Flanders Future Techfund: Vlaamse Regering keurt ontwerpstatuten goed

Filter items
Nieuws
13 mei 2019

75 miljoen euro 

De Vlaamse Regering keurde afgelopen vrijdag de ontwerpstatuten goed van het Flanders Future Techfund (FFTF). De bevoegde minister zal het FFTF nu oprichten.

Het FFTF is het nieuw technologiefonds dat Vlaamse strategische onderzoekscentra, universiteiten en speerpuntclusters in staat moet stellen om de nieuwe ontwikkelde technologieën breder in te zetten en sneller naar de markt te laten doorstromen.

De Vlaamse regering trekt 75 miljoen euro uit voor de oprichting van dit nieuw technologiefonds.

Indien mogelijk worden deze middelen aangevuld met een bijkomende kapitaalsparticipatie van EIF, waartoe gesprekken zullen opgestart worden eens het fonds operationeel is. Vervolgens zullen deze middelen stelselmatig en in functie van de investeringsnoden aangevuld worden met aandeelhoudersleningen tot maximaal 300 miljoen euro aan leningen.

Governance model van het fonds

De raad van bestuur van het fonds wordt als volgt samengesteld:

 • 4 bestuurders namens de Vlaamse overheid en 2 onafhankelijke bestuurders conform het decreet deugdelijk bestuur, met expert kennis van één of meerdere van volgende elementen: vroege fase technologiegedreven ondernemerschap, het Vlaamse onderzoekslandschap, de ontwikkeling en vermarkting van technologieplatformen, sectorkennis van sectoren waarin Vlaanderen over bijzondere technologie expertise beschikt (e.g.. Nano-elektronica, Life Sciences, …)
 • Een regeringsafgevaardigde op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, die waakt over de ESR matige richtlijnen van toepassing op de investeringsdossiers (raadgevende stem)
 • Een regeringsafgevaardigde op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch overheidsinstrumentarium (raadgevende stem)
 • Een regeringsafgevaardigde op voordracht van de Participatiemaatschappij Vlaanderen nv (raadgevende stem)

Op het niveau van de SPV’s is in de indicatieve samenstelling van de raad van bestuur de volgende:

 • Minimaal 2 onafhankelijke bestuurders aangeduid namens FFTF met expertise in het betrokken technologieplatform en/of kennis van de markttoepassingen van de technologie.
 • Minimaal 1 bestuurder namens de private co-investeerder (in functie van % investering in SPV)
 • 1 bestuurder namens FFTF vanuit fiduciair beheerder PMV
 • Minimaal 1 bestuurder namens de kennispartner die de basis van het technologieplatform inbrengt (in functie van de valuatie van de inbreng)

Investeringscomité

Naast een eigen raad van bestuur wordt ook een investeringscomité voor het fonds samengesteld, waaraan PMV als fondsbeheerder de uitgewerkte investeringsdossiers voorlegt. De focus van dit investeringscomité is het valideren van het potentieel van het technologieplatform vanuit technisch en business perspectief. Per dossier wordt het investeringscomité samengesteld uit:

onafhankelijke experts (streefcijfer drie per dossier) in functie van het voorliggende technologieplatform met kennis van zowel de technologie als het marktpotentieel. De selectie van deze experts gebeurt door de private investeerder in samenspraak met PMV, met advies van de kennisinstelling die het dossier aanbrengt.

maximaal 3 vaste leden aangeduid door het Vlaams gewest, wiens profiel een bijzondere affiniteit aantoont met de doelstelling van het fonds naar financiering van onderzoek- en technologie gedreven platformbedrijven, het ecosysteem van strategisch onderzoek in Vlaanderen evenals ervaring met vroege fase kapitaalsinvesteringen.

PMV

Het fonds wordt in fiduciair beheer gegeven aan PMV.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Sophie Callewaert

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 37 89

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (21 februari 2020)

  21 februari 2020

  o.a. goedkeuring visienota Green Deal en vervanging lid Raad van bestuur Technopolis nv en Flanders Technology International vzw (F.T.I vzw).

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 10 - 14 februari 2020

  14 februari 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (14 februari 2020)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (14 februari 2020)

  14 februari 2020

  Vervanging regeringsafgevaardigde en voordracht bestuurder VITO.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 februari 2020)

  13 februari 2020

  O.a. vraag om uitleg over het OESO-landenrapport over België,  het sensibiliseren van ondernemers in het kader van de brexit en de projectoproep voor 'City of Things'.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 7

  Schriftelijke vragen deze week | week 7

  13 februari 2020

  O.a. cyberveiligheid uitrol toekomstig 5G-netwerk en evolutie innovatiesteun.