Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 november 2019)

Filter items
Nieuws
8 november 2019

Begroting

Programmadecreet begrotingsaanpassing 2019

Na advies van de SERV, de VARIO, de VLOR en de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Dit ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.             

Programmadecreet begrotingsopmaak 2020: regeringsamendementen

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan de regeringsamendementen op het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 en de bijhorende Memorie van Toelichting. Over deze amendementen wordt nu het spoedadvies ingewonnen van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG), de Vlaamse Woonraad en daarna van de Raad van State.

Begrotingsdecreten begrotingsaanpassing 2019 en begrotingsopmaak 2020

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, het ontwerpdecreet met de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, het ontwerpdecreet met de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, het ontwerpdecreet met de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020, en de daarbijhorende toelichtingen. De ontwerpdecreten worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Programmadecreet begrotingsopmaak 2020

Na advies van de MORA, de SARO, de SERV, de SALV, de SARC, de Vlaamse Raad WVG, de VLOR en de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 en aan de bijhorende Memorie van Toelichting. Dit ontwerpdecreet wordt overgemaakt aan het Vlaams Parlement.                     

Economie

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

Goedkeuring addendum 3 aan brownfieldconvenant 75. Antwerpen – Slachthuissite

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan addendum 3 bij brownfieldconvenant 75. Antwerpen -Slachthuissite. In dit addendum wordt de verdere overdracht van Anthe nv en Druwel nv naar ULP-I nv (voorheen LINP-I) geregeld, gelet op de eigendomsoverdrachten tussen deze partijen. Anthe nv en Druwel nv treden bijgevolg ook uit het Brownfieldconvenant.  

Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 156. Ternat -Donkerstraat

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (zogenaamde ‘brownfields’). In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het brownfieldconvenant 156. Ternat -Donkerstraat. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen om op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering naar aanleiding van de principiële goedkeuring aan te kondigen en te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (2 juli 2020)

  3 juli 2020

  O.a. vragen om uitleg over jobverlies bij olieraffinaderij Gunvor, de Vlaamse AI Academie, het dalende inkomen van zelfstandigen, het bevorderen van de verspreiding van kennis en innovatie in de Vlaamse economie en het SERV-advies rond betere data voor het (corona-)beleid.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 27

  3 juli 2020

  O.a. geothermie (onderzoek VITO en opportuniteit in mijnschachten) en aanvragen hinderpremie per doelgroep.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (19 juni 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (26 juni 2020)

  26 juni 2020

  O.a. subsidie project Drone Port POM West-Vlaanderen en overheidsopdracht ‘Structurele partners ondernemerschap en innovatieversnelling binnen VLAIO Netwerk’.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 26

  26 juni 2020

  O.a. project Einstein-telescoop, studie KPMG Smart Cities en website koopinjebuurt.be.
   

 • EU-nieuws deze week | 22 - 26 juni 2020

  26 juni 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.