Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 november 2019)

Filter items
Nieuws
8 november 2019

Begroting

Programmadecreet begrotingsaanpassing 2019

Na advies van de SERV, de VARIO, de VLOR en de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Dit ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.             

Programmadecreet begrotingsopmaak 2020: regeringsamendementen

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan de regeringsamendementen op het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 en de bijhorende Memorie van Toelichting. Over deze amendementen wordt nu het spoedadvies ingewonnen van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG), de Vlaamse Woonraad en daarna van de Raad van State.

Begrotingsdecreten begrotingsaanpassing 2019 en begrotingsopmaak 2020

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, het ontwerpdecreet met de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, het ontwerpdecreet met de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, het ontwerpdecreet met de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, en de daarbijhorende toelichtingen. De ontwerpdecreten worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Programmadecreet begrotingsopmaak 2020

Na advies van de MORA, de SARO, de SERV, de SALV, de SARC, de Vlaamse Raad WVG, de VLOR en de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Dit ontwerpdecreet wordt overgemaakt aan het Vlaams Parlement.                     

Economie

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

Goedkeuring addendum 3 aan brownfieldconvenant 75. Antwerpen – Slachthuissite

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan addendum 3 bij brownfieldconvenant 75. Antwerpen -Slachthuissite. In dit addendum wordt de verdere overdracht van Anthe nv en Druwel nv naar ULP-I nv (voorheen LINP-I) geregeld, gelet op de eigendomsoverdrachten tussen deze partijen. Anthe nv en Druwel nv treden bijgevolg ook uit het Brownfieldconvenant.  

Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 156. Ternat -Donkerstraat

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 156. Ternat -Donkerstraat. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 november 2019)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 november 2019)

  22 november 2019

  O.a. Herverdelingsbesluit Industriële Onderzoeksfondsen (IOF).

 • Waterstof: tien jaar Vlaams-Nederlandse samenwerking

  Waterstof: tien jaar Vlaams-Nederlandse samenwerking

  18 november 2019

  10 jaar geleden startte WaterstofNet een intense samenwerking rond waterstof op, met bedrijven en overheden in Vlaanderen en Nederland. Dit binnen het Interreg project ‘Waterstofregio’. Die samenwerking heeft heel wat in beweging gezet en heeft geleid tot heel concrete resultaten en steeds ambitieuzere toekomstplannen. Vorige week werden een heel aantal waterstoftoepassingen gedemonstreerd bij het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Ook presenteerden verschillende bedrijven hun ervaringen en toekomstplannen rond waterstof.

 • Kmo-porteuille aangepast

  Kmo-porteuille aangepast

  16 november 2019

  Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de aanpassing van de kmo-portefeuille goedgekeurd. Met de kmo-portefeuille kunnen kleine en middelgrote ondernemingen via een eenvoudig elektronisch systeem opleidingen en adviezen aankopen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 november 2019)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 november 2019)

  15 november 2019

  O.a. herverdeling Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF).

 • Beleidsnota EWI: toelichting in commissie Vlaams Parlement

  14 november 2019

  Minister Hilde Crevits lichtte vorige week in de commissie de uitgavenbegroting 2020 en de beleidsnota Economie, Wetenschap en Innovatie 2019-2024 toe.