'brugprojecten" binnen het STEM-actieplan

Filter items
Nieuws
18 september 2013

'brugprojecten' binnen de uitvoering van het STEM-actieplan

Minister-president Kris Peeters ondersteunt hiermee projecten die “de brug slaan” tussen het onderwijs en de bedrijfswereld in Vlaanderen. In totaal zullen de projecten 50.000 à 70.000 personen bereiken; dit zijn in de eerste plaats de scholieren en studenten, maar ook de leerkrachten, ouders en ondernemers. Via deze brugprojecten worden samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld gesteund, die tot doel hebben het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd – van in de kleuterschool tot aan de universiteit – te stimuleren.

Via brugprojecten worden samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld gesteund die tot doel hebben het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd – van in de kleuterschool tot aan de universiteit – te stimuleren. Daarbij ligt de focus op sensibiliseringsprojecten en het aanleren van competenties om de ondernemingszin te stimuleren. De Vlaamse Regering werkte een geïntegreerd actieplan uit voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek: het Strategisch Plan STEM 2012-2020. Dit plan maakt ook deel uit van actie in het witboek Nieuw Industrieel Beleid. Deze brugprojecten economie-onderwijs 2013 geven in belangrijke mate invulling aan deze uitdagingen.

STEM en NIB, hand in hand 

Het eerste thema waarbinnen in de oproep projecten konden worden ingediend, was daarom het Strategisch Plan STEM 2012-2020 en het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) van de Vlaamse Regering. Dat dit het belangrijkste thema van de oproep was, blijkt uit de voorziene enveloppe van 3 miljoen euro voor dit thema. Het actieplan STEM – het letterwoord STEM wordt ook in andere landen en door internationale organisaties zoals de OESO gebruikt en staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics – heeft als doel het tekort aan ingenieurs, wetenschappers en technici op de arbeidsmarkt aan te pakken. Een geïntegreerd actieplan werd uitgewerkt voor het stimuleren van loopbanen in wetenschappen, wiskunde en techniek voor de periode 2012-2020. Voor het luik onderwijs is de doelstelling om de belangstelling voor wetenschap en techniek beduidend aan te zwengelen.

De doelstellingen van het STEM sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van het Nieuw Industrieel Beleid, dat een overkoepelende visie is op de toekomst van de industrie in Vlaanderen. De bedoeling is om de industrie in Vlaanderen te transformeren naar een moderne industrie die groener, socialer, creatiever en innovatiever is. Het Nieuw Industrieel Beleid creëert de voorwaarden hiervoor en stimuleert de nodige veranderingsprocessen. Hierin passen ook een aantal acties naar competentieontwikkeling en arbeidsorganisatie, die hun oorsprong vinden in het onderwijs. Het aantrekkelijker maken van de keuze voor technische richtingen in het secundair onderwijs, het verbeteren van het imago van de industrie en het stimuleren van nieuwe vormen van leren zoals werkplekleren, zijn net als in het STEM-actieplan mogelijke acties om de doelstellingen te bereiken.  STEM actieplan 2012-2020

Het gaat om projecten van ondermeer:

 • KHBO
 • UGent
 • KHLim
 • Educentrum vzw
 • VUB
 • VOKA Limburg
 • EHB
 • Arteveldehogeschool
 • Power-link
 • KULeuven
 • Thomas More
 • UAntwerpen
 • HOGent
 • MyMachine vzw
 • VLAJO

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets