Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT): ministers bereiken eerste akkoord

Filter items
Nieuws
29 november 2019

Raad Concurrentievermogen

Op 28 en 29 november 2019 vergaderden de Europese ministers voor Industrie en voor Onderzoek in Brussel binnen het kader van de Raad Concurrentievermogen. Deze vergadering van de Raad was de laatste die plaatsvond onder Fins Voorzitterschap.

Vanaf 1 januari 2020 neemt Kroatië immers de fakkel over van de Voorzitter van de Raad van de EU, en dat tot en met eind juni 2020.

Interne Markt en Industrie

De eerste dag van de Raad, op 28 november, vond onder meer een beleidsdebat plaats over de externe dimensie van het concurrentievermogen van de EU. De ministers hielden een gedachtewisseling over hoe we kunnen verzekeren dat Europese ondernemers efficiënt en onder gelijke voorwaarden wedijveren met hun concurrenten op de mondiale markt. De focus van de discussie lag vooral op de transitie naar een klimaatneutraal Europa, digitalisering en nieuwe technologieën en het aanpakken van concurrentieverstorende praktijken door derde landen.

Tijdens de variapunten sprak België nog zijn steun uit voor de Verklaring van Wenen, aangenomen door de Friends of Industry op 4 oktober 2019 te Wenen. Daarbij benadrukte België vier punten ter verduidelijking:

  1. De overgang naar een klimaatneutraal Europa zal gepaard moeten gaan met inspanningen van alle componenten van de samenleving en niet alleen van de economische sectoren. Specifiek wat de klimaatdoelstellingen voor 2050 betreft, moet België zijn positie nog bepalen.
  2. De energiekosten zijn een factor van aanzienlijk belang voor het concurrentievermogen van ondernemingen. Daarom zal bij de toekomstige ontwikkeling van het Europese energie- en klimaatbeleid moeten worden nagedacht over de energiebehoeften van bedrijven.
  3. Met betrekking tot het voorkomen van koolstoflekkage en investeringen is het belangrijk om niet alleen de mogelijkheid van een koolstofbelasting aan de grens te overwegen, maar ook andere opties met hetzelfde doel, en om de impact van de verschillende opties duidelijk te meten.
  4. De toekomstige Europese Green Deal moet nog worden uitgewerkt door de Europese Commissie en in dat perspectief is het voorbarig om zich uit te spreken over de inhoud ervan en over het type interactie dat deze Green Deal zal hebben met de toekomstige industriebeleidstrategie.

Onderzoek

Tijdens het luik Onderzoek van de Raad Concurrentievermogen op 29 november nam de Raad onder meer een gedeeltelijk akkoord aan rond Horizon Europa, met name rond de overwegingen aan het begin van de Verordening en rond de synergieën met andere EU-programma’s van het meerjarig financieel kader (MFK) in de Annex bij de Verordening.

De Raad nam ook conclusies aan rond bio-economie. In de conclusies betuigt de Raad zijn steun voor de geactualiseerde strategie voor de bio-economie, die in de mededeling van de Commissie "Een duurzame bio-economie voor Europa: versterking van de verbinding tussen economie, samenleving en milieu" is opgenomen. De Raad roept de lidstaten op om deze strategie onmiddellijk uit te voeren, en de Commissie om de uitvoering te faciliteren en te bespoedigen.

Voorts bereikte de Raad een gedeeltelijk akkoord rond de Verordening inzake het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) en werd een voortgangsverslag aangenomen voor de Strategische Innovatieagenda. In zijn gedeeltelijk akkoord vraagt de Raad voor amendementen aan de EIT-Verordening inzake de openheid en de financiële duurzaamheid van de Kennis- en Innovatiegemeenschappen (KICs) van EIT, sterkere principes voor monitoring en evaluatie en de rol van de lidstaten in het bestuur van EIT.

Bronnen en meer informatie:

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87