Een nieuwe Europese Onderzoeksruimte: excellentie, directionaliteit, vrij verkeer van kennis en inclusie

Filter items
Nieuws
2 oktober 2020

Nieuw plan voor Europese Onderzoeksruimte

Op woensdag 30 september nam de Europese Commissie een pakket van drie belangrijke mededelingen aan op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Samen met de mededelingen over het Digitaal Actieplan en de Europese Onderwijsruimte, maakt de mededeling over een nieuwe Europese Onderzoeksruimte hier deel van uit.

De Europese Onderzoeksruimte ging in 2000 van start en boekte de afgelopen jaren belangrijke resultaten. De huidige maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen zorgen er echter voor dat onderzoek en innovatie steeds van cruciaal belang blijven.

Uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Margrethe Vestager, gaf in de persconferentie aan dat de EU klaar is voor deze uitdagingen:

“De nieuwe Europese Onderzoeksruimte zal voortbouwen op de Europese wetenschappelijke topkwaliteit. De EU zal meer inspanningen leveren om baanbrekende, marktgestuurde innovaties tot stand te brengen die bijdragen tot een groen digitaal Europa en groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen op wereldvlak aanmoedigen.”

Doelstellingen van de nieuwe Europese Onderzoeksruimte

De EU zal in samenwerking met de lidstaten vier strategische doelstellingen realiseren voor een nieuwe Europese Onderzoeksruimte:

 1. Prioriteit geven aan investeringen en hervormingen op gebied van onderzoek en innovatie;
 2. Onderzoekers in de hele EU betere toegang bieden tot excellentie, uitstekende faciliteiten en infrastructuur;
 3. Directionaliteit: stimuleren van investeringen in onderzoek en innovatie om maatschappijrelevante oplossingen aan te bieden;
 4. Mobiliteit van onderzoekers en vrij verkeer van kennis en technologie versterken.

Het beginsel van excellentie, waardoor de beste onderzoekers met de beste ideeën financiering kunnen krijgen, blijft de hoeksteen van alle investeringen in de nieuwe Europese Onderzoeksruimte.

Daarnaast benadrukt de Commissie dat de nieuwe Europese Onderzoeksruimte adequate inclusie blijft promoten. Samenwerking tussen de Europese Onderzoeksruimte en de Europese Onderwijsruimte zal ervoor zorgen dat kennis de basis vormt voor een democratische, veerkrachtige en inclusieve samenleving. Dit is van essentieel belang voor een wereldwijd concurrerend en innovatief Europa, dat tegelijkertijd een rechtvaardigere en duurzamere wereld beoogt.

Voor meer informatie, zie ook de mededeling, het persbericht en hieronder de video van de persconferentie van de Europese Commissie.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Meer nieuws

 • Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  17 januari 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits verruimt vanaf dit jaar de mogelijkheden voor topwetenschappers om onderzoek ook na hun pensioensleeftijd in Vlaanderen verder te zetten. Het moet vermijden dat baanbrekende kennis en onderzoeken verloren gaan doordat het Vlaamse kader momenteel geen steun biedt aan toponderzoek na het emeritaat.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 14 januari 2022

  14 januari 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  14 januari 2022

  Op 12 januari 2022 stelde de OESO haar rapport 'Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium' voor tijdens een online seminarie. Het rapport kadert in het OESO-project 'Resourcing higher education' waar ook Vlaanderen, naast o.a. Finland, Denemarken, Ierland, Portugal, Litouwen en Israël, aan deelneemt.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2021)

  13 januari 2022

  De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om de effecten van de coronacrisis te milderen werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de EWI-commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van het Rekenhof. 

 • Extra middelen voor Vlaams wetenschappelijk onderzoek in 2022

  10 januari 2022

  De coronacrisis heeft het belang van sterk Vlaams onderzoek extra in de verf gezet. De Vlaamse Regering sloot eind vorig jaar zes convenanten met zes top-onderzoeksinstellingen om hun kennis verder uit te breiden en hun internationale positie te versterken. In 2022 gaat het over ruim 33 miljoen euro extra middelen.