Een nieuwe Europese Onderzoeksruimte: excellentie, directionaliteit, vrij verkeer van kennis en inclusie

Filter items
Nieuws
2 oktober 2020

Nieuw plan voor Europese Onderzoeksruimte

Op woensdag 30 september nam de Europese Commissie een pakket van drie belangrijke mededelingen aan op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met de mededelingen over het Digitaal Actieplan en de Europese Onderwijsruimte, maakt de mededeling over een nieuwe Europese Onderzoeksruimte hier deel van uit.

De Europese Onderzoeksruimte ging in 2000 van start en boekte de afgelopen jaren belangrijke resultaten. De huidige maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen zorgen er echter voor dat onderzoek en innovatie steeds van cruciaal belang blijven.

Uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Margrethe Vestager, gaf in de persconferentie aan dat de EU klaar is voor deze uitdagingen:

“De nieuwe Europese Onderzoeksruimte zal voortbouwen op de Europese wetenschappelijke topkwaliteit. De EU zal meer inspanningen leveren om baanbrekende, marktgestuurde innovaties tot stand te brengen die bijdragen tot een groen digitaal Europa en groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen op wereldvlak aanmoedigen.”

Doelstellingen van de nieuwe Europese Onderzoeksruimte

De EU zal in samenwerking met de lidstaten vier strategische doelstellingen realiseren voor een nieuwe Europese Onderzoeksruimte:

 1. Prioriteit geven aan investeringen en hervormingen op gebied van onderzoek en innovatie;
 2. Onderzoekers in de hele EU betere toegang bieden tot excellentie, uitstekende faciliteiten en infrastructuur;
 3. Directionaliteit: stimuleren van investeringen in onderzoek en innovatie om maatschappijrelevante oplossingen aan te bieden;
 4. Mobiliteit van onderzoekers en vrij verkeer van kennis en technologie versterken.

Het beginsel van excellentie, waardoor de beste onderzoekers met de beste ideeën financiering kunnen krijgen, blijft de hoeksteen van alle investeringen in de nieuwe Europese Onderzoeksruimte.

Daarnaast benadrukt de Commissie dat de nieuwe Europese Onderzoeksruimte adequate inclusie blijft promoten. Samenwerking tussen de Europese Onderzoeksruimte en de Europese Onderwijsruimte zal ervoor zorgen dat kennis de basis vormt voor een democratische, veerkrachtige en inclusieve samenleving. Dit is van essentieel belang voor een wereldwijd concurrerend en innovatief Europa, dat tegelijkertijd een rechtvaardigere en duurzamere wereld beoogt.

Voor meer informatie, zie ook de mededeling, het persbericht en hieronder de video van de persconferentie van de Europese Commissie.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Meer nieuws

 • Raad gaat akkoord met programma eengemaakte markt 2021-2027

  19 april 2021

  Op 13 april heeft de Raad zijn standpunt in eerste lezing aangenomen over het Programma voor de Eengemaakte Markt (SMP – Single Market Programme). Volgens de Portugees minister van Economie en Digitale Transitie, Pedro Siza Vieira, “vormt de eengemaakte markt de ruggengraat van onze economie. Het nieuwe programma zorgt ervoor dat de markt goed zal functioneren voor zowel bedrijven als consumenten en zal duurzaam concurrentie­vermogen en groei in de hele EU blijven bevorderen.”

 • Smart Health: nieuw Vanguard Initiative pilootproject gelanceerd

  19 april 2021

  Op 14 april vond het kick-off event plaats van het Smart Health Vanguard Initiative pilootproject, georganiseerd door de drie coordinerende regio's: Vlaanderen, Oost-Nederland en Zuid-Nederland / Limburg. Het nieuwe pilotproject wil het potentieel van gepersonaliseerde geneeskunde realiseren door interregionale samenwerking te faciliteren. Regio's worden nu uitgenodigd om hun interesse in het pilootproject kenbaar te maken door contact op te nemen met de coördinatoren.

 • EU-nieuws deze week | 29 maart - 16 april 2021

  16 april 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 15

  16 april 2021

  O.a. startende ondernemingen en rol lokale besturen bij circulaire economie.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 14

  Schriftelijke vragen deze week | week 14

  13 april 2021

  O.a. uitkering Vlaams beschermingsmechanisme en overdracht familiale bedrijven.