EWI-Speurgids 2010 is verschenen

Filter items
Nieuws
25 juni 2010

Cover Speurgids 2010De nieuwe editie van EWI-Speurgids is verschenen. Ook deze keer bieden we een transparant overzicht van de kredieten die in 2010 binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie door de Vlaamse overheid voorzien werden en waarmee de Vlaamse Regering het beleid gestalte geeft.

Wetenschaps- en innovatiebeleid 2010

In 2010 voorziet de Vlaamse overheid een totaal wetenschaps- en innovatiebudget van afgerond 1,711 miljard euro, waarvan 1,066 miljard euro voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), verspreid over alle beleidsdomeinen. Rekening houdende met de noodzakelijke besparingsmaatregelen op de Vlaamse uitgavenbegroting in 2010, mag het niet verbazen dat dit een lichte daling is ten opzichte van 2009: 66 miljoen euro minder middelen voor het wetenschaps- en innovatiebeleid (-3,7%) en 64 miljoen euro minder overheidsbudget voor O&O (-5,7%).

Meer dan de helft van de Vlaamse overheidsmiddelen voor O&O gaat naar het hoger onderwijs (56%), ongeveer een kwart (24%) naar de bedrijven, een vijfde (19%) is bestemd voor financiering van onderzoek door de overheid zelf verricht en ten slotte is er een miniem aandeel voor non-profitorganisaties (1%) (berekeningen op basis van kredieten 2008).

Internationale positie Vlaanderen

Een internationale vergelijking van de O&O-overheidskredieten toont dat Vlaanderen niet bij de top behoort. De trend is wel positief: terwijl vóór 2008 het Vlaamse cijfer nog duidelijk onder dat van EU25 of EU27 lag, wordt in 2008 het EU27-niveau bereikt (Vlaamse cijfer: 0,70% van het BBP-Vlaanderen, EU-27: 0,69%).
Op te merken valt ook nog dat sommige landen, in tegenstelling tot de Vlaamse overheid, een substantieel deel van hun O&O-uitgaven voor defensie voorzien. Dit neemt niet weg dat zelfs bij vergelijking van enkel het civiele deel van de O&O-overheidskredieten Vlaanderen nog geen koploper is.

1%-norm

Er van uitgaand dat ook 2011 nog een jaar van budgettaire besparingen zal zijn, werd in EWI-Speurgids 2010 berekend dat er vanaf 2012 jaarlijkse budgetopstappen voor O&O nodig zullen zijn van meer dan 300 miljoen euro om tegen 2014 de 1%-norm (het publiek gefinancierde deel van de 3%-norm) te behalen. Het besteden van 3% van het BBP aan O&O tegen 2014 is een van de Pact 2020-doelstellingen.

NIEUW: overheidssteun voor eco-innovatie

‘Overheidssteun voor eco-innovatie (inclusief onderzoek)’ is één van de te ontwikkelen Pact 2020-indicatoren. Met dit type overheidssteun wil Vlaanderen tegen 2020 in de top 5 van de Europese regio’s staan. EWI-Speurgids 2010 toont de eerste verzamelde cijfers voor deze indicator, een nulmeting (2007-2009). De Vlaamse overheid blijkt jaarlijks ongeveer 180 à 190 miljoen euro aan eco-innovatie of gerelateerd onderzoek te besteden, 0,09-0,010% van het BBP-Vlaanderen.
Het gaat hierbij in hoofdzaak om ecologiesteun, steun aan projecten met DTO-label (duurzame technologische ontwikkeling), onderzoek dat met overheidsmiddelen uitgevoerd wordt door de strategische onderzoekscentra IMEC en Vito, naast overheidssteun vanuit de beleidsdomeinen Landbouw en Visserij (LV) en Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Cijfers voor andere regio’s of landen zijn nog niet beschikbaar.

Online zoekmodule en meer informatie

Niet alle kredietlijnen die het economische en het wetenschaps- en innovatiebeleid in 2010 gestalte geven, kunnen aan bod komen in de publicatie. EWI-Speurgids wordt verder uitgediept op de website www.speurgids.be, waar je snel en accuraat informatie kan opzoeken. Je kan er meteen de publicatie downloaden, gedetailleerde cijfers opzoeken via de zoekmodule en het archief doorpluizen.

EWI-Speurgids is een jaarlijkse uitgave van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid. Downloaden of bestellen kan hier

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (27 januari 2023)

  27 januari 2023

  O.a. principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg

 • EU-nieuws deze week | week 2

  EU-nieuws deze week | 23 - 27 januari 2023

  27 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (26 januari 2023)

  26 januari 2023

  Gedachtewisseling over innovatiesteun in het kader van Vlaamse Veerkracht en vragen om uitleg over leegstand van winkelpanden verbetertrajecten met betrekking tot cybersecurity.