Groen licht voor Sociale Innovatiefabriek

Filter items
Nieuws
10 december 2012

Sociale Innovatiefabriek

Op vrijdag 7 december heeft de Vlaamse Regering beslist om de Sociale Innovatiefabriek op te starten.

De Vlaamse overheid zal samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties de krachten bundelen om sociaal ondernemerschap en sociale innovatie te ondersteunen. De activiteiten zullen vooral gericht zijn op maatschappelijke organisaties en bedrijven die op zoek zijn naar een model om meer sociale waarden te integreren in hun bedrijf. Deze initiatieven zullen ondersteund worden door kennisinstellingen en overheidspartners. Eén van de kernuitdagingen is dan ook om partnerschappen uit te bouwen tussen deze verschillende doelgroepen om zo tot sterkere resultaten te komen.

De ‘Verenigde Verenigingen' en ’i-propeller’, als vertegenwoordigers van het VIS-consortium uit het bedrijfsleven en “maatschappelijk middenveld”, werken momenteel samen aan de oprichting en opstart van de Sociale Innovatiefabriek. In de komende maanden volgt vanuit de Sociale Innovatiefabriek verdere informatie.

Voorlopige contacten Sociale Innovatiefabriek: Nele Verbruggen, Nele.Verbruggen@i-propeller.com & Anton Schuurmans, anton@deverenigdeverenigingen.be

Open oproep Sociale Innovatie

Daarnaast zal het departement EWI een éénmalige open oproep rond sociale innovatie openstellen begin 2013, waarbij verschillende actoren uit het brede middenveld (verenigingen, onderzoekscentra, lokale besturen, bedrijven, enz.) een projectvoorstel kunnen indienen. Meer informatie zal beschikbaar worden gesteld via de EWI-website.

De geselecteerde projecten kunnen maximaal 50.000 euro ontvangen voor een projectduur van maximaal 1 jaar. Het totaalbudget bedraagt één miljoen euro. Projecten die doeltreffend en duurzaam blijken, kunnen daarna doorverwezen worden naar de Sociale Innovatiefabriek of kunnen opteren om een vervolgproject in te dienen bij het IWT KMO-innovatieprogramma.

Contact Eenmalige Oproep Sociale Innovatie: Peter Spyns, Peter.Spyns@ewi.vlaanderen.be

Contact IWT KMO-innovatieprogramma: Luc De Buyser, ldb@iwt.be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets