Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 juli 2022)

Filter items
Nieuws
8 juli 2022

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijkomende documenten van 8 juli 2022

Economie 

Energiebeleidsovereenkomsten 2023-2026 Vlaamse energie-intensieve ondernemingen

De speerpunt van het energiebeleid voor de Vlaamse energie-intensieve ondernemingen zijn de vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten, die ervoor zorgen dat de Vlaamse energie-intensieve ondernemingen vooraanstaand zijn en blijven op gebied van energie-efficiëntie. De Vlaamse Regering keurt principieel de ontwerpteksten goed voor de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen (VER-bedrijven en niet VER-bedrijven). Het ambitieniveau van de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten wordt opgetrokken, en de doelgroep wordt verbreed naar alle energie-intensieve ondernemingen. Daarnaast wordt de definitie van rendabele maatregelen verstrengd en is er een verbreding naar zowel het thema rond warmtevraag en restwarmteaanbod als naar het klimaatthema. Over deze energiebeleidsovereenkomsten wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de Minaraad. De Vlaamse minister bevoegd voor Energie zal ze overmaken aan het Vlaams Parlement voor bespreking.

Addendum aan Brownfieldconvenant 107. Kortrijk – Eandissite

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan het brownfieldconvenant zijn mogelijk via een addendum, ondertekend door alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het addendum 1 goed aan het Brownfieldconvenant 107. Kortrijk -Eandis site. Het addendum formaliseert de toetreding van Waar De Ring nv als actor tot het convenant. Daarnaast wordt artikel 16 (Overdracht) in overeenstemming gebracht met de huidige standaardbepalingen.

Convenant 2023-2027 Team Bedrijfstrajecten

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van convenant 2023-2027 goed tussen het Vlaamse Gewest en de vzw Team Bedrijfstrajecten. Dit tweede convenant geeft continuïteit aan de opdracht van Team Bedrijfstrajecten om samen met het VLAIO Contact Center de kern te vormen van de frontoffice van VLAIO, als toegang voor bedrijven tot de steun- en dienstverlening van de Vlaamse overheid. Team Bedrijfstrajecten vzw moet in de komende 5-jarige werkingsperiode een toonaangevende bijdrage leveren aan een duurzame economische welvaart in Vlaanderen door ambitieuze bedrijven te versterken.

Compensatiesteun ondernemingen indirecte emissiekosten

In het kader van het systeem voor de handel in de broeikasgasemissierechten na 2021 keurt de Vlaamse Regering principieel een besluit goed dat de juridische basis legt voor de uitbetaling van steun aan ondernemingen met installaties in het Vlaamse Gewest voor de compensatievan in de elektriciteitsprijzen doorberekende, dus 'indirecte', CO2-kosten. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad en daarna van de Raad van State. Het wordt ook aangemeld bij de Europese Commissie.

Bestuursorgaan van de vzw Team Bedrijfstrajecten: voordracht twee onafhankelijke bestuurders

De Vlaamse Regering beslist Tina Ermgodts en Karl Neyrinck voor te dragen als onafhankelijk bestuurder van de vzw Team Bedrijfstrajecten met het oog op hun benoeming door de Algemene Vergadering van de vzw. Team Bedrijfstrajecten levert een toonaangevende bijdrage aan een duurzame economische welvaart in Vlaanderen door ambitieuze bedrijven te versterken en te begeleiden van bij het vormgeven en realiseren van hun innovatieve plannen, groeiambities en/of bedrijfstransformatie.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Convenant 2022-2026 met Stichting EnergyVille

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het convenant tussen het Vlaamse Gewest en Stichting EnergyVille voor de periode 2022-2026. Stichting EnergyVille coördineert de onderzoekssamenwerking, in het domein van duurzame energie en intelligente energiesystemen, tussen de onderzoeksinstellingen (de Stichters) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC) en Universiteit Hasselt (UHasselt). De jaarlijkse subsidie bedraagt 3 miljoen euro.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Regionale Economische Vooruitzichten 2022-2027

  18 juli 2022

  Een economische groei in Vlaanderen van 2,8% in 2022 en van 1,3% in 2023. Dat verwachten het Federaal Planbureau en de regionale statistische diensten in hun ‘Vooruitzichten’. De inflatieschok zet een rem op het economisch herstel. In de periode 2024-2027 zou de bbp-groei in Vlaanderen gemiddeld 1,5% bedragen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 juli 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 juli 2022)

  15 juli 2022

  O.a. waterstofonderzoek, Bio Base Europe Pilot Plant, bijkomende ondersteuning van de oproep zware onderzoeksinfrastructuur, subsidie Waterstofnet en Flemish Open Science Board (FOSB) en Wijzigingsbesluit kmo-portefeuille.

 • EU-nieuws deze week | 11 juli - 5 augustus 2022

  15 juli 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering vernieuwt energie-overeenkomsten met ondernemingen

  Vlaamse Regering vernieuwt energie-overeenkomsten met ondernemingen

  12 juli 2022

  De Vlaamse overheid stimuleert al lange tijd ondernemingen om de energie-efficiëntie van hun processen te optimaliseren en zo veel mogelijk energie te besparen. Om nog meer ondernemingen aan te zetten om hieraan aandacht te besteden, gaan enkele nieuwe maatregelen van start.

 • Europese Commissie presenteert nieuwe Europese innovatieagenda

  Europese Commissie presenteert nieuwe Europese innovatieagenda

  9 juli 2022

  Op 5 juli 2022 heeft de Commissie een nieuwe Europese innovatieagenda aangenomen om Europa een koppositie te geven in de nieuwe golf van deeptech-innovatie en start-ups. De innovatieagenda zal Europa helpen om nieuwe technologieën te ontwikkelen voor het aanpakken van de meest dringende maatschappelijke uitdagingen, en om deze technologieën op de markt te brengen.