Ministeriële videoconferentie Onderzoek over de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht in het kader van de Europese Onderzoeksruimte

Filter items
Nieuws
1 maart 2021

Op vrijdag 26 februari vond een informele, ministeriële videoconferentie plaats tussen de Ministers van Onderzoek van de lidstaten van de Europese Unie voor een debat over de bijdrage van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) aan de verdere ontwikkeling van de Europese Onderzoeksruimte. De bijeenkomst werd voorgezeten door de Portugese Minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs, Manuel Heitor.

Belangrijkste discussiepunten

De ministers benadrukten dat de COVID-19 pandemie het belang van onderzoek en innovatie aantoont. Het RRF biedt een unieke kans om de Europese Onderzoeksruimte te versterken: de ministers waren er in het algemeen over eens dat investeringen en hervormingen in onderzoeks- en innovatiesystemen moeten worden opgenomen in de nationale plannen voor herstel en veerkracht die momenteel nog door de lidstaten worden opgesteld. Deze investeringen en hervormingen moeten gericht zijn op groene waterstof, high performance computing en kwantum, artificiële intelligentie, ruimtesystemen en innovatiehubs.

Daarnaast moeten universiteiten en onderzoekscarrières worden gemoderniseerd, waarbij investeringen in menselijk kapitaal en de ontwikkeling van vaardigheden niet mogen ontbreken.

Veel ministers benadrukten dat het van belang is innovatieve start-ups en KMO’s te steunen door de procedures voor toegang tot financiering te vereenvoudigen. Daarnaast moeten synergieën tot stand worden gebracht tussen nationale financiering en de verschillende Europese programma’s (zoals Horizon Europa) alsook met investeringen in de particuliere sector (waarbij double funding moet worden vermeden). De ministers wezen ook op de rol van partnerschappen in publiek-private samenwerking en in grensoverschrijdende projecten. In dit verband werd herhaaldelijk gevraagd om begeleiding en expertise van de Commissie inzake de coördinatie en de implementatie van meerlandenprojecten.

Any other business

Tijdens de informele Raad, werden de ministers ook geïnformeerd door het Portugees voorzitterschap of de Europese Commissie over volgende any other business-punten:

 • Een stand van zaken door het Portugees voorzitterschap over de Verordening van de Raad betreffende de oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming inzake Europees high-performance computing;
 • Het ERA Transitieforum en het Onderzoeks- en Innovatiepakt;
 • Het Voorstel voor Besluit inzake de deelname van de Unie aan het Europees Metrologiepartnerschap;
 • Het Voorstel voor Verordening tot oprichting van de Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa;
 • Het Wetenschappelijk Advies inzake de biologische afbreekbaarheid van kunststoffen in het open milieu;
 • Het Voorstel voor een Europees partnerschap inzake pandemische paraatheid.

Meer info

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Meer nieuws

 • Raad gaat akkoord met programma eengemaakte markt 2021-2027

  19 april 2021

  Op 13 april heeft de Raad zijn standpunt in eerste lezing aangenomen over het Programma voor de Eengemaakte Markt (SMP – Single Market Programme). Volgens de Portugees minister van Economie en Digitale Transitie, Pedro Siza Vieira, “vormt de eengemaakte markt de ruggengraat van onze economie. Het nieuwe programma zorgt ervoor dat de markt goed zal functioneren voor zowel bedrijven als consumenten en zal duurzaam concurrentie­vermogen en groei in de hele EU blijven bevorderen.”

 • Smart Health: nieuw Vanguard Initiative pilootproject gelanceerd

  19 april 2021

  Op 14 april vond het kick-off event plaats van het Smart Health Vanguard Initiative pilootproject, georganiseerd door de drie coordinerende regio's: Vlaanderen, Oost-Nederland en Zuid-Nederland / Limburg. Het nieuwe pilotproject wil het potentieel van gepersonaliseerde geneeskunde realiseren door interregionale samenwerking te faciliteren. Regio's worden nu uitgenodigd om hun interesse in het pilootproject kenbaar te maken door contact op te nemen met de coördinatoren.

 • EU-nieuws deze week | 29 maart - 16 april 2021

  16 april 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 15

  16 april 2021

  O.a. startende ondernemingen en rol lokale besturen bij circulaire economie.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 14

  Schriftelijke vragen deze week | week 14

  13 april 2021

  O.a. uitkering Vlaams beschermingsmechanisme en overdracht familiale bedrijven.