Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (26 november 2021)

Filter items
Nieuws
26 november 2021

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 26 november 2021

Economie 

Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV

Het decreet Duurzame Ontwikkeling bepaalt het kader voor het gecoördineerd Vlaams beleid duurzame ontwikkeling en verzekert de continuïteit ervan. Een van de bepalingen in het decreet is de opmaak van een Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO). In dit kader keurt de Vlaamse Regering, na adviezen van de betrokken strategische adviesraden, van de Verenigde Verenigingen, van de VVSG, van de VVP en van een aantal maatschappelijke partners, de nota 'Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV' (VSDO4) definitief goed. Met deze nota zet de regering verder in op een duurzame samenleving met Visie 2050 als langetermijnkompas en Vizier 2030 als focus. Vizier 2030 is de Vlaamse vertaling van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en bevat 53 doelstellingen en 111 indicatoren. Voor de uitvoering van de VSDO4 wordt ingezet op de transitieprioriteiten 'Circulaire Economie; Leven, leren en werken in 2050; Industrie 4.0, Samen Leven in 2050; Mobiliteit; Energie en Klimaat; en Omgeving voor de toekomst', met een duidelijke link met het relanceplan. De VSDO4 wordt meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

7,5 miljoen euro strategische ecologiesteun aan Indaver Plastics2Chemicals nv in Antwerpen

De Vlaamse Regering kent 7,5 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Indaver Plastics2Chemicals nv in Antwerpen (3,75 miljoen euro onder de vorm van subsidies en 3,75 miljoen euro onder de vorm van terugvorderbaar voorschot). Indaver Plastics2Chemicals is een nieuwe onderneming, die speciaal voor dit project werd opgericht, en 100% dochter is van Indaver Holding nv. Het project betreft een geavanceerde recyclagetechnologie gebaseerd op thermische depolymerisatie, waarbij plastic afval door verhitting wordt omgezet in een mengsel van chemische bouwstenen, die verder gedistilleerd worden om ze op te zuiveren.

 

Wetenschap 

Decreet Vlaamse internationale beurzenprogramma topstudenten

In het Regeerakkoord 2019-2024 formuleerde de Vlaamse Regering de ambitie om een programma op te zetten waarin jaarlijks de beste studenten hun academische carrière kunnen verlengen bij de beste universiteiten ter wereld, en zo een netwerk op te bouwen met de belangrijkste kenniscentra in de wereld. Om dit te realiseren, hecht de Vlaamse Regering nu, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over het Vlaamse internationale beurzenprogramma voor topstudenten. Het ontwerpdecreet voorziet in het juridische kader om de beurzen toe te kennen. Dit ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

 

Innovatie 

Plan Vlaamse Veerkracht: Zelfbeheerde identiteit

De Vlaamse Regering keurt de invulling van het relanceproject VV076 'Zelfbeheerde Identiteit' goed. Met dit project wordt ingezet op het versterken van het vertrouwen van de burger in de data-economie waarbij burgers zelf controle hebben over data zodat ze die vlotter en veiliger kunnen delen en zo een zelfbeheerde digitale identiteit kunnen creëren. Het project wil een innovatief platform uitbouwen voor persoonlijke datakluizen gebaseerd op de wereldwijde Solid-standaard. Dit platform moet de data-paradox helpen overbruggen, waarbij burgers wel het gebruiksgemak van datagedreven diensten willen, maar weerstand voelen tegenover het gebruik van hun persoonlijke data door de intransparantie van 'big tech'-bedrijven. De persoonlijke datakluis moet de privacy van de burger versterken, zodat persoonsgegevens digitaal veiliger en met grotere transparantie kunnen gedeeld worden. Een eerste toepassing binnen dit project laat een burger toe het domicilieadres en contactgegevens in zijn persoonlijke datakluis op te laden en na toestemming beschikbaar te stellen aan derden.

Plan Vlaamse Veerkracht: Voorontwerp van decreet machtiging tot oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf

De Vlaamse Regering keurt de invulling goed van het relanceproject 'Oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf' (VV061) met de bijbehorende middelen voor de periode 2021-2024. Ze hecht tegelijk haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf. Het Vlaams Datanutsbedrijf is een intelligente verkeerswisselaar van data, die zorgt voor een gelijk speelveld voor alle publieke en private spelers binnen aangesloten data-ecosystemen, en die antwoorden biedt op de uitdagingen voor een datagedreven economie. Het Datanutsbedrijf is betrokken bij het platform voor persoonlijke datakluizen (VV076), het Vastgoedinformatieplatform (VV074) en de Vlaamse Sensor Data Space (VV073). Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  17 januari 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits verruimt vanaf dit jaar de mogelijkheden voor topwetenschappers om onderzoek ook na hun pensioensleeftijd in Vlaanderen verder te zetten. Het moet vermijden dat baanbrekende kennis en onderzoeken verloren gaan doordat het Vlaamse kader momenteel geen steun biedt aan toponderzoek na het emeritaat.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 14 januari 2022

  14 januari 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  14 januari 2022

  Op 12 januari 2022 stelde de OESO haar rapport 'Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium' voor tijdens een online seminarie. Het rapport kadert in het OESO-project 'Resourcing higher education' waar ook Vlaanderen, naast o.a. Finland, Denemarken, Ierland, Portugal, Litouwen en Israël, aan deelneemt.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2021)

  13 januari 2022

  De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om de effecten van de coronacrisis te milderen werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de EWI-commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van het Rekenhof. 

 • Extra middelen voor Vlaams wetenschappelijk onderzoek in 2022

  10 januari 2022

  De coronacrisis heeft het belang van sterk Vlaams onderzoek extra in de verf gezet. De Vlaamse Regering sloot eind vorig jaar zes convenanten met zes top-onderzoeksinstellingen om hun kennis verder uit te breiden en hun internationale positie te versterken. In 2022 gaat het over ruim 33 miljoen euro extra middelen.