Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (4 maart 2016)

Filter items
Nieuws
4 maart 2016

Economie

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)

In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019 verdwijnt het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Het luik bedrijfsgerichte processen fuseert met het Agentschap Ondernemen tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De rest van IWT vormt samen met de Herculesstichting en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek het extern verzelfstandigd agentschap FWO. De fusie van het IWT met het Agentschap Ondernemen tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen gebeurt vanaf 1 januari 2016. Wat betreft de rechtspositie van het personeel van het IWT is naast het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 ook het agentschapsspecifieke besluit (ASB) van 13 september 2013 van toepassing. In dit ASB zijn een aantal zeer specifieke elementen van de rechtspositieregeling opgenomen die enkel op het IWT van toepassing zijn. Door het verdwijnen van het IWT moeten de nog relevante bepalingen van het ASB in het Vlaams personeelsstatuut worden opgenomen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal immers als IVA zonder rechtspersoonlijkheid onder het VPS ressorteren. De Vlaamse Regering hecht daarom, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat dat regelt.

Strategische transformatiesteun

De Vlaamse Regering kent 569.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Mercury Flooring nv in Waregem. Mercury Flooring nv is Europees marktleider voor deurmatten en ingangsmatten voor binnen- en buitentoepassingen.

Brownfieldconvenant

Het decreet over de Brownfieldconvenanten wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot herontwikkeling van braakliggende en onderbenutte terreinen of 'brownfields'. De betrokken actoren kunnen daarvoor met de Vlaamse Regering een convenant afsluiten en zo recht krijgen op incentives en faciliterende maatregelen. Het instrument Brownfieldconvenant wordt periodiek geëvalueerd. Dat is in 2014 ook gebeurd, waarna een aantal decretale wijzigingen zijn voorgesteld, om de procedure te vereenvoudigen. De Vlaamse Regering hecht daarom nu haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het Brownfielddecreet wijzigt. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, de MiNa-Raad en daarna van de Raad van State.

Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM)

Urbain Vandeurzen is ontslagnemend lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM). Ter vervanging wordt Geert Peeters voorgedragen als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in de raad van bestuur van de n.v. Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM).

 

 

Wetenschap

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)

In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019 verdwijnt het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Het luik bedrijfsgerichte processen fuseert met het Agentschap Ondernemen tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De rest van IWT vormt samen met de Herculesstichting en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek het extern verzelfstandigd agentschap FWO. De fusie van het IWT met het Agentschap Ondernemen tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen gebeurt vanaf 1 januari 2016. Wat betreft de rechtspositie van het personeel van het IWT is naast het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 ook het agentschapsspecifieke besluit (ASB) van 13 september 2013 van toepassing. In dit ASB zijn een aantal zeer specifieke elementen van de rechtspositieregeling opgenomen die enkel op het IWT van toepassing zijn. Door het verdwijnen van het IWT moeten de nog relevante bepalingen van het ASB in het Vlaams personeelsstatuut worden opgenomen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal immers als IVA zonder rechtspersoonlijkheid onder het VPS ressorteren. De Vlaamse Regering hecht daarom, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat dat regelt.

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

De Vlaamse Regering benoemt volgende leden tot lid van de raad van bestuur bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen: Conny Aerts, Rik Torfs, Anne De Paepe, Willy Verstraete, Alain Verschoren, Paul De Knop en Jo Bury.

Zie ook: Vlaamse Regering benoemt academische leden raad van bestuur FWO

 

 

Innovatie

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)

In uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019 verdwijnt het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Het luik bedrijfsgerichte processen fuseert met het Agentschap Ondernemen tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De rest van IWT vormt samen met de Herculesstichting en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek het extern verzelfstandigd agentschap FWO. De fusie van het IWT met het Agentschap Ondernemen tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen gebeurt vanaf 1 januari 2016. Wat betreft de rechtspositie van het personeel van het IWT is naast het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 ook het agentschapsspecifieke besluit (ASB) van 13 september 2013 van toepassing. In dit ASB zijn een aantal zeer specifieke elementen van de rechtspositieregeling opgenomen die enkel op het IWT van toepassing zijn. Door het verdwijnen van het IWT moeten de nog relevante bepalingen van het ASB in het Vlaams personeelsstatuut worden opgenomen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal immers als IVA zonder rechtspersoonlijkheid onder het VPS ressorteren. De Vlaamse Regering hecht daarom, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat dat regelt.

Strategische transformatiesteun

De Vlaamse Regering kent 569.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Mercury Flooring nv in Waregem. Mercury Flooring nv is Europees marktleider voor deurmatten en ingangsmatten voor binnen- en buitentoepassingen.

Clusterbeleid

In de conceptnota 'Clusterbeleid' werden met enerzijds de innovatieve bedrijfsnetwerken en anderzijds de speerpuntclusters twee types innovatieclusters onderscheiden voor Vlaanderen. Na het lanceren van de eerste oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken, wordt nu het proces voor het openstellen van de ondersteuning van speerpuntclusters in gang gezet. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief het besluit goed waarin de steun geregeld wordt voor innovatieclusters in Vlaanderen.

Zie ook:

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.