Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 december 2021)

Filter items
Nieuws
3 december 2021

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 3 december 2021

Economie 

vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen: subsidie werkjaar 2021-2022

De Vlaamse Regering kent aan Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) vzw een werkingssubsidie toe van maximaal 1,44 miljoen euro voor het werkjaar september 2021 - augustus 2022​. Vlajo zal werken aan het project 'Onderwijs voor een ondernemende generatie, van ondernemende klas naar ondernemende school'. Vlajo vzw is de structurele partner van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, voor de werking Ondernemend Onderwijs. 

vzw Unizo, Onderwijs & Ondernemen: subsidie werkingsjaar 2021-2022

De Vlaamse Regering kent een werkingssubsidie toe van 440.000 euro aan vzw Unizo voor haar werking Onderwijs & Ondernemen, voor het werkjaar dat start op 1 september 2021 en eindigt op 31 augustus 2022. Unizo Onderwijs & Ondernemen is de structurele partner van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen, voor de werking Ondernemend Onderwijs. Unizo Onderwijs & Ondernemen wil ondernemerszin bij jongeren binnen een onderwijsomgeving aanscherpen, inspireren en ondersteunen, en een brug slaan en verbreden tussen onderwijs en ondernemen.

SYNTRA vzw: subsidie e-leren ondernemerschapstrajecten

Door Covid-19 zijn veel volwassenen vertrouwd geraakt met leren en werken in een digitale omgeving. Covid-19 veranderde ook het verwachtingspatroon van de lerende: die verwacht de opleiding tenminste deels online te kunnen volgen, aangepast aan de eigen leervoorkeur en leerdoel en aan praktische zaken als plaats en tijd. Reden genoeg voor SYNTRA om haar dienstverlening versneld te moderniseren naar een meer gepersonaliseerde leerweg voor de lerende en naar een hybride leeromgeving om leren in te passen in 'the flow of life'. In deze context kent de Vlaamse Regering een subsidie van 1,9 miljoen euro toe aan SYNTRA vzw voor de overstap naar online leren in de ondernemerschapstrajecten. In de opleidingen binnen een ondernemerschapstraject krijgen volwassenen (vanaf 18 jaar) een goede basis om een zaak te starten, of zich als zelfstandige te vestigen of een nieuw beroep aan te leren.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Plan Vlaamse Veerkracht: Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit

De Vlaamse Regering keurt de invulling goed van het relanceproject 'Data Integratiediensten voor Slimme Mobiliteit'. Voor dit project is een totaal budget voorzien van 5 miljoen euro. Het relanceproject voorziet een gestandaardiseerde oplossing voor data-uitwisseling tussen vervoerders en/of mobiliteitsdiensten, om mogelijk te maken dat een gebruiker via digitale kanalen eenvoudig meerdere types mobiliteitsdiensten kan combineren om zich op de meest efficiënte manier van A naar B te verplaatsen. Door de mobiliteitsdatastromen te standaardiseren en via de Vlaamse Sensor Data Space ter beschikking te stellen, moeten aanbieders die in verschillende regio's actief zijn hun data maar één keer delen, waarna deze vlot beschikbaar en herbruikbaar is voor alle aanbieders van oplossingen voor combimobiliteit. 

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (1 december 2022)

  1 december 2022

  O.a. vraag om uitleg over de analyse van het Planbureau over steun voor onderzoek en ontwikkeling, cybersecurity en energieprestatiegebaseerde handelshuur.

 • Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  1 december 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Jo Brouns investeert via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur. Via dit programma wordt de Vlaamse deelname aan grootschalige, internationale faciliteiten gefinancierd.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  28 november 2022

  O.a. wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer en convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027.

 • Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  25 november 2022

  De Vlaamse Regering heeft de hervorming van de kmo-portefeuille  definitief goedgekeurd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. De hervorming treedt in januari ’23 in werking.

 • Wij zoeken twee allround communicatiedeskundigen

  25 november 2022

  Wij zijn op zoek naar twee allround communicatiedeskundigen die de communicatieprojecten die op stapel staan n.a.v. het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie mee tot een goed einde kunnen brengen. Solliciteren kan t.e.m. 6 december