Eerste bijeenkomst stuurgroep Cybersecurity

Filter items
Nieuws
3 februari 2020
Voorzitter stuurgroep Stijn Bijnens en trekkers onderzoeksluik prof. Wouter Joosen en prof. Bart Preneel.

Vlaams Actieplan Cybersecurity

Op 3 februari kwam de stuurgroep Cybersecurity (CS) voor de eerste maal bijeen in aanwezigheid van minister Crevits.

De stuurgroep bestaat uit hooggeplaatste personen uit de onderzoeks- en bedrijfswereld. Deze stuurgroep moet de uitvoering van het Vlaams Actieplan Cybersecurity in goede banen leiden.

Presentaties van de stuurgroep en documenten (waaronder het uitgebreid onderzoeksprogramma Cybersecurity) zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Minister Crevits 

In haar inleiding benadrukte de minister het belang van de stuurgroep én van het beleidsplan, zoals recente ontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid aantonen, of ook de recente handelsreis naar China. Uit cijfers van Agoria blijkt ook dat 1 op de 5 bedrijven nog helemaal niet bezig is met cybersecurity.

Voorts benadrukte de minister de drie grote doelstellingen van het beleidsplan, met name: 

 1. het sensibiliseren en begeleiden van bedrijven (uiteraard zonder de markt te verstoren),
 2. opleidingen in ondernemingen en
 3. de ontwikkeling van cybersecurity-technologie versterken bij kennisinstellingen en bedrijven.

Onderzoeksluik

Vervolgens kreeg de stuurgroep een stand van zaken van de implementatie van het programma. Wouter Joosen van KU Leuven presenteerde hierbij het onderzoeksluik (8 miljoen EUR per jaar) en lichtte de vier uitdagingen toe waarrond het onderzoeksprogramma wordt opgebouwd.

Het doel van het onderzoek is ontwikkeling van technologie in niches waarin Vlaanderen excelleert.

Implementatieluik

Leo Van de Loock van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) lichtte het luik implementatie toe, goed voor 9 miljoen EUR investeringen per jaar.

Het doel van dit luik is het versnellen van de adoptie van CS-technologie bij de bedrijven.

Vertrekkende vanuit de noden van de bedrijven, zet VLAIO op brede wijze haar instrumentarium in en maakt ze ook gebruik van haar partnernetwerk. De middelen uit het beleidsplan komen bovenop de bestaande middelen binnen de generieke instrumenten, die ook voor cybersecurity-projecten aangewend kunnen worden.

Flankerende maatregelen

Voor wat betreft het derde luik, flankerende maatregelen, legde Johan Hanssens van het Departement EWI uit dat er in 2020 3 miljoen EUR wordt geïnvesteerd in opleiding en sensibilisering. In 2019 gingen de middelen voor opleiding (1,5 miljoen EUR) naar het versterken van het opleidingsaanbod in het West-Vlaamse hoger onderwijs.

In de discussie onder de leden ging de aandacht onder meer naar het creëren van een voldoende groot bereik bij de kmo’s, de uitdaging om de schroom te overwinnen die ondernemers lijken te ervaren wanneer ze het slachtoffer zijn geweest van een cyberaanval en de afstemming met het beleidsplan AI.

Leden van de stuurgroep

Afsluitend maakte de stuurgroep ook nog enkele afspraken over het operationele beheer van het programma.

De stuurgroep zal vier keer per jaar samenkomen. Een volgende bijeenkomst is gepland in mei.

Leden van de stuurgroep Cybersecurity: 

 • Stijn Bijnens (voorzitter)
 • Alex Van Cauwenbergh
 • Nele Van Malderen
 • Freddy Van Bogget
 • Herman Derache
 • Hans Maertens
 • Luc Van den Hove
 • Rik Van de Walle
 • Paul Van Dun 
 • Ria Bollen
 • Dirk Torfs
 • Steven Latré
 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Meer nieuws

 • EU-nieuws deze week | 20 - 24 juni 2022

  24 juni 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Gedachtewisseling over het VARIO-advies 'Visie op een goede beleidsmix tussen vrije en thematische steun voor O&O in Vlaanderen'

  23 juni 2022

  Sprekers zijn Dirk Van Dyck (plaatsvervangend voorzitter VARIO), Danielle Raspoet (directeur VARIO), Veerle Linseele (senior beleidsadviseur VARIO) en Jo Brouns (Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw)

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (17 juni 2022)

  17 juni 2022

  O.a. voordracht onafhankelijke bestuurders PMV.

 • EU-nieuws deze week | 13 - 17 juni 2022

  17 juni 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Europese Ministers vergaderen over chipwet en ondersteuning jonge onderzoekers in tijden van crisis

  Europese ministers vergaderen over chipwet en ondersteuning jonge onderzoekers in tijden van crisis

  13 juni 2022

  Op donderdag 9 en vrijdag 10 juni vergaderde de Raad Concurrentievermogen (luiken Industrie/Interne Markt/Onderzoek/Ruimtevaart) te Luxemburg.