Nieuwe website met alle info over NIB, haar activiteiten en het beleid

Filter items
Nieuws
28 maart 2012

Nieuw Industrieel Beleid

Om onze concurrentiekracht en welvaart op peil te houden in een wereld die razendsnel verandert, engageerden de Vlaamse Regering en alle socio-economische en maatschappelijke partners zich met Vlaanderen in Actie en Pact 2020. Het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) maakt dat engagement concreet en reikt beleidsmaatregelen aan om de economie in Vlaanderen ook effectief meer ondernemend, innovatiever, groener en sociaal sterker te maken.

Zo’n ambitieus toekomstplan moet uiteraard stuwkracht krijgen van innovatieve voortrekkers. Maar om echt te kunnen slagen heeft het NIB ook een breed maatschappelijk draagvlak nodig. Precies daarom maakt de Vlaamse Regering volop werk van een nieuw sectorbeleid. Daarin werkt het via nieuwe Rondetafels aan strategische actieplannen voor nieuwe waardeketens en clusters.

Dirk Van Melkebeke, Secretaris-generaal van het departement EWI: “Via het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) willen we de duurzaamheid en competitiviteit van de Vlaamse ondernemers stimuleren door middel van een ‘transformatief ondernemerschap’. Met het Witboek Nieuw Industrieel Beleid werken we hierrond een concreet beleidskader uit, met 4 beleidspijlers, 50 acties en een visie op de Fabriek van de Toekomst. Het geeft ook de Industrieraad een rol als onafhankelijk expert en adviseur en voorziet in een sterke coördinatiestructuur binnen de overheid. Daarmee schakelt het veranderingstraject voor onze economie een versnelling hoger.”

Een online platform

Als u wil kennis maken met het Nieuw Industrieel Beleid nodigen wij u uit een kijkje te nemen op www.nieuwindustrieelbeleid.be.

Gebruik deze website niet enkel om u te informeren over de activiteiten in het kader van NIB, maar deze is ook bedoeld als aanzet om in dialoog te treden met alle betrokkenen. Voor meer info surft u naar www.nieuwindustrieelbeleid.be waar u een kalender met activiteiten vindt en het laatste nieuws verneemt omtrent NIB.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets