Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 juni 2022)

Filter items
Nieuws
3 juni 2022

>>>>>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 3 juni 2022

Economie 

Plan Vlaamse Veerkracht: Investeringen in onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen

Hogescholen zijn een belangrijke actor binnen het innovatielandschap, door valorisatie van kennis naar de kmo's. Daarvoor moeten hogescholen wel over voldoende ruimte en ondersteuning beschikken om effectief onderzoek te kunnen uitvoeren. Het ondersteunen van onderzoeksinfrastructuur is daarom opgenomen als doelstelling in het Regeerakkoord en de beleidsnota Economie 2019-2024, en is ook voorzien in het relanceplan Vlaamse Veerkracht. ​De Vlaamse Regering keurt nu de aanpak goed voor de subsidiëring van onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen, waarvoor 2,93 miljoen euro wordt vrijgemaakt vanuit de relanceprovisie, ten gunste van het agentschap Innoveren & Ondernemen. De Vlaamse minister, bevoegd voor Economie, zal zorgen voor de verdere organisatie en behandeling van de oproep en het toewijzen van de subsidies.

Implementatie van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen.​ In dit kader keurt de Vlaamse Regering het addendum goed bij het Brownfieldconvenant 72. Roeselare - Immo Verbrugge. Het addendum verlengt de looptijd met 7 jaar, tot 18 september 2029. Daarnaast wordt toegevoegd dat de monitoringsfase van de grondwatersanering kan doorlopen na beëindiging van het Convenant.

Implementatie van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen.​ In dit kader keurt de Vlaamse Regering Addendum 3 goed aan het Brownfieldconvenant 55. Wevelgem - De Posthoorn.  Het addendum verlengt de looptijd met 3 jaar, tot 10 september 2025.

 

Wetenschap 

Plan Vlaamse Veerkracht: Investeringen in onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen

Hogescholen zijn een belangrijke actor binnen het innovatielandschap, door valorisatie van kennis naar de kmo's. Daarvoor moeten hogescholen wel over voldoende ruimte en ondersteuning beschikken om effectief onderzoek te kunnen uitvoeren. Het ondersteunen van onderzoeksinfrastructuur is daarom opgenomen als doelstelling in het Regeerakkoord en de beleidsnota Economie 2019-2024, en is ook voorzien in het relanceplan Vlaamse Veerkracht. ​De Vlaamse Regering keurt nu de aanpak goed voor de subsidiëring van onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen, waarvoor 2,93 miljoen euro wordt vrijgemaakt vanuit de relanceprovisie, ten gunste van het agentschap Innoveren & Ondernemen. De Vlaamse minister, bevoegd voor Economie, zal zorgen voor de verdere organisatie en behandeling van de oproep en het toewijzen van de subsidies.

Raad van bestuur Flanders Technology International en Technopolis: benoeming onafhankelijke bestuurders

​De Vlaamse Regering draagt Stijn Coenen, Frederik Verhaeghe, Koen Wauters en Ann Wurman voor met het oog op de benoeming door de algemene vergaderingen van Flanders Technology international vzw en Technopolis nv, tot onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van Flanders Technology International vzw en Technopolis nv.  

 

Innovatie

Plan Vlaamse Veerkracht: Investeringen in onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen

Hogescholen zijn een belangrijke actor binnen het innovatielandschap, door valorisatie van kennis naar de kmo's. Daarvoor moeten hogescholen wel over voldoende ruimte en ondersteuning beschikken om effectief onderzoek te kunnen uitvoeren. Het ondersteunen van onderzoeksinfrastructuur is daarom opgenomen als doelstelling in het Regeerakkoord en de beleidsnota Economie 2019-2024, en is ook voorzien in het relanceplan Vlaamse Veerkracht. ​De Vlaamse Regering keurt nu de aanpak goed voor de subsidiëring van onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen, waarvoor 2,93 miljoen euro wordt vrijgemaakt vanuit de relanceprovisie, ten gunste van het agentschap Innoveren & Ondernemen. De Vlaamse minister, bevoegd voor Economie, zal zorgen voor de verdere organisatie en behandeling van de oproep en het toewijzen van de subsidies.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Regionale Economische Vooruitzichten 2022-2027

  18 juli 2022

  Een economische groei in Vlaanderen van 2,8% in 2022 en van 1,3% in 2023. Dat verwachten het Federaal Planbureau en de regionale statistische diensten in hun ‘Vooruitzichten’. De inflatieschok zet een rem op het economisch herstel. In de periode 2024-2027 zou de bbp-groei in Vlaanderen gemiddeld 1,5% bedragen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 juli 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 juli 2022)

  15 juli 2022

  O.a. waterstofonderzoek, Bio Base Europe Pilot Plant, bijkomende ondersteuning van de oproep zware onderzoeksinfrastructuur, subsidie Waterstofnet en Flemish Open Science Board (FOSB) en Wijzigingsbesluit kmo-portefeuille.

 • EU-nieuws deze week | 11 juli - 5 augustus 2022

  15 juli 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering vernieuwt energie-overeenkomsten met ondernemingen

  Vlaamse Regering vernieuwt energie-overeenkomsten met ondernemingen

  12 juli 2022

  De Vlaamse overheid stimuleert al lange tijd ondernemingen om de energie-efficiëntie van hun processen te optimaliseren en zo veel mogelijk energie te besparen. Om nog meer ondernemingen aan te zetten om hieraan aandacht te besteden, gaan enkele nieuwe maatregelen van start.

 • Europese Commissie presenteert nieuwe Europese innovatieagenda

  Europese Commissie presenteert nieuwe Europese innovatieagenda

  9 juli 2022

  Op 5 juli 2022 heeft de Commissie een nieuwe Europese innovatieagenda aangenomen om Europa een koppositie te geven in de nieuwe golf van deeptech-innovatie en start-ups. De innovatieagenda zal Europa helpen om nieuwe technologieën te ontwikkelen voor het aanpakken van de meest dringende maatschappelijke uitdagingen, en om deze technologieën op de markt te brengen.