Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (6 oktober 2017)

Filter items
Nieuws
6 oktober 2017

Economie

-

 

Wetenschap

Samenwerkingsakkoord invasieve uitheemse soorten

De Vlaamse Regering keurt het samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. De minister-president en de bevoegde ministers voor natuurbehoud en wetenschapsbeleid zullen het samenwerkingsakkoord ondertekenen. Ze hecht tegelijk haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Het akkoord kadert in de uitvoering van de Europese Verordening over de preventie en beheersing van invasieve uitheemse soorten. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de MiNa-Raad en daarna van de Raad van State.

 

Innovatie

Steunverlening O&O-projecten consortia van ondernemingen

De Vlaamse Regering keurt principieel drie besluiten goed die de steun regelen aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties. De besluiten vervangen het O&O-besluit, waarvoor de goedkeuring door Europa eindigt op 5 oktober 2017. Omdat de invulling van het O&O-besluit al erg ruim was, en nu door nieuwe steunmogelijkheden in de Europese regelgeving nog ruimer wordt, is besloten om de steunmodaliteiten te verdelen over drie besluiten, met een duidelijke inhoudelijke focus.

De drie besluiten omvatten steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen; steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen; en steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten met het oog op de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties in Vlaanderen.

Over deze besluiten wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State. 

 

Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden: aanpassing overgangsbepaling

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het VIS-besluit dat de steun regelt aan projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden. Bedoeling is de overgangsbepaling aan te passen, om continuïteit van steunprogramma's en rechtsgeldigheid te garanderen voor alle projecten ingediend voor de uiterste geldigheidsdatum van het VIS-besluit (31 december 2017). Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

 

Regeling cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten

Het ‘Programma Innovatieve Overheidsopdrachten’ stimuleert onder meer 'precommercieel innovatief aankopen', waarbij onderzoek- en ontwikkelingsdiensten worden aangekocht door de overheid om tot nieuwe oplossingen te komen. De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan de regeling van cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten. Via cofinanciering van innovatieprojecten wil het ‘Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten’ het aankopen van onderzoeksdiensten in de publieke sector in Vlaanderen aanmoedigen. Het besluit werkt een beslissingskader voor cofinanciering uit. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de SERV.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Oproep 'Citizen Science'

  Oproep 'Citizen Science'

  11 december 2017

  Citizen Science, of ‘burgerwetenschap’ in het Nederlands, is een belangrijke ontwikkeling in wetenschapsland. Hierbij kunnen burgers ongeacht hun achtergrond meewerken aan wetenschappelijke projecten. Minister Muyters lanceert nu een oproep voor Citizen Science projecten en trekt hiervoor 1 miljoen euro uit.   

 • Het hefboomeffect van Screen Flanders

  Het hefboomeffect van Screen Flanders

  11 december 2017

  Via Screen Flanders ondersteunt de Vlaamse overheid audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse gewest spenderen. Sinds de start van het programma midden 2012, genereerde 1 euro investering door Screen Flanders 4,93 euro audiovisuele uitgaven in het Vlaams Gewest. Dit blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag aan minister Muyters.

 • Vlaamse Regering hecht opnieuw haar principiële goedkeuring aan regeling cofinanciering onderzoek en ontwikkeling in kader van overheidsopdrachten

  Vlaamse Regering hecht opnieuw haar principiële goedkeuring aan regeling cofinanciering onderzoek en ontwikkeling in kader van overheidsopdrachten

  10 december 2017

  Het ‘Programma Innovatieve Overheidsopdrachten’ stimuleert onder meer 'precommercieel innovatief aankopen', waarbij onderzoek- en ontwikkelingsdiensten worden aangekocht door de overheid om tot nieuwe oplossingen te komen. De Vlaamse Regering hecht opnieuw haar principiële goedkeuring aan de regeling van cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State. 

 • Vlaamse Regering hecht opnieuw haar principiële goedkeuring aan regeling cofinanciering onderzoek en ontwikkeling in kader van overheidsopdrachten

  Vlaamse Regering hecht opnieuw haar principiële goedkeuring aan regeling cofinanciering onderzoek en ontwikkeling in kader van overheidsopdrachten

  10 december 2017

  Het ‘Programma Innovatieve Overheidsopdrachten’ stimuleert onder meer 'precommercieel innovatief aankopen', waarbij onderzoek- en ontwikkelingsdiensten worden aangekocht door de overheid om tot nieuwe oplossingen te komen. De Vlaamse Regering hecht opnieuw haar principiële goedkeuring aan de regeling van cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State. 

 • Citizen Science: Vlaamse Regering keurt lancering oproep tot indienen projectvoorstellen goed

  Citizen Science: Vlaamse Regering keurt lancering oproep tot indienen projectvoorstellen goed

  10 december 2017

  In Vlaanderen blijkt de kennis en expertise over Citizen Science eerder gering en verspreid. Om dit verder uit te bouwen, keurt de Vlaamse Regering nu de lancering van de oproep voor 'Citizen Science' goed. Voor de eerste oproep Citizens Science projecten wordt 1 miljoen euro voorzien. De minister bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport zal deze beslissing verder uitvoeren.