Klimaatneutraal: Europese aanbevelingen voor energie-intensieve industrieën

Filter items
Nieuws
2 december 2019

Aanbeveling

Recent werd het Masterplan 2050 voor EU Energie-intensieve industriesectoren gepubliceerd. Een groep van experten stelde aanbevelingen op over de wijze waarop deze energie-intensieve sectoren van de EU kunnen worden getransformeerd, als onderdeel van een circulaire en klimaatneutrale samenleving tegen 2050.

Deze industriesectoren vormen de kern van diverse waardeketens waarbij ze een belangrijk aandeel vormen van economie en werkgelegenheid. Tussen 1990 en 2015 zijn de broeikasgasemissies van deze sectoren met 36 % gedaald.

In de aanbevelingen wordt met name in het kader van drie hoofdprioriteiten de nadruk gelegd op belangrijke succesfactoren:

  1. Markten creëren voor klimaatneutrale en circulaire producten;
  2. Grootschalige proefprojecten ontwikkelen voor ‘clean tech’ met bijhorende financiering;
  3. Overschakelen op alternatieve, klimaatneutrale energiebronnen en grondstoffen.

Green deal

De uitdagingen om deze industriële sectoren tijdig te kunnen aanpassen zijn extra groot, aangezien ze ook deel uitmaken van wereldwijde markten met grote concurrentie. Deze cross-sectoriële benadering, een intensieve samenwerking tussen verschillende sectoren, zal gebruikt worden voor het opstellen van toekomstig beleidswerk van de nieuwe Europese Commissie, zoals de Green deal en de Europese Industriële Strategie.

De Commissie heeft in oktober 2015 deze groep op hoog niveau voor energie-intensieve industrieën, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de industrie en het maatschappelijk middenveld, opgezet om advies te verstrekken over beleidsmaatregelen die relevant zijn voor energie-intensieve industrieën.

Commissaris Elżbieta Bieńkowska, bevoegd voor Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf:

“De EU-industrieën zijn onze partners bij de verwezenlijking van klimaat- en circulariteitsdoelstellingen en ik feliciteer hen met hun engagement. Een klimaatneutrale economie is niet alleen een must voor toekomstige generaties, maar biedt ook enorme kansen op het gebied van innovatie, economische groei en het scheppen van banen.”

Meer informatie en documenten

>> https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_19_6353

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Lieven Top

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0477 36 02 78