Het eenmalige fiscale voordeel bij definitief verlies wordt tijdelijk verhoogd van 30% naar 40%. Deze hogere waarborg geldt alleen voor alle nieuwe Winwinleningen die ten laatste op 31 december 2021 worden afgesloten, voor de ganse looptijd van die leningen. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu advies ingewonnen van de Raad van State.  

Ontbinding Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 stelt dat het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen wordt opgeheven. Het Vlaams Parlement heeft hiervoor op 17 juni 2020 het opheffingsdecreet goedgekeurd. De opheffing van Syntra Vlaanderen en de integratie van het agentschap binnen het departement Werk en Sociale Economie, VDAB en het Agentschap Innoveren en Ondernemen, is voorzien tegen 1 januari 2021. Voor de verdere uitwerking van de integratie zijn de nodige uitvoeringsbesluiten nodig. Na het advies van de SERV, van de VLOR, van de Raad van Bestuur van de VDAB en van de Raad van Bestuur van Syntra Vlaanderen, keurt de Vlaamse Regering nu opnieuw principieel het besluit goed dat de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de ontbinding zonder vereffening regelt, samen met de nodige maatregelen voor de wijziging van de naam van het agentschap. De namen 'Hermesfonds' en 'Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid' worden ook vervangen door de naam 'Fonds voor Innoveren en Ondernemen'. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.       

857.000 euro strategische transformatiesteun Martin Vandereyt & Zonen bv in Zonhoven en Dilsen-Stokkem

De Vlaamse Regering kent 857.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Martin Vandereyt & Zonen bv in Zonhoven en Dilsen-Stokkem. Om de transformatie te realiseren investeert Martin Vandereyt & Zonen in de aankoop van een leegstaande fabriekshal in Dilsen-Stokkem, waar een nieuwe tweede vestiging wordt opgericht. Na ombouw zal de fabriekshal dienst doen als de productielocatie voor de in-house-prefab-productie van volwaardige, modulaire BEN (Bijna Energieneutrale)-woningen uit hout.  

Definitieve goedkeuring Brownfieldconvenant 136. Gullegem – IMHO

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering, na het inspraak- en informatiemoment, haar definitieve goedkeuring aan het Brownfieldconvenant 136. Gullegem – IMHO.  

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 151. Beersel - Manchestersite

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan Brownfieldconvenant 151. Beersel - Manchestersite. Het  Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip het voorziene inspraakmoment aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

-

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (27 januari 2023)

  27 januari 2023

  O.a. principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg

 • EU-nieuws deze week | week 2

  EU-nieuws deze week | 23 - 27 januari 2023

  27 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.