COVID-19: Openstaande en opkomende oproepen

Filter items
Nieuws
24 augustus 2020

Vanuit verschillende instanties worden oproepen gelanceerd om onderzoek en innovatie te stimuleren en COVID-19 en gerelateerde effecten te bestrijden. De deadlines van bestaande oproepen worden vaak uitgesteld om deelnemers meer tijd te geven om hun voorstellen voor te bereiden. Hieronder een overzicht van de verschillende oproepen.

(Onderstaande lijst werd afgesloten op 24 augustus. Heb je weet van oproepen die niet in de lijst vermeld staan? Stuur dan een mail naar Jolien Roovers - contactgegevens in de rechterkolom - en we voegen de oproep toe.)

Financiering

De Europese commissie opende een tweede “expression of interest call”, voor een verwacht totaal bedrag van 122 miljoen euro. De call is een aanvulling op de eerste expression of interest call die gelanceerd werd in januari 2020 en waarbij reeds 18 projecten financiering kregen. Het bestaat uit 5 onderwerpen: (1) Hergebruik van productie voor essentiële medische benodigdheden en apparatuur (23 miljoen), (2) Medische technologieën, digitale tools en kunstmatige intelligentieanalyses om de bewaking en zorg te verbeteren op hoge technologische paraatheidsniveaus (56 miljoen), (3) Gedrags-, sociale en economische effecten van de reacties op de uitbraak (20 miljoen), (4) Pan-Europese COVID-19 cohorten (20 miljoen) en (5) Netwerken van bestaande EU- en internationale cohorten die relevant zijn voor COVID 19 (3 miljoen). Meer informatie op: https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=BCCAC8CD-C425-DC04-60CB217E492CC7BA&pk_campaign=rss_page

Een overzicht van lopende projecten met betrekking tot SARS-CoV-2 en COVID-19 die steun ontvingen van de Europese Commissie kan gevonden worden via deze link: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en Binnen het H2020 kaderprogramma werd 47,5 miljoen euro vrijgemaakt voor 17 projecten die beginnen met het ontwikkelen van vaccins, nieuwe behandelingen, diagnostische tests en medische systemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits investeert extra in onderzoek rond het Covid-19 virus. Er gaan extra middelen naar het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, er wordt een wetenschappelijke raad opgericht en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek lanceerde een nieuwe oproep rond onderzoek, gepaard met een investering van 2,5 miljoen euro. Voor de projecten wordt in totaal 3,75 miljoen euro vrijgemaakt: https://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/extra-investeringen-covid-19-onderzoek

De Europese Commissie heeft het budget van € 21 miljoen goedgekeurd ter ondersteuning van de productie van coronavirusrelevante medische producten, apparatuur, technologieën en grondstoffen in het Vlaamse gewest. De publieke steun zal de vorm aannemen van rechtstreekse subsidies en staat open voor alle bedrijven die actief zijn in het Vlaamse Gewest, behalve financiële instellingen. Meer informatie over de Strategische Transformatiesteun voor COVID-19 gerelateerde projecten kan gevonden worden op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/strategische-transformatiesteun-covid-19. De steun wordt toegekend voor de productie en het aanbieden van COVID-19-gerelateerde producten en diensten, zoals geneesmiddelen (met inbegrip van vaccins) en behandelingen, tussenproducten daarvan, werkzame farmaceutische bestanddelen en grondstoffen, medische hulpmiddelen, ziekenhuis- en medische apparatuur (met inbegrip van beademingsapparatuur, beschermende kleding en beschermingsmiddelen, alsmede diagnostisch materiaal) en noodzakelijke grondstoffen, desinfecteermiddelen en tussenproducten daarvan en chemische grondstoffen die nodig zijn voor de productie ervan en ten slotte instrumenten voor dataverzameling en -verwerking.

VLAIO lanceert verder een extra COOCK-oproep van 2 miljoen euro om de coronacrisis te bestrijden. Het COOCK-programma slaat de brug tussen de kenniswereld en de bedrijfswereld. De oproep beoogt een versnelde kennis- en technologie-overdracht vanuit onze onderzoeksorganisaties naar ondernemingen en organisaties die lijden onder de coronacrisis. Meer info: https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/coock-collectief-oo-en-collectieve-kennisverspreiding/wat/coock-corona-oproep

Stad Antwerpen maakt 1 miljoen euro vrij voor vernieuwende projecten van ondernemers in de strijd tegen Covid-19. De projecten dienen ingediend te worden voor 14 augustus. Alle info is te vinden op volgende website: https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/nieuwe-oproep-stad-geeft-1-miljoen-euro-aan-innovatieve-oplossingen-voor-een-veranderende

UAntwerpen lanceerde een twin-call aan de FWO-oproep van 50.000 tot 75.000 euro per project, voor een totaal budget van 500.000 euro. De UAntwerpen-oproep kopieert grotendeels de doelstellingen, deadline, sjabloon en evaluatiecriteria van de FWO-oproep om synergie te bieden en de werkdruk te verminderen.

De website van het European Research Area (ERA) Corona platform bevat informatie over de laatste H2020 call deadline updates en initiatieven ter bestrijding van het nieuwe coronavirus: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Ook NCP Flanders en VLEVA geven een overzicht van verschillende initiatieven die Europa neemt tegen de COVID-19 crisis en de gevolgen die dit heeft voor de lopende oproepen: https://www.ncpflanders.be/corona en https://www.vleva.eu/nl/eu-algemeen/coronacrisis

Een databank van financieringsopportuniteiten uit verschillende Europese lidstaten en andere landen kan gevonden worden op https://sciencebusiness.net/sciencebusiness-database-coronavirus-funding-opportunities Deze databank wordt dagelijks bijgewerkt. Ook op de website van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-Vlaanderen) wordt een overzicht gegeven van bijzondere oproepen voor onderzoek naar COVID-19 door afzonderlijke lidstaten (waarbij uiteraard ook wordt ingezet op samenwerking met internationale partners): https://www.fwo.be/nl/actueel/nieuws/bijzondere-oproepen-covd19-onderzoek/

TRANSVAC2, een Europese infrastructuur voor onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins, heeft een oproep gelanceerd en biedt ondersteuning voor COVID-19 vaccin-gerelateerde projecten die zich momenteel in een preklinische ontwikkelingsfase bevinden. Het biedt wetenschappelijk advies, voorbereiding voor een Investigational New Drug application (IND) en ondersteuning bij andere door de gebruiker voorgestelde regelgevende aspecten. Meer info: https://www.transvac.org/services-application

EIT Health heeft een oproep voor Headstart financiering gelanceerd, voor startups die de gezondheidszorg waardevolle digitale oplossingen bieden met betrekking tot COVID-19. Via Headstart zal EIT Health tot  50.000 euro toekennen aan bedrijven die het potentieel hebben om de gemeenschap en de gezondheidsstelsels in staat te stellen de leemte op te vullen totdat de COVID-19-vaccins klaar zijn.  https://eithealth.eu/opportunity/headstart-funding-programme/

Het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) lanceerde verschillende oproepen in 2020, waaronder één rond medische maatregelen, zoals preventieve en therapeutische immunotherapie, die nuttig zouden kunnen zijn om een toekomstige pandemie aan te pakken: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_595

De European Open Science Cloud (EOSC) voorziet, via een co-creatie benadering, budget voor alle aankomende activiteiten en acties met betrekking tot de strategische doelstellingen van de EOSC. Dit omvat het inzetten van open science-infrastructuren, diensten, praktijken, gegevens en netwerken voor het aanpakken van activiteiten van openbaar en humanitair belang, zoals de COVID-19-pandemie. Meer info: https://www.eoscsecretariat.eu/funding-opportunities/COVID-19-Fast-Track-Funding

Het European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) publiceerde zeven oproepen voor voorstellen ter ondersteuning van klinisch onderzoek naar armoede gerelateerde ziekten, waaronder verwaarloosde infectieziekten, en de ontwikkeling van onderzoekscapaciteit in sub-Sahara Afrika. De eerste oproep is de mobilisatie van financiering voor COVID-19-onderzoek in sub-Sahara Afrika. Meer info op: https://www.edctp.org/news/emergency-funding-of-covid-19-research-among-edctp-2020-calls-for-proposals/

Daarnaast werd een oproep van 45 miljoen euro gelanceerd door het innovative medicine initiative (IMI2), een publiek-privaat partnerschap tussen de Europese Commissie en de farmaceutische industrie. Van de farmaceutische industrie wordt een verbintenis van vergelijkbare omvang verwacht, zodat de totale investering kan oplopen tot 90 miljoen euro. De resultaten van de oproep rond de ontwikkeling van therapieën en diagnostiek ter bestrijding van coronavirusinfecties worden verwacht op volgende website: https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-21

Matchmaking

Care & Industry together against CORONA is een online platform waarop de mogelijkheid geboden wordt om gerichte en tijdbesparende contacten te leggen met alle actoren in de zorg, industrie, wetenschap en overheid binnen Europa. Het is een initiatief van Enterprise Europe Network Flanders in samenwerking met Flanders’ Care. Het platform zal gebruikt worden om de vele waardevolle initiatieven wereldwijd (nu grotendeels versnipperd op regionale schaal) te verzamelen en om zij die het nodig hebben te ondersteunen en te helpen, zowel nu als na de uitbraak. Het platform (1) verzamelt en toont initiatieven, aanbiedingen en behoeften, (2) stimuleert interactie tussen gezondheidszorg, industrie, ondersteunende organisaties, overheid, wetenschap en anderen en (3) maximaliseert de betrouwbaarheid van de verschillende voorstellen https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/home

Het European Cluster Collaboration platform heeft een COVID-19 forum opgericht om de interactie van de industriële clustergemeenschap te vergemakkelijken en om snelle en directe reacties binnen de gemeenschap zelf mogelijk te maken. Het dient enerzijds als een one-stop-shop waar betrouwbare informatie te vinden is over acties en besluiten van de Europese Commissie voor de industrie en met name in verband met industriële clusters, en anderzijds als een open discussieforum waar de verschillende spelers hun ervaringen, oplossingen, verzoeken en vragen kunnen delen: https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus

Regelgeving

De Europese Commissie, het EMA en het Europese regelgevingsnetwerk voor geneesmiddelen hebben een document opgesteld om betrokkenen te begeleiden bij aanpassingen aan het regelgevingskader om de uitdagingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie aan te pakken, met aandacht voor cruciale geneesmiddelen voor gebruik bij COVID- 19 patiënten: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidance_regulatory_covid19_en.pdf

(Bovenstaande lijst werd afgesloten op 24 augustus. Heb je weet van oproepen die niet in de lijst vermeld staan? Stuur dan een mail naar Jolien Roovers - contactgegevens in de rechterkolom - en we voegen de oproep toe.)

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Kathleen D'Hondt

Afdeling Onderzoek
Navorser
0477 40 31 20

Jolien Roovers

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker
0478 15 19 43

Meer nieuws

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (27 januari 2023)

  27 januari 2023

  O.a. principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg

 • EU-nieuws deze week | week 2

  EU-nieuws deze week | 23 - 27 januari 2023

  27 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.