Ondernemerschapscultuur en ondernemend gedrag in Vlaanderen: situatie 2020

Filter items
Nieuws
10 augustus 2021

Het Steunpunt Economie en Ondernemen onderzocht eind 2020 voor het vijfde jaar op rij de ondernemerschapscultuur en het ondernemend gedrag in Vlaanderen. De studie toont een stabiel en positief beeld van de maatschappelijke perceptie rond ondernemerschap in Vlaanderen.

De volledige studie is onderaan deze pagina te downloaden.

De COVID-19 pandemie heeft slechts beperkte impact gehad op hoe er in Vlaanderen naar ondernemerschap wordt gekeken. Meer dan de helft van alle Vlamingen geeft aan dat succesvolle ondernemers in Vlaanderen aanzien en respect genieten en dat men vaak verhalen over succesvolle jonge bedrijven ziet in de media. Ongeveer de helft van alle Vlamingen kent een ondernemer die de voorbije twee jaar een zaak heeft opgericht en beschouwt ondernemen eind 2020 als een interessante carrièrekeuze. Over het algemeen geeft men aan dat er door COVID-19 in Vlaanderen nu positiever naar ondernemers wordt gekeken.

De COVID-19 crisis maakt echter ook dat veel minder Vlamingen concrete opportuniteiten zien om een eigen zaak op te richten. Alhoewel het vertrouwen in de eigen competenties om te ondernemen vrij stabiel bleef, daalde het aantal Vlamingen dat de komende zes maanden opportuniteiten verwacht om te ondernemen. Waar 11% van de bevolking naar aanleiding van COVID-19 meer opportuniteiten verwacht om te ondernemen, denkt maar liefst 67% dat er door deze crisis juist minder opportuniteiten zullen zijn. In totaal verwacht slechts 22% de komende zes maanden opportuniteiten om te ondernemen in de regio waar hij/zij woont. Eind 2019 lag dit cijfer nog op 40%.

Maar liefst 57% van alle Vlamingen geeft ook aan dat, sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie, faalangst hen nog meer dan vroeger zou tegenhouden om een eigen zaak op te starten. 13% van alle Vlamingen heeft door de pandemie net minder faalangst gekregen, terwijl 30% geen verandering merkt. Vlamingen zijn voornamelijk bang voor de mogelijke verstoring van hun work life balance en het financiële persoonlijk risico dat ondernemen met zich zou kunnen meebrengen. Ook vrezen ze niet de nodige financiering te kunnen ophalen voor het opstarten en uitbouwen van een eigen zaak.

Waar we sinds 2017 een continue stijging zagen in ondernemerschapsactiviteiten in Vlaanderen, bracht de COVID-19 pandemie hier verandering in. Terwijl 4,5% van de Vlamingen eind 2020 een onderneming aan het opstarten was (‘ontluikend ondernemerschap’), leidde 3,3% van de Vlamingen een eigen onderneming die minder dan 3,5 jaar oud is (‘nieuw ondernemerschap’). In totaal was 7,8% van de bevolking tussen 18 en 64 jaar actief als ontluikend of nieuw ondernemer. Alhoewel dit cijfer dus lager ligt dan in 2017, 2018, en 2019, kent Vlaanderen nog steeds meer ontluikende en nieuwe ondernemers dan in 2016 (en alle voorgaande jaren). Dit stemt zeer hoopvol voor de toekomst.

Ook onze Vlaamse werknemers en hun werkgevers blijken veerkrachtig te midden van de COVID-10 crisis.  Ongeveer 13% van alle Vlamingen was eind 2020 bezig om voor zijn werknemer nieuwe activiteiten te ontwikkelen, zoals het op de markt brengen van nieuwe goederen of diensten, of het opzetten van een nieuwe afdeling of vestiging. Dit cijfer ligt opvallend hoger dan vorige jaren en vormt opnieuw een positief signaal van de weerbaarheid van onze economie.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Ilse Boeykens

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0499 59 31 04

Meer nieuws

 • EU-nieuws deze week | 14 - 19 september

  19 september 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (16 september 2021)

  16 september 2021

  O.a. beleids- en begrotingstoelichting Economie, Wetenschap en Innovatie, gedachtewisseling over de stand van zaken van de aanpak van de coronacrisis en vraag om uitleg over de inzet van de ESA-middelen en de Vlaamse investeringen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 september 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 september 2021)

  10 september 2021

  O.a. gigarantwaarborg verlengd van 8 tot 15 jaar, vervolgmaatregelen Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen en digibanken.

 • Vlaams beschermingsmechanisme loopt ten einde

  10 september 2021

  Eind september loopt het Vlaams beschermingsmechanisme af. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Voor de maanden juli, augustus en september is er nog gerichte steun aan sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen. Hotels, discotheken, dancings, feestzalen, een beperkte groep ondernemingen in de eventsector en ook reisbureaus, reisorganisatoren en autocarondernemingen zullen een beroep kunnen doen op het Vlaams beschermingsmechanisme.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 10 september 2021

  10 september 2021

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_4610Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.