Europese lidstaten dringen aan op online platform om COVID-19 gerelateerde O&I data uit te wisselen

Filter items
Nieuws
30 maart 2020

Op 24 maart vond op initiatief van Directeur-Generaal Jean-Eric Paquet, van het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie (DG RTD), een videoconferentie plaats met de Directeurs-generaal van de lidstaten rond O&I-acties inzake COVID-19. Voor Vlaanderen nam secretaris-generaal Johan Hanssens deel aan de vergadering. (De samenvatting van de vergadering, opgemaakt door de Europese Commissie, kan onderaan dit bericht teruggevonden worden.)

Het Belgische standpunt voor de videoconferentie werd voorbereid in de schoot van de interfederale ‘Commissie Internationale Samenwerking Health’ (CIS-Health). Daarin zijn de federale overheid en de gefedereerde entiteiten vertegenwoordigd. De CIS-Health wordt voorgezeten door Kathleen D’Hondt, experte life science bij het Departement EWI.

Tijdens de vergadering informeerden de lidstaten elkaar over de acties inzake O&I die in hun land al ondernomen waren. De bijdrage van België en van alle andere EU-lidstaten kan onderaan deze pagina gedownload worden. Meldenswaardig is zeker het Ests initiatief om burgers en verschillende actoren te mobiliseren via een online 48u hackaton ‘hack the crisis’ om met nieuwe ideeën te komen om de gevolgen van de crisis te verzachten. De lidstaten drongen aan op gecoördineerde acties tussen de lidstaten en benadrukten de nood aan een online platform om COVID-19 gerelateerde O&I data uit te wisselen.

>> Kijk voor een overzicht van Europese Hackatons op Saphire

Wat de Europese Onderzoeksruimte betreft, suggereerde Paquet om een gemeenschappelijk label of narratief te creëren als kader voor alle acties: “ERA for Corona “.

Tot slot meldde Paquet dat de Europese Commissie probeert om zoveel mogelijk flexibiliteit te tonen inzake Horizon 2020, met gelijkheid van behandeling. Een aantal deadlines zijn uitgesteld. Er zullen schriftelijke richtsnoeren komen; er zijn ook al richtsnoeren beschikbaar.

Op 31 maart vergaderen de Directeurs-generaal voor O&I opnieuw via een tweede virtuele vergadering rond EU O&I acties inzake COVID-19 en in het bijzonder om EU-actie rond de ontwikkeling en productie van vaccins te bespreken.

Ondertussen kondigde het Kroatisch Voorzitterschap van de Raad van de EU ook aan om op 7 april een informele videoconferentie voor de Ministers voor Onderzoek te organiseren om ervaringen uit te wisselen en een gedachtewisseling te houden over de gezamenlijke O&I respons en mogelijke verdere stappen om de situatie aan te pakken.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475-622 087

Kathleen D'Hondt

Afdeling Onderzoek
Navorser
02 553 57 71

Meer nieuws

 • 'Bio-economie'-brochure belicht troeven Vlaanderen

  Bio-economie: nieuwe brochure belicht troeven Vlaanderen

  21 september 2020

  Vlaanderen lanceerde in 2013 als één van de eerste Europese regio’s zijn eigen regionale bio-economie strategie. Een nieuwe brochure belicht vier lokale troeven die van Vlaanderen een Europese topregio maken op het vlak van bio-economie en toont aan waarom de bio-economie in Vlaanderen nog een groot potentieel heeft om verder te groeien.

 • EU-nieuws deze week | 14 - 18 september 2020

  18 september 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (17 september 2020)

  17 september 2020

  O.a. vragen over de Vlaamse ruimtevaarteconomie, de digitale kloof, corona-steunmaatregelen, het publiceren van een lijst van bedrijven die in het kader van COVID-19 premies hebben aangevraagd en de verklaring van de 'Groep van 10' met betrekking tot het relancebeleid. 

 • EU State of the Union: “Uitweg uit de diepste crisis sinds mensenheugenis”

  EU State of the Union: “Uitweg uit de diepste crisis sinds mensenheugenis”

  16 september 2020

  Groener, digitaler, menselijker, gezonder: in het Europees Parlement heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vorige week woensdag een Europese uitweg uit de diepste crisis sinds mensenheugenis uitgestippeld.

 • Steun voor bouw dronefabriek in Oostende in kader van mijnenbestrijding

  11 september 2020

  Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kent 1 miljoen euro steun toe aan het bedrijf ECA Group in Oostende. Dat bedrijf bouwt een nieuwe dronefabriek. Het gaan om drones om mijnen te bestrijden. Dankzij nieuwe technologie kunnen zeemijnen vanop afstand gedetecteerd en onschadelijk gemaakt worden. In de nieuwe fabriek zullen 70 mensen tewerkgesteld worden.