Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 september 2017)

Filter items
Nieuws
8 september 2017

Economie

Implementatie van het decreet over de Brownfieldconvenanten

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. De betrokken actoren kunnen daarvoor met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten. Een brownfieldconvenant beschrijft het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen aan een convenant gebeuren door een addendum aan het convenant, en moeten ondertekend worden door alle betrokken partijen. De Vlaamse Regering keurt nu Addendum 1 goed bij het Brownfieldconvenant 119. Oudenaarde - Site Alvey, met het oog op de ondertekening en de sluiting ervan door de bevoegde Vlaamse ministers. Het addendum regelt de toetreding en uittreding van nieuwe actoren, en past het convenant aan in functie van de herlocalisatie van Alvey buiten het projectgebied, waarbij het brownfieldproject een passende ruimtelijke en economische herontwikkeling van de site omvat.

 

Toekenning strategische transformatiesteun Pomuni Frozen nv en Pomuni Trade nv

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van telkens 1 miljoen euro toe aan Pomuni Frozen nv en aan Pomuni Trade nv in Ranst. Pomuni is een aardappelleverancier die verse aardappelen en diepgevroren aardappelproducten levert aan retailers, groothandels en foodservices. De transformatie bestaat uit de installatie van een nieuwe lijn met heteluchtoven om aardappelen voor te garen zonder gebruik van frituurvetten voor Frozen; en het ontwikkelen en verwerken van meer nicheproducten, waarbij gestreefd wordt naar een ander productieproces voor Trade. 

 

Toekenning strategische transformatiesteun Lefibo Zulte

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1 miljoen euro toe aan Lefibo bvba in Zulte. Lefibo wil transformeren van een producent van natte planken voor paletten naar een producent van droge planken voor meedere toepassingen.

 

Toekenning strategische transformatiesteun JSR Micro nv

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1,05 miljoen euro toe aan JSR Micro nv in Leuven. JSR Micro is gespecialiseerd in de productie van grondstoffen voor de petrochemie en andere materialen voor diverse chemische toepassingen. De steun is bedoeld voor de bouw van een volledig nieuwe productieruimte, een ruimte voor kwaliteitscontrole, een analytisch en biologisch laboratorium en een nieuw magazijn dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen rond temperatuur en veiligheid.

 

Toekenning strategische transformatiesteun aan B-Logistics nv

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 913.855, 97 euro toe aan B-Logistics nv in Brussel, met exploitatiezetels in Antwerpen en Kortrijk. B-Logistics is een spooroperator gespecialiseerd in goederenvervoer. Het transformatieplan betreft het uitbouwen van B-Logistics nv tot een performante Europese spoorcarrier voor goederenvervoer.

 

VIB, FWO en Hermes beslissingscomité: regeringsafgevaardigden

De Vlaamse Regering benoemt Eric Sleeckx als regeringsafgevaardigde bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Ze benoemt Gert Bergen als regeringsafgevaardigde bij het Fonds Wetenschappelijke Onderzoek-Vlaanderen (FWO) en stelt Gert Bergen ook aan als regeringsafgevaardigde bij het Hermes beslissingscomité. Ze vervangen Bruno Lambrecht, aan wie eervol ontslag wordt verleend. Machteld Verbruggen wordt aangesteld als lid van het Hermes beslissingscomité ter vervanging van Veerle Hendrickx, aan wie eervol ontslag wordt verleend. 

 

Verhoging toelage strategisch onderzoekscentrum Flanders Make

De Vlaamse Regering verhoogt de jaarlijkse toelage aan de SOC Flanders Make met 5 miljoen euro, tot een jaarlijkse toelage van 18,427 miljoen euro. Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door het Vlaams Parlement wordt in de Vlaamse uitgavenbegroting jaarlijks een toelage ingeschreven die gelijk is aan het basisbedrag van 18,427 miljoen euro. De Vlaamse Regering keurt hiervoor het ontwerp van Addendum goed bij het Convenant Flanders Make. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal instaan voor de inhoudelijke en administratieve opvolding van dit addendum. 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Nieuws & Evenementen

 • Vlaams Gewest telt 3120 student-zelfstandigen

  Vlaams Gewest telt 3120 student-zelfstandigen

  11 februari 2018

  Sinds 1 januari 2017 is er een speciaal statuut voor studenten-ondernemers uit het hoger onderwijs. 3120 jongeren combineren sindsdien hun hogere studies met het ondernemerschap. Dat blijkt uit een schriftelijk antwoord van minister Muyters. 

 • Info- en netwerkevent: oproep internationale onderzoeksinfrastructuur

  Info- en netwerkevent: oproep internationale onderzoeksinfrastructuur

  evenement: 
  2 maart 2018

  De Vlaamse Regering keurde in januari het besluit goed tot regeling van de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale onderzoeksinfrastructuren. Om meer duiding te geven rond dit nieuw programma organiseren het FWO en het Departement EWI samen een informatie- en netwerkevent op vrijdag 2 maart 2018. 

 • ERC kent Proof of Concept Grant toe aan 6 onderzoekers met Vlaamse onthaalinstelling

  ERC kent Proof of Concept Grant toe aan 6 onderzoekers met Vlaamse onthaalinstelling

  9 februari 2018

  De Grants hebben als doel "to help investigate business opportunities, establish intellectual property rights or conduct technical validation for their frontier research findings." De beurzen, maximaal 150.000 euro per project maken deel uit van het H2020-programma.

   

 • Vlaanderen heeft vier nieuwe "Fabrieken van de Toekomst"

  Vlaanderen heeft vier nieuwe "Fabrieken van de Toekomst"

  7 februari 2018

  De bedrijven Borit, Reynaers Aluminium, Dekeyzer-Ossaer en Lantmännen Unibake hebben dinsdag het label "Fabriek van de Toekomst" ontvangen van technologiefederatie Agoria Vlaanderen. In totaal telt Vlaanderen nu 20 Fabrieken van de Toekomst. Bedrijven kunnen het label krijgen als ze bewijzen dat ze toekomstgerichte productiebedrijven zijn die "op een coherente en intelligente wijze de uitdagingen van de vierde industriële revolutie aangaan"

 • Gedachtewisseling over de transitie van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

  8 februari 2018

  Gedachtewisseling over de transitie van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) met Bernard De Potter, administrateur-generaal, en Bart Candaele, verantwoordelijke VLAIO-netwerk.