Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (3 juni 2022)

Filter items
Nieuws
3 juni 2022

>>>>>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 3 juni 2022

Economie 

Plan Vlaamse Veerkracht: Investeringen in onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen

Hogescholen zijn een belangrijke actor binnen het innovatielandschap, door valorisatie van kennis naar de kmo's. Daarvoor moeten hogescholen wel over voldoende ruimte en ondersteuning beschikken om effectief onderzoek te kunnen uitvoeren. Het ondersteunen van onderzoeksinfrastructuur is daarom opgenomen als doelstelling in het Regeerakkoord en de beleidsnota Economie 2019-2024, en is ook voorzien in het relanceplan Vlaamse Veerkracht. ​De Vlaamse Regering keurt nu de aanpak goed voor de subsidiëring van onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen, waarvoor 2,93 miljoen euro wordt vrijgemaakt vanuit de relanceprovisie, ten gunste van het agentschap Innoveren & Ondernemen. De Vlaamse minister, bevoegd voor Economie, zal zorgen voor de verdere organisatie en behandeling van de oproep en het toewijzen van de subsidies.

Implementatie van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen.​ In dit kader keurt de Vlaamse Regering het addendum goed bij het Brownfieldconvenant 72. Roeselare - Immo Verbrugge. Het addendum verlengt de looptijd met 7 jaar, tot 18 september 2029. Daarnaast wordt toegevoegd dat de monitoringsfase van de grondwatersanering kan doorlopen na beëindiging van het Convenant.

Implementatie van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen.​ In dit kader keurt de Vlaamse Regering Addendum 3 goed aan het Brownfieldconvenant 55. Wevelgem - De Posthoorn.  Het addendum verlengt de looptijd met 3 jaar, tot 10 september 2025.

 

Wetenschap 

Plan Vlaamse Veerkracht: Investeringen in onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen

Hogescholen zijn een belangrijke actor binnen het innovatielandschap, door valorisatie van kennis naar de kmo's. Daarvoor moeten hogescholen wel over voldoende ruimte en ondersteuning beschikken om effectief onderzoek te kunnen uitvoeren. Het ondersteunen van onderzoeksinfrastructuur is daarom opgenomen als doelstelling in het Regeerakkoord en de beleidsnota Economie 2019-2024, en is ook voorzien in het relanceplan Vlaamse Veerkracht. ​De Vlaamse Regering keurt nu de aanpak goed voor de subsidiëring van onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen, waarvoor 2,93 miljoen euro wordt vrijgemaakt vanuit de relanceprovisie, ten gunste van het agentschap Innoveren & Ondernemen. De Vlaamse minister, bevoegd voor Economie, zal zorgen voor de verdere organisatie en behandeling van de oproep en het toewijzen van de subsidies.

Raad van bestuur Flanders Technology International en Technopolis: benoeming onafhankelijke bestuurders

​De Vlaamse Regering draagt Stijn Coenen, Frederik Verhaeghe, Koen Wauters en Ann Wurman voor met het oog op de benoeming door de algemene vergaderingen van Flanders Technology international vzw en Technopolis nv, tot onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van Flanders Technology International vzw en Technopolis nv.  

 

Innovatie

Plan Vlaamse Veerkracht: Investeringen in onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen

Hogescholen zijn een belangrijke actor binnen het innovatielandschap, door valorisatie van kennis naar de kmo's. Daarvoor moeten hogescholen wel over voldoende ruimte en ondersteuning beschikken om effectief onderzoek te kunnen uitvoeren. Het ondersteunen van onderzoeksinfrastructuur is daarom opgenomen als doelstelling in het Regeerakkoord en de beleidsnota Economie 2019-2024, en is ook voorzien in het relanceplan Vlaamse Veerkracht. ​De Vlaamse Regering keurt nu de aanpak goed voor de subsidiëring van onderzoeksinfrastructuur bij hogescholen, waarvoor 2,93 miljoen euro wordt vrijgemaakt vanuit de relanceprovisie, ten gunste van het agentschap Innoveren & Ondernemen. De Vlaamse minister, bevoegd voor Economie, zal zorgen voor de verdere organisatie en behandeling van de oproep en het toewijzen van de subsidies.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 december 2022)

  2 december 2022

  O.a. subsidie project Seeds and Growth for Media, subsidie project 'Flanders Game Hub' en subsidie project 'Seeds and Growth for Media'.

 • Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

  Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

  2 december 2022

  De Vlaamse Regering heeft beslist om rond “Flanders Technology & Innovation” een autonome vennootschap op te richten. Bedoeling is om, samen met private partners, te investeren in een platform waar data, know how en innovatieve ideeën worden samengebracht. Het nieuwe bedrijf zal een katalysator worden voor investeringen in technologische oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. De Vlaamse Regering wil potentiële private investeerders vanaf nu de kans geven om de vennootschap mee op te richten en organiseert daartoe een open call.

 • EU-nieuws deze week | 28 november - 2 december '22

  2 december 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • inhuldiging nieuw distributiecentrum in Antwerpen

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (1 december 2022)

  1 december 2022

  O.a. vraag om uitleg over de analyse van het Planbureau over steun voor onderzoek en ontwikkeling, cybersecurity en energieprestatiegebaseerde handelshuur.

 • Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  1 december 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Jo Brouns investeert via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur. Via dit programma wordt de Vlaamse deelname aan grootschalige, internationale faciliteiten gefinancierd.