Europese Commissie ontvouwt nieuwe strategie voor industrie

Filter items
Nieuws
16 maart 2020

Groene en digitale transformatie realiseren

Europees Commissaris Thierry Breton tijdens de presentatie van de nieuwe industriële strategie. 

Met de communicatie ‘European Industrial Strategy Package’ van 10 maart 2020 en de daarbij horende mededeling ‘A new industrial strategy for Europe’ presenteert de Europese Commissie een nieuwe strategie om de Europese industrie te helpen het voortouw te nemen bij de dubbele transitie naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap.

De strategie is erop gericht het concurrentievermogen en de strategische autonomie van Europa te stimuleren in een periode van geopolitieke verschuivingen en toenemende wereldwijde concurrentie.

Drie kernprioriteiten worden naar voor geschoven:

 1. behoud van het mondiale concurrentievermogen van de Europese industrie en van een gelijk speelveld, zowel thuis als wereldwijd
 2. de transitie naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050 realiseren
 3. de digitale toekomst van Europa vormgeven

Zeven fundamentele bouwstenen voor succes

Voor een succesvolle dubbele transformatie (groene en digitale transformatie) van de Europese industrie worden zeven ‘fundamentals’ naar voor geschoven:

 • Verdere eenmaking van de (digitale) markt
 • Globaal gelijk speelveld garanderen
 • Industrieën helpen klimaatneutraal te worden
 • Een meer circulaire economie tot stand brengen
 • Een klimaat van industriële innovatie creëren
 • Bijscholing en omscholing
 • Investeren in en het financieren van de transitie

Strategie

Het belang van onderstaande elementen wordt benadrukt in de Europese industrie strategie:

• Aangezien concurrentie het beste uit onze bedrijven naar boven brengt, zal de lopende herziening van de EU-mededingingsregels, met inbegrip van de evaluatie van de controle op fusies en de geschiktheidscontrole van de richtsnoeren inzake staatssteun, ervoor zorgen dat onze regels geschikt zijn voor een economie die snel verandert en steeds digitaler wordt, en die bovendien groener en circulairder moet worden.

• We hebben eerlijke concurrentie in binnen- en buitenland nodig. De Commissie zal zorgen voor een optimale benutting van handelsbeschermingsmechanismen en een oplossing formuleren voor het vraagstuk van buitenlandse toegang tot EU-overheidsopdrachten.

• Uitgebreide maatregelen om energie-intensieve industrieën te moderniseren en koolstofvrij te maken, duurzame en slimme mobiliteitssectoren te ondersteunen, energie-efficiëntie te bevorderen en te zorgen voor een toereikend en constant aanbod van koolstofarme energie tegen concurrerende prijzen.

• Versterking van de industriële en strategische autonomie van Europa door de levering van kritieke grondstoffen te waarborgen door middel van een actieplan voor kritieke grondstoffen en geneesmiddelen op basis van een nieuwe EU-geneesmiddelenstrategie en door de ontwikkeling van strategische digitale infrastructuur en sleuteltechnologieën te ondersteunen.

• Een alliantie voor schone waterstof om het koolstofvrij maken van de industrie te versnellen en industrieel leiderschap te behouden, gevolgd door allianties inzake koolstofarme industrieën, industriële clouds, platforms en grondstoffen.

• Nieuwe wetgeving en richtsnoeren op het gebied van groene overheidsopdrachten.

• Hernieuwde aandacht voor innovatie, investeringen en vaardigheden.

Naast een uitgebreide reeks acties, zowel horizontaal als voor specifieke technologieën, zal de Commissie systematisch de risico's en behoeften van de verschillende industriële ecosystemen analyseren.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Barbara Cattoor

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 40 78

Meer nieuws

 • EU-nieuws deze week | 23 - 27 maart 2020

  27 maart 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 13

  27 maart 2020

  O.a. implementatie aangepaste IWT-richtlijn en evaluatie innovatiesteun.

 • Corona crisisaanpak: het wereldwijde ‘twee curven’-beleidsprobleem

  23 maart 2020

  Beleidsmakers staan vandaag voor wat nu al het ‘twee-curven probleem’ wordt gedoopt: het afvlakken van zowel de besmettingscurve als de recessiecurve via respectievelijk de gezondheids- en de economische politiek. 

 • Vlaamse supercomputer wordt ingezet in strijd tegen COVID-19

  Vlaamse supercomputer wordt ingezet in strijd tegen COVID-19

  23 maart 2020

  Er wordt massaal gezocht naar oplossingen om het coronavirus te bestrijden. Universiteiten, onderzoeksgroepen en bedrijven kwamen al met baanbrekende ideeën op de proppen. Om onderzoek rond dit virus nog beter te ondersteunen, wil het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC), als high-performance computing-centrum, de komende 8 weken extra rekencapaciteit beschikbaar stellen van onderzoekers. “We hebben toponderzoeksinfrastructuur in Vlaanderen, het is goed dat we die volop inzetten in de strijd tegen COVID-19” zegt Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits.

 • Europese ministers vergaderen over economische impact van COVID-19: EU-bedrijven moeten meer zelf PPE- en medische uitrusting produceren

  Europese ministers vergaderen over economische impact van COVID-19: EU-bedrijven moeten meer zelf PPE- en medische uitrusting produceren

  23 maart 2020

  Het Kroatisch Voorzitterschap van de Raad van de EU organiseerde last-minute op vrijdag 20 maart in de namiddag een informele high-level videoconferentie over de impact van COVID-19 op de EU-industrie en interne markt