Ik doe lerenderwijs ondernemen!

Filter items
Nieuws
25 mei 2010

Als rode draad schotelt deze EWI-Review u enkele initiatieven voor die de jeugd proberen warm te maken voor ondernemerschap en wetenschap & technologie. U leest bijvoorbeeld meer over het onderzoeksrapport over dit onderwerp, recent gepubliceerd door Flanders DC. Dat Vlaanderen op dit terrein innovatief uit de hoek kan komen bewijst ook het project ‘MyMachine’, dat zelfs een prijs van de Verenigde Naties mocht ontvangen. Ook het interview leert dat het sensibiliseren van doelgroepen – bijvoorbeeld schoolmoeë of kanszoekende jongeren – wel degelijk nieuwe ondernemers kan opleveren.

Daarnaast stellen we beknopt het EWI-landschap voor, met de belangrijkste organisaties en spelers. Bijkomend is er aandacht voor de strategische adviesraden van dit beleidsdomein, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek als Vlaams wetenschappelijk instituut, en het Steunpunt voor Milieu en Gezondheid. Verder brengen we de laatste nieuwtjes rond de EWI-inbreng bij het Belgische EU-voorzitterschap en besteden we aandacht aan de Wereldtentoonstelling in Shanghai. Ten slotte verneemt u hoe de Vlaamse industrie de toekomst voorbereidt.

Graag melden we u ook nog de aanstelling van de heer Dirk Van Melkebeke als secretaris-generaal van het departement EWI, sinds 1 april 2010. Bij het volgende nummer van het EWI-Review magazine mag u alvast rekenen op een voorwoord van zijn hand.

Download het ganse magazine via www.ewi-vlaanderen.be/review of bestel onmiddellijk jouw gedrukt exemplaar:

Wat is EWI-Review?

Het magazine EWI-Review is een uitgave van het departement Economie, Wetenschap en In-novatie van de Vlaamse overheid. In ieder nummer plaatsen we een specifiek thema centraal dat leeft binnen het EWI-beleidsdomein en binnen de samenleving. Interne en externe experts leveren hun bijdragen bij dit thema en een aantal vaste rubrieken maken een nieuwe EWI-Review compleet.

EWI-Review verschijnt in het Nederlands en het Engels.

Blijf op de hoogte

Wenst u EWI-Review steeds gratis te ontvangen? Vraag dan uw gratis abonnement aan door uw gegevens te mailen naar info@ewi.vlaanderen.be.

We verwelkomen uw reacties en vragen van harte zodat we deze ook kunnen meenemen in de voortdurende evaluatie en verbetering van ons magazine.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets