Innovatief ‘open data' platform voor Vlaanderen

Filter items
Nieuws
17 december 2012

Onder impuls van Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, kende de Vlaamse Regering vrijdag 17 december 2012 steun toe aan een project dat zal toelaten overheidsinformatie gemakkelijker te delen en hergebruiken. Dit 'open data'-platform zal ontwikkeld worden door iMinds, het Vlaams strategisch onderzoeksinstituut voor ICT-innovatie. Vlaanderen zal met dit project aansluiten bij de koplopers van de EU op het gebied van open data.

Informatie delen met de burger via "Open Data"

De overheid deelt vandaag al bijzonder veel informatie met de burger en met bedrijven. Via websites kan heel veel informatie opgezocht worden, maar deze bronnen zijn vaak nog niet met elkaar verbonden en de data zelf is enkel beschikbaar in zeer verschillende formaten. Vaak staat belangrijke data in pdf-bestanden, of ergens in een Excel-bestand op een website. Dat maakt het hergebruik en het combineren van gegevens moeilijk. Maar juist in het hergebruik liggen mogelijkheden om meer transparantie te creëren, economische groei te stimuleren of een betere dienstverlening te realiseren. En dat is precies wat het “Open Data” principe nastreeft.

Wat is Open Data?

"Open Data" zijn gegevens die ondubbelzinnig, publiek en elektronisch beschikbaar gemaakt worden. Via "Open Data" kan om het even wie heel gemakkelijk, goedkoop en flexibel informatie uit verschillende bronnen combineren. Dat maakt diensten mogelijk die anders te duur zouden uitvallen of technisch moeilijk of zelfs niet realiseerbaar zouden zijn.

Mooie voorbeelden zijn terug te vinden onder de verschillende winnaars van de ‘AppsforFlanders’ wedstrijd. “Knelkiezer” definieert in 4 stappen een profiel van de gebruiker en geeft daarna aan voor welk knelpuntberoep de gebruiker in aanmerking kan komen op basis van de VDAB databank. “WeCare” brengt de bestaande zorgcentra in Vlaanderen in kaart en zoekt de optimale plaatsing voor nieuwe zorgcentra aan de hand van bestaande bevolkingsdata en de reeds bestaande centra.

Een bijkomend voordeel van open data is dat de eigenaren van informatie in principe minder tijd zouden moeten spenderen aan het “op maat” beschikbaar maken daarvan. Maar daar wringt vaak het schoentje: het ter beschikking stellen van gegevens volgens de ‘open data’ principes wordt vaak gezien als een complexe opdracht. Daarenboven heeft niet elke organisatie met waardevolle data de noodzakelijke technische kennis om dit op een optimale manier te realiseren. Aan de kant van de gebruiker van de data zou de beschikbaarheid van een platform om ‘open data’ te zoeken, met elkaar in verband te brengen en op te vragen dan weer een sterke stimulans voor dit gebruik betekenen.

Vlaanderen en Open Data 

Onder invloed van de lokale besturen, een handvol software ontwikkelaars en de iMinds-UGent onderzoeksgroep MultiMediaLab (MMLab) zijn het afgelopen jaar reeds de eerste stappen gezet om ook in Vlaanderen het "Open Data" te stimuleren, onder anderen dankzij AppsForGhent, AppsForFlanders en AppsForAntwerp.

Innovatief open data platform in Vlaanderen

Om de volgende stap te kunnen zetten, moeten we een groter draagvlak creëren en van "Open Data" ook "Linked Data" (verbanden leggen tussen informatie) maken. Hiervoor doet de Vlaamse Regering een beroep op iMinds voor het ontwikkelen van een innovatief platform. De bedoeling is een laagdrempelig platform te bouwen waardoor iedereen binnen de spreekwoordelijke "15 minuten" op een geautomatiseerde manier zijn/haar datasets open kan publiceren en connecteren met andere open datasets.

 “Een sterke overheid is een transparante en efficiënte overheid. Ze deelt haar nuttige informatie met haar burgers. Vandaar dat ik ook resoluut kies voor open data als principe voor de overheid”, zegt minister van Innovatie Ingrid Lieten. Minister Lieten vraagt al enkele jaren een open data mentaliteit bij de Vlaamse onderzoeksinstellingen. “Het project dat vanmorgen werd goedgekeurd zal leiden tot een innovatief en gebruiksvriendelijk open data platform dat door alle overheden, zowel steden, gemeentes als de Vlaamse overheid, zal kunnen gebruikt worden.”

Meer info?

Lot Wildemeersch, Woordvoerster minister Ingrid Lieten, GSM 0477 810 176, lot.wildemeersch@vlaanderen.be 

 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets