Nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek

Filter items
Nieuws
4 juli 2011

Op 1 juli 2011 hechtte de Vlaamse Regering op voorstel van minister Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de krachtlijnen voor een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen tot erkenning en financiering van Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Hierbij wordt vastgehouden aan de basisprincipes van de eerdere generaties van dit in 2001 opgestarte initiatief.

Opdracht

Er wordt voorzien in structurele financiering van beleidsrelevant onderzoek in domeinen en/of onderwerpen die voor de Vlaamse overheid prioritair zijn. De hoofdopdracht van het steunpunt bestaat uit onderzoeksopdrachten die gericht zijn op voor het beleid relevante problemen.

Via het steunpunt beoogt men, in een aantal zorgvuldig uitgekozen sectoren, een kritische massa samen te brengen en/of op te bouwen en hiervoor een zekere mate van stabiliteit te creëren binnen een duidelijk vastgelegd contractueel kader.

Kandidatuurstelling

Het oproepdocument dat alle informatie voor de kandidatuurstelling omvat is ter beschikking op de koepelsite van de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek, www.vlaanderen.be/steunpunten.

Geselecteerde thema's

De voor deze oproep geselecteerde thema’s voor de inrichting van steunpunten zijn:

 • Armoede
 • Bestuurlijke Organisatie – Slagkrachtige overheid
 • Buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking
 • Cultuur
 • Transitie Duurzame Ontwikkeling
 • Fiscaliteit en Begroting
 • Gelijkekansenbeleid
 • Goederen- en personenvervoer
 • Inburgering en Integratie
 • Jeugd
 • Media
 • Milieu – Duurzaam materialenbeheer
 • Milieu en Gezondheid
 • Ondernemen en Regionale economie
 • Onderwijs
 • Ruimte
 • Sport
 • Verkeersveiligheid
 • Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Werk en Sociale Economie
 • Wonen

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets