Europese Raad: COVID-19, klimaat, Brexit en EU-Afrika

Filter items
Nieuws
19 oktober 2020
From left to right: Mr Charles MICHEL, President of the European Council; Ms Angela MERKEL, German Federal Chancellor.
Copyright: European Union

Op 15 en 16 oktober 2020 kwamen de EU-leiders in Brussel bij elkaar om te spreken over de COVID-19 crisis, de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk, de klimaatverandering en de betrekkingen met Afrika.

COVID-19 crisis

De Europese Raad sprak zijn tevredenheid uit over de vooruitgang die tot dusver werd geboekt met de algemene coördinatie rond COVID-19 op EU-niveau. Deze vooruitgang werd verwezenlijkt door een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer. Er werd besloten om de coördinatie voort te zetten met betrekking tot:

 • Quarantainevoorschriften;
 • Grensoverschrijdend contactonderzoek;
 • Teststrategieën;
 • Gezamenlijke beoordeling van testmethodes;
 • Tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU.

Daarnaast verwelkomt de Europese Raad de werkzaamheden op EU-niveau inzake de ontwikkeling en distributie van vaccins. Er is behoefte aan een robuust vergunnings- en monitoringsproces, aan de opbouw van vaccinatiecapaciteit in de EU, en aan eerlijke en betaalbare toegang tot vaccins. Tot slot wordt verdere samenwerking op wereldniveau aangemoedigd.

Klimaatverandering

Ook de mededeling van de Commissie “Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030” stond op de agenda, waarin zowel een emissiereductiepercentage van ten minste 55% voor 2030 als maatregelen om die ambitie waar te maken worden voorgesteld.

De Europese Raad komt terug op dit punt tijdens zijn bijeenkomst in december om zo voor het einde van het jaar een nieuw emissiereductiepercentage voor 2030 te bepalen.

Brexit

Opnieuw werd bevestigd dat de EU vastbesloten is om op basis van de onderhandelingsrichtsnoeren van 25 februari 2020 een zo nauw mogelijk partnerschap met het Verenigd Koninkrijk aan te gaan, met inachtneming van de eerder overeengekomen richtsnoeren, verklaringen en verklaringen van de Europese Raad. Het Verenigd Koninkrijk moet de nodige stappen ondernemen om een akkoord te kunnen bereiken.

EU-Afrika

Om de gevolgen van de COVID-19-pandemie te helpen opvangen, zal de Europese Raad de internationale schuldverlichting voor Afrikaanse landen binnen de relevante multilaterale kaders bevorderen. De Raad wordt verzocht vóór eind november 2020 een gemeenschappelijke lezing in dit verband voor te bereiden.

Meer info

Persconferentie (onderhandelingen Brexit)

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475-622 087

Meer nieuws

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  23 november 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Hersamenstelling Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

  23 november 2020

  De regelgeving voorziet dat binnen de zes maanden na de eedaflegging van een nieuwe Vlaamse Regering, de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) opnieuw moet samengesteld worden. De Vlaamse Regering keurde daarom afgelopen vrijdag de hersamenstelling van de VARIO goed. 

 • Herstel Europese economie: overleg Europese ministers van Industrie & Interne markt

  23 november 2020

  Op donderdag 19 november vond een informele videoconferentie plaats voor de ministers van Industrie en Interne Markt. Deze verving de formele vergadering van de Raad Concurrentievermogen die voorzien was die dag in Brussel en die gezien de actuele COVID-19 situatie werd geannuleerd. De ministers van Industrie en Interne Markt hielden een beleidsdebat over een optimale benutting van het herstelplan. Zij bespraken hoe de Europese industrie dynamischer, veerkrachtiger en concurrerender kan worden dankzij investeringen in de groene transformatie en een schone industrie.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 november 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 november 2020)

  22 november 2020

  O.a. hersamenstelling Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO), uitvoeringsbesluiten e-loket Agentschap Innoveren en Ondernemen en ontbinding Syntra-Vlaanderen.

 • Wetenschapsbarometer 2020: Corona doet geloof en vertrouwen in wetenschap(pers) toenemen

  21 november 2020

  De interesse, het vertrouwen en het geloof in wetenschap en wetenschappers bij de Vlaamse bevolking blijft hoog. Dat blijkt uit de Wetenschapsbarometer 2020. Op vraag van Vlaams minister van Wetenschap Hilde Crevits hebben we aan deze editie een extra deel toegevoegd rond corona en de mogelijke impact. 1 op de 5 Vlamingen geeft aan meer vertrouwen de hebben in wetenschap en wetenschappers dan voor de coronacrisis. Bijna de helft geeft aan dat ze het belang van wetenschap nu meer inzien dan voor de coronacrisis.