Nieuw besluit voor de financering van de BOF-fondsen

Filter items
Nieuws
29 juni 2012

BOF-besluit

Op vrijdag 29 juni 2012 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed voor de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen van de Vlaamse universiteiten. De Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) bedragen vanaf 2013 minstens 150 miljoen euro per jaar en zijn dus een belangrijke financieringsbron voor grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Het is het instrument bij uitstek om de universiteiten aan te zetten tot het voeren van een eigen onderzoeksbeleid. Vlaams minister Ingrid Lieten: “Vlaams onderzoek presteert bijzonder sterk op Europees en wereldniveau. Via deze onderzoeksfondsen wil ik onze universiteiten stimuleren de volgende jaren te blijven excelleren.”

Een belangrijk deel van het wetenschappelijk onderzoek is het onderzoek dat gedreven wordt door de nieuwsgierigheid van de onderzoeker. Dit fundamenteel, grensverleggend onderzoek vormt de basis voor de innovaties van de volgende tien jaar. Het huidige BOF-besluit, dat voor een belangrijk deel de financiering van fundamenteel onderzoek aan de universiteiten regelt, loopt af op 31 december 2012. Vandaag werd het nieuw besluit goedgekeurd, dat ingaat vanaf 1 januari 2013.

Vlaamse universiteiten moeten wereldtop blijven

De laatste jaren heeft de Vlaamse overheid absolute prioriteit gegeven aan een stijging van de middelen voor Wetenschap en Innovatie. In 2012 is er 60 miljoen euro bij gekomen. In 2013 en 2014 zal er telkens 70 miljoen bij komen. Vanaf 2013 voorziet de Vlaamse regering via de Bijzondere Onderzoeksfondsen in totaal minstens 150 miljoen euro aan de Vlaamse universiteiten. Sinds 2010 zijn de onderzoeksmiddelen daardoor met 23 miljoen euro gestegen. Er is in het verleden herhaaldelijk aangetoond dat het Vlaamse wetenschappelijk onderzoek bijzonder sterk presteert op Europees en wereldniveau. Zowel op het vlak van het aantal doctoraten, publicaties en citaties behoort Vlaanderen tot de beste spelers in Europa, in het bijzonder wanneer gekeken wordt naar de onderzoeksefficiëntie (rendement per geïnvesteerde euro). “De investeringen van de overheid in grensverleggend wetenschappelijk onderzoek, dat de stabiele brede onderbouw van het onderzoek is, blijken dus bijzonder productief te zijn,” zegt Ingrid Lieten.

Universiteiten belonen voor performantie

De verdeling van de middelen voor de Bijzondere Onderzoeksfondsen is gebaseerd op een aantal parameters op voorstel van de rectoren van de universiteiten zoals master- en doctoraatsdiploma’s, publicaties en citaties. Vanaf 2013 zal er ook meer rekening gehouden met publicaties in de sociale en humane wetenschappen. En publicaties in toptijdschriften in verschillende disciplines zullen voortaan op dezelfde wijze meetellen. Hierdoor wordt de lat voor publicaties in verschillende disciplines op gelijke hoogte gelegd.

Extra aandacht voor vrouwelijke onderzoekers

In samenspraak met de rectoren van de verschillende Vlaamse universiteiten zal er vanaf 2013 in hun beleidsplannen extra aandacht zijn voor kwaliteitszorg van het onderzoek, de principes van goed bestuur, deelname van vrouwen en mensen van buitenlandse orgine aan onderzoek, de vorming en de loopbaan van onderzoekers en de communicatie over hun onderzoeksresultaten. Ook de samenstelling van de onderzoeksraden en selectiecommissies zal een meer evenwichtige genderverdeling kennen.

De Vlaamse regering keurde het BOF-besluit principieel goed. Er wordt vervolgens advies ingewonnen bij de Vlaamse Onderwijsraad, de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie en de Raad van State alvorens de regering haar definitieve goedkeuring geeft.

Persinfo

Lot Wildemeersch, woordvoerster minister Ingrid Lieten, 0477 810 176 – lot.wildemeersch@vlaanderen.be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets