Grootschalig onderzoek naar darmflora & alzheimer van VIB: Vlaamse ambtenaren doen mee

Filter items
Nieuws
21 november 2017

Onderzoeksprojecten

Meer dan 100 Vlaamse ambtenaren werkten samen met Vlaams Minister van Innovatie Philippe Muyters actief mee aan twee onderzoeksprojecten van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB):

 • Alzheimeronderzoek van prof. dr. Christine Van Broeckhoven
 • Darmflora-onderzoek van prof. dr. Jeroen Raes.

Engagement

Minister Philippe Muyters: “Projecten zoals het alzheimeronderzoek van prof. Christine Van Broeckhoven en het Vlaams Darmflora Project van prof. Jeroen Raes zetten Vlaanderen mee op de kaart. Vaak beseffen we te weinig dat elk van ons deze toponderzoekers kan helpen, en dit op een heel eenvoudige manier. Daarom willen we ons als Vlaamse overheid engageren en zelf actief meewerken aan deze VIB-onderzoeksprojecten.”

VIB is 1 van de 4 strategische onderzoekscentra die door het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie wordt gesubsidieerd met het oog op kennisinnovatie en -valorisatie.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Ils De Bal

Staf
Beleidsmedewerker
02 553 58 65

Meer nieuws

 • Europese Commissie zoekt groene uitweg uit coronacrisis

  25 mei 2020

  Vorige week heeft de Europese Commissie een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie aangenomen om de natuur weer in ons leven te brengen en een "van boer tot bord"-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. De twee strategieën versterken elkaar en brengen de natuur, de boeren, het bedrijfsleven en de consumenten samen om gezamenlijk te werken aan een competitieve, duurzame toekomst.

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  25 mei 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • COVID-19: Openstaande en opkomende oproepen

  COVID-19: Openstaande en opkomende oproepen

  25 mei 2020

  Vanuit verschillende instanties worden oproepen gelanceerd om onderzoek en innovatie te stimuleren en COVID-19 en gerelateerde effecten te bestrijden. De deadlines van bestaande oproepen worden vaak uitgesteld om deelnemers meer tijd te geven om hun voorstellen voor te bereiden. Een overzicht van de verschillende oproepen.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 21

  24 mei 2020

  O.a. evaluatieagenda beleidsdomein Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie (EWI), ontwerprichtsnoeren voor staatssteun EU-emissiehandelssysteem en gebiedsafbakening Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.
   

 • Vierde videoconferentie van Directeurs-generaal over Europese O&I-acties rond COVID-19

  22 mei 2020

  Op 14 mei 2020 vond op initiatief van Directeur-Generaal Jean-Eric Paquet, van het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie (DG RTD), de vierde videoconferentie plaats met de Directeurs-generaal van de lidstaten rond O&I-acties inzake COVID-19.