Europese Chipwet zal tegen 2030 43 miljard euro aan private en publieke middelen mobiliseren

Filter items
Nieuws
14 februari 2022

De Europese actie voor halfgeleiders ("de EU Chipwet") werd op dinsdag 8 februari, aan de start van de Europese industriedagen goedgekeurd. Deze EU Chipwet maakt deel uit van de strategie van de EU inzake open strategische autonomie. In de mededeling wordt een pakket wetgevende en niet-wetgevende maatregelen voorgesteld om het Europese ecosysteem van halfgeleiders te versterken en verder uit te breiden.

Met de EU Chipwet wil de EU haar ambitie waar kunnen maken om haar huidige marktaandeel te verdubbelen tot 20% in 2030.

De Europese Commissie becijfert een totale investering (publiek en privaat) van 43 miljard euro tegen 2030.

De Chipswet streeft vijf strategische doelstellingen na:

 1. Versterking van het leiderschap van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie
 2. De eigen capaciteit ontwikkelen en versterken om te innoveren in het ontwerpen, vervaardigen en verpakken van geavanceerde, energie-efficiënte en veilige chips, en om deze om te zetten in producten. Dit houdt in dat er meer geïnvesteerd zal worden in pilootlijnen die in staat zijn om prototypes te ontwikkelen en die gericht zijn op het opschalen van innovatie. Deze pilootlijnen, waarvan imec in Vlaanderen een vlaggenschip op EU-niveau is, zullen de ontwikkeling van chips met een zeer laag energieverbruik mogelijk maken.
 3. Versterking van de totale capaciteit van de EU voor de productie van halfgeleiders, zowel wat mature als geavanceerde technologieën betreft.
 4. Aanpak van het tekort aan vaardigheden door talent aan te trekken en een geschoolde beroepsbevolking verder op te leiden
 5. De wereldwijde toeleveringsketens voor halfgeleiders grondig monitoren door te anticiperen op toekomstige trends en potentiële verstoringen.

Het pakket aan maatregelen berust op drie pijlers:

 1. De eerste pijler heet "Chips for Europe initiative"; deze moet zorgen voor de ondersteuning van grootschalige capaciteitsopbouw via investeringen in grensoverschrijdende en open toegankelijke onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatie-infrastructuur
 2. De tweede pijler is erop gericht de continuïteit van de voorziening van halfgeleiders te waarborgen door investeringen in geavanceerde productiefaciliteiten te vergemakkelijken
 3. De derde pijler heeft betrekking op paraatheid en monitoring en zal gebaseerd zijn op een systeem voor vroegtijdige waarschuwing, een mechanisme voor crisiscoördinatie waarbij de lidstaten betrokken zijn en belangrijke bevoegdheden voor de Commissie in geval van crisis (emergency toolbox). 

De Communicatie van de Europese Commissie wordt vergezeld door drie bijkomende documenten

 • Een voorstel voor een verordening om een veerkrachtig Europees ecosysteem op te bouwen en het technologisch leiderschap van Europa te versterken (Pijlers 1, 2 en 3)
 • Een aanbeveling van de Commissie waarin een governance-kader wordt voorgesteld om het huidige tekort te helpen oplossen (Pijler 3)
 • Een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2085 tot oprichting van de gemeenschappelijke ondernemingen Horizon Europa (Pijler 1)

>> Het persbericht van de Europese Commissie en de vier documenten kunnen geconsulteerd worden op de website van de Europese Commissie

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Barbara Cattoor

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0490 52 78 56

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  28 november 2022

  O.a. wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer en convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027.

 • Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  25 november 2022

  De Vlaamse Regering heeft de hervorming van de kmo-portefeuille  definitief goedgekeurd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. De hervorming treedt in januari ’23 in werking.

 • Wij zoeken twee allround communicatiedeskundigen

  25 november 2022

  Wij zijn op zoek naar twee allround communicatiedeskundigen die de communicatieprojecten die op stapel staan n.a.v. het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie mee tot een goed einde kunnen brengen. Solliciteren kan t.e.m. 6 december

 • 18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  25 november 2022

  De Vlaamse regering geeft 18,4 miljoen euro steun aan 22 circulaire projecten. Die projecten richten zich onder meer op minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.

 • EU-nieuws deze week | 21 - 25 november '22

  25 november 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.