Communicatieplatform nieuw industrieel ondernemen gestart!

Filter items
Nieuws
27 juni 2013

Het communicatieplatform voor nieuw industrieel ondernemen staat online. U kan het consulteren op www.nieuwindustrieelondernemen.be. Het platform is er voor iedereen die belang stelt in de toekomst van de industrie in Vlaanderen en met name voor alle ondernemers. De website www.nieuwindustrieelbeleid.be blijft intussen bestaan als kanaal voor overheidscommunicatie. 

Informeren en inspireren

De welvaart in Vlaanderen is voor een belangrijk deel het gevolg van industriële activiteiten. Elke job in de industrie laat jobs buiten de industrie ontstaan. Als gevolg van de globalisering kan de oude aanpak – zo efficiënt mogelijke massaproductie zoals in de autoindustrie – onze welvaart niet op peil houden, laat staan verbeteren. Wereldwijd doen zich nieuwe behoeften voor die voortvloeien uit ingrijpende veranderingen zoals de vergrijzing, de uitputting van grondstoffen en de broosheid van het klimaat. De uitdaging van de nieuwe industrie is daar oplossingen voor te ontwikkelen en ze om te zetten in economische activiteit en werkgelegenheid in Vlaanderen. Zo zit er onder andere heil in oplossingen die ouderen toelaten zo lang mogelijk thuis te wonen, oplossingen die een duurzame mobiliteit opleveren of die restproducten omvormen tot (her)bruikbare materialen. Vlaanderen voert in Europa op het stuk van nieuw industrieel beleid het koppeloton aan.

Nieuw industrieel ondernemen

Eén ding staat als een paal boven water: niets doen, betekent fors achteruitgaan. Nieuw industrieel ondernemen is geen optie, het is een must. Het platform over industrieel ondernemen is een initiatief van de Vlaamse Regering, het Departement EWI, het Agentschap Ondernemen, het IWT en het Departement WSE. Het wil daarom informeren en inspireren met verhalen van en over ondernemers die samen met andere ondernemers, kennisinstellingen en de overheid het pad van het nieuw industrieel ondernemen bewandelen. Het wil tonen hoe de nieuwe weg er kan uitzien, wat ervoor nodig is en op welke manier de overheid actief betrokken is bij het mogelijk maken van de noodzakelijke transformatie van onze industrie.

www.nieuwindustrieelondernemen.be is ùw platform als u geeft om de toekomst van onze industrie, uw toekomst, die van Vlaanderen.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets