Gepersonaliseerde Geneeskunde: nieuw project moet Europese regio's ondersteunen bij toepassing en invoering

Filter items
Nieuws
4 januari 2019

Departement EWI

Om de ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde te stimuleren en de opname in alle Europese regio's - inclusief dunbevolkte en afgelegen regio's- te ondersteunen, heeft de EU onlangs een coördinatie- en ondersteuningsactie (SAPHIRe) goedgekeurd.

SAPHIRe startte op 1 december 2018 en wordt gecoördineerd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid.

Gepersonaliseerde geneeskunde

De ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde (PM), gestratificeerd of precisie geneeskunde is een evolutie die niet meer te stoppen is. PM wordt sterk technologisch gedreven en dit zal een verandering teweegbrengen van de benadering van gezondheid en welzijn en de toepassing van geneeskunde.

De convergentie van kennis over hoe gezondheid en ziekte of veroudering wordt bepaald, en de toegang tot digitale technologieën en gegevens, opent een enorm potentieel om nieuwe toepassingen te ontwikkelen, die zullen bijdragen aan de verbetering van de algemene gezondheid en welzijn.

Op termijn zal dit ook een echte preventieve geneeskunde helpen realiseren.

Europa

Om de ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde te stimuleren en de opname in alle Europese regio's - inclusief dunbevolkte en afgelegen regio's- te ondersteunen, heeft de EU onlangs een coördinatie- en ondersteuningsactie (SAPHIRe) goedgekeurd.

Het project zal ook de agenda van het ‘International Consortium of Personalized Medicine’ (ICPerMed) ondersteunen. ICPermed is een ander initiatief van de Europese Commissie dat sedert november 2016 ondersteund wordt.

Leden

SAPHIRe startte op 1 december 2018 en wordt gecoördineerd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid.

De andere leden van het consortium zijn het Regionaal Agentschap voor Volksgezondheid en Sociaal Welzijn (PHA) uit Noord-Ierland, het in Hongarije gevestigde EIT Health InnoStars en de EuroBioForum Foundation (Nederland), dat een belangrijke aandrijvende speler was om PM in Europa te ondersteunen sinds 2011.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van SAPHIRe zijn het ondersteunen van regio's in Europa om de toepassing en invoering van gepersonaliseerde geneeskunde in regionale gezondheidszorgsystemen te structureren door specifieke regionale leemtes en barrières te identificeren en via gepaste aanbevelingen te remediëren.

Om dit te realiseren, zal SAPHIRe een netwerk van regio's en hun ecosystemen creëren, met inbegrip van alle belanghebbenden in de hele waardeketen. Regio's zijn goed geplaatst om persoonlijke geneeskunde en gezondheidszorg dichter bij de burger te brengen.

Proefprojecten in regio’s en tussen regio’s onderling kunnen het broodnodige bewijs leveren voor de invoering van gepersonaliseerde geneeskunde in zowel regionale als nationale gezondheidsstelsels.

Beste praktijken voor de toepassing van gepersonaliseerde geneeskunde uit regio's in Europa zullen het mogelijk maken om een modulaire routekaart te ontwikkelen.

Regionale aanbevelingen over beleid, financiering en investeringsbehoeften zullen worden geformuleerd om de ontwikkeling en inzet van interregionale (grensoverschrijdende) samenwerkingsprojecten te stimuleren.

Workshops dit voorjaar

De uitvoering van SAPHIRe loopt over de komende drie jaar en zal regionale belanghebbenden, waaronder beleidsmakers, industriële en academische actoren samenbrengen via een reeks thematische workshops.

De eerste workshops om contact te leggen met andere regionale beleidsmakers en clusters zijn gepland in het vroege voorjaar 2019.

Wens je op de hoogte te blijven van de geplande workshops? Schrijf je dan in op onze EWI-nieuwsbrief via onderstaande blauwe knop.

Slimme specialisatie

Parallel lopend met en afgestemd op het SAPHIRe-project, is Vlaanderen een van de toonaangevende regio's in het interregionale partnerschap voor slimme specialisatie op gepersonaliseerde geneeskunde (S3P4PM), dat van start ging in mei 2018. Zie voor meer informatie: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/personalised-medicine

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Kathleen D'Hondt

Afdeling Onderzoek
Navorser
02 553 57 71

Meer nieuws

 • Commissie lanceert oproep voor topexperten om deel uit te maken van ‘Missieraden’ in Horizon Europa

  17 mei 2019

  De Europese Commissie lanceert een oproep voor experten om zich kandidaat te stellen als lid van de nieuw op te richten ‘Missieraden’. Deze ‘Missieraden’ zullen mee vorm geven aan de nieuwe O&I-missies en de Commissie adviseren voor de identificatie en uitvoering van missies in Horizon Europa, het volgende O&I-programma van de EU (2021-2027), in overleg met stakeholders en burgers.

 • Flanders Future Techfund: Vlaamse Regering keurt ontwerpstatuten goed

  Flanders Future Techfund: Vlaamse Regering keurt ontwerpstatuten goed

  13 mei 2019

  De Vlaamse Regering keurde de ontwerpstatuten goed van het Flanders Future Techfund (FFTF). Het FFTF is een nieuw fonds dat de toptechnologische platformen en ontwikkelingen van Vlaamse strategische onderzoekscentra, universiteiten en speerpuntclusters sneller naar de markt wil laten doorstromen. De bevoegde minister zal het FFTF nu oprichten.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 mei 2019)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 mei 2019)

  10 mei 2019

  O.a. goedkeuring ontwerpstatuten Flanders Future Techfund en voordracht Raad van Bestuur Flanders Make.  

 • Schriftelijke vragen deze week | week 19

  Schriftelijke vragen deze week | week 19

  10 mei 2019

  O.a. verdeling budget Vlaams Klimaatfonds, innovatieve aankopen Vlaamse Overheid en stand van zaken Circulaire Economie.

 • Staatshoofden en regeringsleiders van de EU bespraken in Sibiu de Europese strategische agenda voor de komende jaren

  Staatshoofden en regeringsleiders van de EU bespraken in Sibiu de Europese strategische agenda voor de komende jaren

  10 mei 2019

  De Europese leiders kwamen op 9 mei, de Dag van Europa, informeel bijeen in Sibiu, Roemenië. Ze bespraken eerst en vooral de strategische plannen voor de Unie voor 2019-2024, gebaseerd op een door de voorzitter, Donald Tusk, opgestelde Leidersagenda. Volgende afspraak: 28 mei in Brussel om de resultaten van de Europese verkiezingen te bespreken.