Een nieuwe Europese Onderzoeksruimte: excellentie, directionaliteit, vrij verkeer van kennis en inclusie

Filter items
Nieuws
2 oktober 2020

Nieuw plan voor Europese Onderzoeksruimte

Op woensdag 30 september nam de Europese Commissie een pakket van drie belangrijke mededelingen aan op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met de mededelingen over het Digitaal Actieplan en de Europese Onderwijsruimte, maakt de mededeling over een nieuwe Europese Onderzoeksruimte hier deel van uit.

De Europese Onderzoeksruimte ging in 2000 van start en boekte de afgelopen jaren belangrijke resultaten. De huidige maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen zorgen er echter voor dat onderzoek en innovatie steeds van cruciaal belang blijven.

Uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Margrethe Vestager, gaf in de persconferentie aan dat de EU klaar is voor deze uitdagingen:

“De nieuwe Europese Onderzoeksruimte zal voortbouwen op de Europese wetenschappelijke topkwaliteit. De EU zal meer inspanningen leveren om baanbrekende, marktgestuurde innovaties tot stand te brengen die bijdragen tot een groen digitaal Europa en groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen op wereldvlak aanmoedigen.”

Doelstellingen van de nieuwe Europese Onderzoeksruimte

De EU zal in samenwerking met de lidstaten vier strategische doelstellingen realiseren voor een nieuwe Europese Onderzoeksruimte:

 1. Prioriteit geven aan investeringen en hervormingen op gebied van onderzoek en innovatie;
 2. Onderzoekers in de hele EU betere toegang bieden tot excellentie, uitstekende faciliteiten en infrastructuur;
 3. Directionaliteit: stimuleren van investeringen in onderzoek en innovatie om maatschappijrelevante oplossingen aan te bieden;
 4. Mobiliteit van onderzoekers en vrij verkeer van kennis en technologie versterken.

Het beginsel van excellentie, waardoor de beste onderzoekers met de beste ideeën financiering kunnen krijgen, blijft de hoeksteen van alle investeringen in de nieuwe Europese Onderzoeksruimte.

Daarnaast benadrukt de Commissie dat de nieuwe Europese Onderzoeksruimte adequate inclusie blijft promoten. Samenwerking tussen de Europese Onderzoeksruimte en de Europese Onderwijsruimte zal ervoor zorgen dat kennis de basis vormt voor een democratische, veerkrachtige en inclusieve samenleving. Dit is van essentieel belang voor een wereldwijd concurrerend en innovatief Europa, dat tegelijkertijd een rechtvaardigere en duurzamere wereld beoogt.

Voor meer informatie, zie ook de mededeling, het persbericht en hieronder de video van de persconferentie van de Europese Commissie.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475-622 087

Meer nieuws

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  19 oktober 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Europese Raad: COVID-19, klimaat, Brexit en EU-Afrika

  Europese Raad: COVID-19, klimaat, Brexit en EU-Afrika

  19 oktober 2020

  Vorige week kwamen de EU-leiders in Brussel bij elkaar om te spreken over de COVID-19 crisis, de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk, de klimaatverandering en de betrekkingen met Afrika.

 • EU-nieuws deze week | 12 - 16 oktober 2020

  16 oktober 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (15 oktober 2020)

  15 oktober 2020

  O.a. vraag om uitleg over het recht op ondernemen in tijden van corona, initiatieven om de innovatiesteun voor bedrijven toegankelijker te maken, het industrieforum en het beleid voor een digitale industrie, het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap, 

 • Brexit: Vlaanderen voorziet 83 miljoen euro extra steun voor bedrijven

  12 oktober 2020

  De Brexit-taskforce van de Vlaamse Regering voorziet 83 miljoen euro extra steun voor bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de brexit. Dat werd beslist in een vergadering van de taskforce in Brugge. Daarvan zal 33 miljoen euro gaan naar export en 50 miljoen naar het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) die dat zal voorzien in bedrijfssteun. Vlaams minister-president Jan Jambon lanceerde ook een oproep aan KMO's om zich goed voor te bereiden op de Brexit.