Eerste bijeenkomst stuurgroep Artificiële Intelligentie

Filter items
Nieuws
9 december 2019
Filip Pintelon, Senior Vice President - General Manager Healthcare - Barco en voorzitter van de Stuurgroep AI.

Beleidsplan AI

Op 9 december kwam de stuurgroep Artificiële Intelligentie voor de eerste maal bijeen in aanwezigheid van minister Crevits. De stuurgroep bestaat uit hooggeplaatste personen uit het onderzoeks- en de bedrijfswereld. Deze stuurgroep moet de uitvoering van het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie in goede banen leiden.

Communicatie naar de burger

In haar inleiding benadrukte de minister het belang van de stuurgroep én van het beleidsplan, dat door de minister gevrijwaard werd van besparingen. Voorts gaf minister Crevits aan dat digitalisering in het algemeen een zeer voorname plaats zal innemen in haar beleid in  de komende jaren.

Specifiek aandachtspunt is de communicatie naar de burger, die ervoor moet zorgen dat de traditionele angst die nieuwe technologie doorgaans inboezemt, plaats maakt voor inzicht in de vele opportuniteiten die het met zich meebrengt. In dit verband merkte de minister op dat de Vlaming de baksteen in de maag heeft, maar nog niet de digitale technologie. Daar wil ze verandering in brengen.

AI Researchers Day

Vervolgens kreeg de stuurgroep een stand van zaken van de implementatie van het programma. Imec presenteerde hierbij het onderzoeksluik (12 miljoen EUR per jaar) en lichtte de vier uitdagingen toe waarrond het onderzoeksprogramma werd opgebouwd.

Het doel van het onderzoek is ontwikkeling van technologie in niches waarin Vlaanderen excelleert. De voorbije maanden lag de focus op de aanwerving van de nodige profielen en werden de verschillende proof of concepts helderder uitgelijnd.

Op vrijdag 13 december worden de onderzoekers bijeengebracht in Antwerpen voor de AI Researchers Day.

Adoptie bedrijven

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen lichtte het luik implementatie toe, goed voor 15 miljoen EUR investeringen per jaar. Het doel van dit luik is het versnellen van de adoptie van AI-technologie bij de bedrijven.

Vertrekkende vanuit de noden van de bedrijven, zet VLAIO op brede wijze haar instrumentarium in en maakt ze ook gebruik van haar partnernetwerk.

Er werd onder meer gewezen op projecten die door de speerpuntclusters waren opgestart, alsook op de ESF-oproep AI. In 2020 mogen we onder meer een thematische oproep rond AI en cybersecurity verwachten.

Kenniscentrum Data en Maatschappij

Departement EWI lichtte toe hoe in het derde luik, flankerende maatregelen, 5 miljoen EUR wordt geïnvesteerd op drie gebieden: ethische en juridische aspecten van AI, opleiding en sensibilisering.

Vermeldenswaardig zijn hier de onder meer de lancering van het interuniversitaire Kenniscentrum Data en Maatschappij, alsook de ontwikkeling van initiatieven ter ondersteuning van opleidingen in het secundair onderwijs en de hogescholen en het versterken van de competenties op de arbeidsmarkt.

Afsluitend maakte de stuurgroep ook nog enkele afspraken over het operationele beheer van het programma.

Leden

De stuurgroep zal vier keer per jaar samenkomen. Een volgende bijeenkomst is gepland in februari.

Naast vertegenwoordigers van het Departement EWI en VLAIO bestaat de stuurgroep uit leden van de stuurgroep Artificiële Intelligentie (gedetailleerde lijst in bijlage): 

 • Filip Pintelon (voorzitter) 
 • Herman Van der Auweraer
 • Leslie Cottenjé 
 • Luc Missine 
 • Peter Demuynck 
 • Hans Maertens
 • Rik van de Walle
 • Koenraad Debackere
 • Hugo Thienpont
 • Luc Van den Hove 
 • Sofie Bekaert
 • Ria Bollen
 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karel Boutens

Afdeling Strategie en Coördinatie
Afdelingshoofd
0499 86 49 36