Europees debat over strategische autonomie van de EU

Filter items
Nieuws
4 februari 2022

Op 1 februari 2022 organiseerde het Franse Voorzitterschap van de Raad van de EU een informele vergadering voor de ministers van Industrie en Interne Markt. Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek van het Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest, Barbara Trachte, vertegenwoordigde België op deze vergadering, conform de tourbeurtregeling voor industrie.

De volksgezondheidscrisis heeft een aantal kwetsbaarheden in onze bevoorradingsketen aan het licht gebracht. Met deze problemen in het achterhoofd heeft de Europese Commissie in haar bijgewerkte Europese industriestrategie van mei 2021 een lijst van 137 producten vastgesteld waarvan de EU sterk afhankelijk is. Deze lijst omvat met name de sectoren gezondheid, defensie, grondstoffen en technologieën. De lidstaten waren het eens met de diagnose van de Europese Commissie van onze kwetsbaarheden en wezen erop dat we weliswaar de voordelen van onze open economie moeten behouden, maar dat we ook dringend maatregelen moeten nemen om de Europese strategische autonomie en het vermogen om op crises te reageren, te herstellen.

Tijdens de vergadering heeft de Commissaris voor de interne markt, Thierry Breton, ook de belangrijkste prioriteiten beschreven van de komende Chipswet, die de EU in staat moet stellen tegen 2030 20% van de wereldproductie van halfgeleiders voor haar rekening te nemen. Deze verordening, die voor begin februari is gepland, zal de overgang van onderzoek naar fabriek, investeringen in Europese productiecapaciteit en de garantie van een zekere bevoorrading in geval van een crisis bespoedigen.

De ministers waren het er over eens dat dringend actie moet worden ondernomen om onze grondstoffenvoorziening veilig te stellen. De ministers pleitten ook voor de bijdrage die de circulaire economie en innovatie kunnen leveren aan het verminderen van onze afhankelijkheid, aangezien de circulaire economie een van de instrumenten is die ons ter beschikking staan om onze veerkracht te vergroten.

Meer info

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Barbara Cattoor

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0490 52 78 56

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  28 november 2022

  O.a. wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer en convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027.

 • Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  25 november 2022

  De Vlaamse Regering heeft de hervorming van de kmo-portefeuille  definitief goedgekeurd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. De hervorming treedt in januari ’23 in werking.

 • Wij zoeken twee allround communicatiedeskundigen

  25 november 2022

  Wij zijn op zoek naar twee allround communicatiedeskundigen die de communicatieprojecten die op stapel staan n.a.v. het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie mee tot een goed einde kunnen brengen. Solliciteren kan t.e.m. 6 december

 • 18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  25 november 2022

  De Vlaamse regering geeft 18,4 miljoen euro steun aan 22 circulaire projecten. Die projecten richten zich onder meer op minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.

 • EU-nieuws deze week | 21 - 25 november '22

  25 november 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.