Minister Lieten lanceert samen met Turkse Onderzoeksraad en FWO eerste oproep tot samenwerking

Filter items
Nieuws
5 oktober 2012

TÜBITAK missie op bezoek in Vlaanderen

Op initiatief van minister Ingrid Lieten ondertekenden het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en de Turkse Onderzoeksraad (TÜBITAK) in mei 2012 in Ankara (Turkije) een overeenkomst om samen te werken op het vlak van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Om tot meer gemeenschappelijke onderzoeksprojecten tussen beide landen te komen, wordt vandaag een eerste oproep tot samenwerking gelanceerd. Vanmiddag ontmoette minister van Innovatie Ingrid Lieten een delegatie van de Turkse Onderzoeksraad in het Errerahuis in Brussel om de verdere samenwerking tussen Vlaanderen en Turkije te bespreken op het vlak van onderzoek en innovatie.

Samenwerking tussen Vlaamse en Turkse onderzoekers

Naar aanleiding van de oproep tot samenwerking kunnen voorstellen voor uitwisselingsprojecten ingediend worden binnen de domeinen informatie- en communicatiewetenschappen; energie; transport en mobiliteit; materiaal-, ingenieurs- en productiewetenschappen; sociale en humane wetenschappen; medische wetenschappen; voedsel- en landbouwwetenschappen; en biotechnologie. De projecten lopen telkens voor een periode van twee jaar en staan de Vlaamse onderzoekers toe om op regelmatige basis specialisten, ervaringen en resultaten uit te wisselen met hun Turkse collega’s.

Turkije is zowel om economische, politieke als culturele redenen een belangrijke partner voor Vlaanderen. De voordelen van een Turks-Vlaamse samenwerking voor onze onderzoekers zijn dan ook legio. Het FWO en TÜBITAK willen met dit initiatief de samenwerking tussen Vlaanderen en Turkije op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling stimuleren door in te zetten op gemeenschappelijke onderzoeksprojecten. De uitwisseling van jonge onderzoekers staat daarbij centraal.

Minister Ingrid Lieten: ”Wereldwijd worden samenlevingen vooruitgeholpen door innovatie en onderzoek. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vormt hiervan de onmisbare basis. Internationale uitwisseling van onderzoekers en onderzoeksresultaten en wederzijdse kruisbestuiving levert zowel Vlaanderen als Turkije voordelen op onderzoeksvlak op. De samenwerking tussen het FWO en de Turkse Onderzoeksraad is daarbij cruciaal.”

De ontmoeting vanmiddag in Brussel kadert ook in een nieuwe strategische aanpak van het Vlaams beleid rond internationalisatie. “Zoals opgenomen in de conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen, mijn visie op het innovatiebeleid, en bevestigd door het rapport-Soete, heeft Vlaanderen baat bij een strategische aanpak van internationalisatie“, zegt Ingrid Lieten. “Het Vlaams innovatiebeleid sluit opnieuw beter aan bij het Europese innovatiebeleid. Dat maakt dat onze bedrijven en kennisinstellingen met de Europese topspelers in uitdagende projecten grensverleggend werk verrichten. We moeten echter ook kijken buiten Europa en aansluiting zoeken met de meest dynamische regio’s. En dan komt Turkije uiteraard prominent in beeld. We zijn dan ook erg opgezet met deze structurele samenwerking.”

Meer info

Lot Wildemeersch, lot.wildemeersch@vlaanderen.be, GSM. 0477 81 01 76, Woordvoerster Vlaams minister Ingrid Lieten

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets