Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 juli 2022)

Filter items
Nieuws
8 juli 2022

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijkomende documenten van 8 juli 2022

Economie 

Energiebeleidsovereenkomsten 2023-2026 Vlaamse energie-intensieve ondernemingen

De speerpunt van het energiebeleid voor de Vlaamse energie-intensieve ondernemingen zijn de vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten, die ervoor zorgen dat de Vlaamse energie-intensieve ondernemingen vooraanstaand zijn en blijven op gebied van energie-efficiëntie. De Vlaamse Regering keurt principieel de ontwerpteksten goed voor de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen (VER-bedrijven en niet VER-bedrijven). Het ambitieniveau van de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten wordt opgetrokken, en de doelgroep wordt verbreed naar alle energie-intensieve ondernemingen. Daarnaast wordt de definitie van rendabele maatregelen verstrengd en is er een verbreding naar zowel het thema rond warmtevraag en restwarmteaanbod als naar het klimaatthema. Over deze energiebeleidsovereenkomsten wordt het advies ingewonnen van de SERV en van de Minaraad. De Vlaamse minister bevoegd voor Energie zal ze overmaken aan het Vlaams Parlement voor bespreking.

Addendum aan Brownfieldconvenant 107. Kortrijk – Eandissite

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan het brownfieldconvenant zijn mogelijk via een addendum, ondertekend door alle partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het addendum 1 goed aan het Brownfieldconvenant 107. Kortrijk -Eandis site. Het addendum formaliseert de toetreding van Waar De Ring nv als actor tot het convenant. Daarnaast wordt artikel 16 (Overdracht) in overeenstemming gebracht met de huidige standaardbepalingen.

Convenant 2023-2027 Team Bedrijfstrajecten

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van convenant 2023-2027 goed tussen het Vlaamse Gewest en de vzw Team Bedrijfstrajecten. Dit tweede convenant geeft continuïteit aan de opdracht van Team Bedrijfstrajecten om samen met het VLAIO Contact Center de kern te vormen van de frontoffice van VLAIO, als toegang voor bedrijven tot de steun- en dienstverlening van de Vlaamse overheid. Team Bedrijfstrajecten vzw moet in de komende 5-jarige werkingsperiode een toonaangevende bijdrage leveren aan een duurzame economische welvaart in Vlaanderen door ambitieuze bedrijven te versterken.

Compensatiesteun ondernemingen indirecte emissiekosten

In het kader van het systeem voor de handel in de broeikasgasemissierechten na 2021 keurt de Vlaamse Regering principieel een besluit goed dat de juridische basis legt voor de uitbetaling van steun aan ondernemingen met installaties in het Vlaamse Gewest voor de compensatievan in de elektriciteitsprijzen doorberekende, dus 'indirecte', CO2-kosten. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, de Minaraad en daarna van de Raad van State. Het wordt ook aangemeld bij de Europese Commissie.

Bestuursorgaan van de vzw Team Bedrijfstrajecten: voordracht twee onafhankelijke bestuurders

De Vlaamse Regering beslist Tina Ermgodts en Karl Neyrinck voor te dragen als onafhankelijk bestuurder van de vzw Team Bedrijfstrajecten met het oog op hun benoeming door de Algemene Vergadering van de vzw. Team Bedrijfstrajecten levert een toonaangevende bijdrage aan een duurzame economische welvaart in Vlaanderen door ambitieuze bedrijven te versterken en te begeleiden van bij het vormgeven en realiseren van hun innovatieve plannen, groeiambities en/of bedrijfstransformatie.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Convenant 2022-2026 met Stichting EnergyVille

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het convenant tussen het Vlaamse Gewest en Stichting EnergyVille voor de periode 2022-2026. Stichting EnergyVille coördineert de onderzoekssamenwerking, in het domein van duurzame energie en intelligente energiesystemen, tussen de onderzoeksinstellingen (de Stichters) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC) en Universiteit Hasselt (UHasselt). De jaarlijkse subsidie bedraagt 3 miljoen euro.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 december 2022)

  2 december 2022

  O.a. subsidie project Seeds and Growth for Media, subsidie project 'Flanders Game Hub' en subsidie project 'Seeds and Growth for Media'.

 • Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

  Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

  2 december 2022

  De Vlaamse Regering heeft beslist om rond “Flanders Technology & Innovation” een autonome vennootschap op te richten. Bedoeling is om, samen met private partners, te investeren in een platform waar data, know how en innovatieve ideeën worden samengebracht. Het nieuwe bedrijf zal een katalysator worden voor investeringen in technologische oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. De Vlaamse Regering wil potentiële private investeerders vanaf nu de kans geven om de vennootschap mee op te richten en organiseert daartoe een open call.

 • EU-nieuws deze week | 28 november - 2 december '22

  2 december 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • inhuldiging nieuw distributiecentrum in Antwerpen

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (1 december 2022)

  1 december 2022

  O.a. vraag om uitleg over de analyse van het Planbureau over steun voor onderzoek en ontwikkeling, cybersecurity en energieprestatiegebaseerde handelshuur.

 • Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  1 december 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Jo Brouns investeert via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur. Via dit programma wordt de Vlaamse deelname aan grootschalige, internationale faciliteiten gefinancierd.