Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met LRM

Filter items
Nieuws
9 mei 2014

Nieuw samenwerkingsovereenkomst

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM geeft zuurstof aan het economisch weefsel van Limburg door middel van haar aanbod van risicokapitaal en infrastructuur. LRM treedt op als financiële partner in investeringsprojecten door middel van een kapitaalsinbreng of achtergestelde leningen. Na de aankondiging van de sluiting van Ford Genk heeft LRM in het Limburgplan de opdracht gekregen om mee aan de kar te trekken voor een transitie van de Limburgse economie naar een duurzame en innovatieve economie. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die vrijdag 9 mei 2014 werd goedgekeurd, bepaalt het kader waarbinnen deze opdracht de komende jaren zal worden uitgevoerd, en zorgt voor de continuïteit van de werking van LRM.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst bepaalt ook dat LRM bij al haar investeringsbeslissingen niet alleen financiële, maar ook maatschappelijke rendementen voor Limburg dient na te streven.

LRM dient ook een voorbeeldrol te vervullen op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat LRM op een systematische manier economische, sociale en milieuoverwegingen zal integreren in haar bedrijfsvoering en dit in overleg met haar diverse stakeholders.

Ook over de rol van LRM in het Limburgplan worden afspraken gemaakt voor de komende jaren. In het uitvoeringsplan werd reeds voorzien dat LRM 100 miljoen euro bijkomende investeringsmiddelen zal kunnen aanwenden.

LRM

Op vandaag heeft LRM 53,604 miljoen euro in 58 dossiers geïnvesteerd. Deze ondernemingen zijn samen goed voor een tewerkstelling van 10.000 personen. LRM heeft gedurende deze legislatuur ook steeds een positieve nettowinst gerealiseerd, waardoor jaarlijks 10 miljoen euro dividend kon worden uitgekeerd aan LSM voor de financiering van maatschappelijke projecten in de provincie Limburg. Er is vandaag afgesproken dat de werking de volgende jaren kan worden voortgezet. Limburg Sterk Merk heeft in het recente verleden onder meer geïnvesteerd in de master rechten aan UHasselt, de Toegangspoort en ontsluiting van het Nationaal Park Hoge Kempen, projecten in de sociale economie zoals de Parkrangers, de verbouwingen in het Gallo-Romeins Museum.

Nieuwe investeringen via LSM zijn nodig voor onder andere de master handelswetenschappen en de infrastructuur ervan voor UHasselt.

Ook als ontwikkelaar van vastgoed- en infrastuctuurprojecten speelt LRM een belangrijke rol voor de Limburgse economie. Zo investeerde de maatschappij in verschillende incubatoren als de Corda-campus, Greenville en Bioville. Op het Thorpark in Genk investeert LRM mee in de accommodatie van Energyville en de Incubathor. In uitvoering van het SALK faciliteert LRM de investeringen van telkens 150 miljoen euro voor de reconversie van de mijnterreinen in Beringen (Be-Mine) en in Eisden (Terhills).

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets