Nieuwe "Speurgids 2018" nu beschikbaar

Filter items
Nieuws
16 juli 2018

2,85 miljard euro overheidsbudget

De nieuwste editie van de Speurgids (*) leert ons dat het totaal van het Vlaamse overheidsbudget voor economie, wetenschap en innovatie meer dan 2,858 miljard euro bedraagt.

De publicatie zelf kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Gedrukte exemplaren van de Speurgids 2018 kunt u hier bestellen via de publicatiedatabank.

>> Ga zelf aan de slag met de data van de Speurgids

Overzicht

Het eerste deel geeft een overzicht van de instrumenten en overheidsbudgetten die het Vlaams economisch beleid vormgeven. Het betreft 346 miljoen euro. Ook enkele initiatieven uit andere beleidsdomeinen die een bijdrage leveren aan ons economisch beleid worden hier kort toegelicht. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het nieuwe clusterbeleid met de speerpuntclusters en de innovatieve bedrijfsnetwerken.

Deel twee gaat dieper in op het Vlaams wetenschaps- en innovatiebeleid. Bij de begrotingsopmaak 2018 werden extra eenmalige investeringsmiddelen van 115 miljoen voorzien voor economie en innovatie. En dit na de recurrente opstap van 195 miljoen euro in 2017 en de eenmalige investeringsenveloppe van 70 miljoen euro. In totaal wordt in 2018 2,512 miljard euro geïnvesteerd in het wetenschap- en innovatiebeleid beleid.

In het derde en vierde deel worden de O&O-overheidsuitgaven van Vlaanderen in nationale en internationale context besproken en wordt een tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese programma Horizon 2020 gemaakt.

In het vijfde deel, tenslotte, wordt het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten voorgesteld.

--------------

(*) De Speurgids Ondernemen & Innoveren is een jaarlijkse publicatie van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid. Het biedt de lezer een gestructureerd overzicht van de overheidskredieten voorzien voor het Vlaams economisch- en wetenschapsbeleid. De Speurgids levert hiermee de basis voor verdere analyse en monitoring van beleidsindicatoren in het beleidsdomein economie, wetenschap en innovatie.

 

 

Contact

Contactpersoon deel 1, 2, 3: Stefanie Maris
Contactpersoon deel 4: Monica Van Langenhove
Contactpersoon deel 5: Veerle Lories

Contactgegevens: zie rechterkolom

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Stefanie Maris

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 56 39

Contactgegevens

Monica Van Langenhove

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 58 92

Contactgegevens

Veerle Lories

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)
Projectleider
02 553 42 87