Europees debat over transnationale samenwerking universiteiten

Filter items
Nieuws
31 januari 2022

Op 25 januari 2022 organiseerde het Franse Voorzitterschap van de Raad van de EU een informele vergadering voor de ministers van Hoger Onderwijs en van Onderzoek en Innovatie in de Cité des sciences et de l’industrie te Parijs.

Vlaams Viceminister-president Hilde Crevits vertegenwoordigde, conform de toerbeurtregeling voor Onderzoek, België tijdens deze vergadering.

De focus van de vergadering lag op de strategie voor het omvormen van de Europese Hoger Onderwijsruimte, en op de synergieën tussen hoger onderwijs enerzijds en onderzoek en innovatie anderzijds.

De Europese ministers debatteerden over het versterken van transnationale samenwerking tussen universiteiten, en in het bijzonder over de Europese Strategie voor Universiteiten, door de Commissie bekendgemaakt op 18 januari 2022, en de toekomst van de Europese universiteiten.

De Europese Commissie stelde dat er gemeenschappelijke inspanningen nodig zijn van zowel de Commissie als de lidstaten om samenwerking tussen universiteiten te ondersteunen. Ze benadrukte o.m. dat academische carrières versterkt moeten worden (met aandacht voor goede werkcondities), en dat academische vrijheid een randvoorwaarde is in al het Europees beleid. De Commissie verwees ook naar het recent gepubliceerde staff working document rond het aanpakken van buitenlandse inmenging in O&I, ter ondersteuning van hoger onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen om academische vrijheid te beschermen.

De delegaties, waaronder België, gaven hun steun aan allianties zoals de Europese universiteiten en onderstreepten het belang van transnationale samenwerking. De delegaties benadrukten dat het succes van die allianties moet uitstralen naar en inspirerend zijn voor het hele hoger onderwijslandschap. Minister Crevits stelde dat de resultaten bovendien zichtbaar moeten zijn voor het ruime publiek. Voor een aantal delegaties is het belangrijk dat het proces voor het opzetten van de Europese universiteiten bottom-up aangestuurd blijft. Voor België moeten allianties op vrijwillige basis verbreed worden en moet een verbreding meerwaarde inhouden. Complexiteit mag geen obstakel vormen om toe treden tot een alliantie. Obstakels zoals juridische beperkingen moeten verwijderd worden, ook volgens België. Minister Crevits wees nog op het belang van de toegankelijkheid van verschillende EU-financieringssystemen en op de mogelijke synergiën daartussen, die vereenvoudigd zouden moeten worden.

De delegaties stipten ook de speerpunten aan uit de nieuwe Europese strategie voor universiteiten, met name het juridisch statuut voor universiteiten, het voorstel voor een Europese studentenmobiliteitskaart, en het Europese diploma. Een aantal delegaties benadrukten daarbij dat het belangrijk is dat de hogeronderwijsinstellingen hun institutionele autonomie bewaren en dat deze instellingen niet overstelpt mogen worden door bureaucratie en administratieve verplichtingen. Een aantal delegaties uitte zich kritisch tegenover het idee voor een Europees diploma. Verschillende delegaties benadrukten ook dat de onderzoeksdimensie in de nieuwe Commissieaanbeveling ter zake versterkt moet worden. Een aantal delegaties merkte op dat geen structuren parallel aan het Bolognaproces opgezet mogen worden. De delegaties stelden dat in de strategie aandacht nodig is voor het hele gamma aan hogeronderwijsinstellingen.

Minister Crevits onderstreepte voor België tijdens de discussies ook nog het belang van kwaliteit van onderzoek en onderwijs, van aantrekkelijke carrièrepaden, en van de samenwerking tussen universiteiten en de industrie. Ze benadrukte ook de rol die hoger onderwijs kan spelen in het domein van levenslang leren, upskilling en bij- en omscholing.

Meer info

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Stephanie Agten

Afdeling Strategie en Coördinatie
Beleidsmedewerker
0495 91 88 62

Meer nieuws

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (27 januari 2023)

  27 januari 2023

  O.a. principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg

 • EU-nieuws deze week | week 2

  EU-nieuws deze week | 23 - 27 januari 2023

  27 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (26 januari 2023)

  26 januari 2023

  Gedachtewisseling over innovatiesteun in het kader van Vlaamse Veerkracht en vragen om uitleg over leegstand van winkelpanden verbetertrajecten met betrekking tot cybersecurity.