Openbaarmaking bestuursdocumenten voor wetenschappelijke doeleinden

Filter items
Nieuws
1 februari 2019

Bestuursdocumenten

Een artikel in het Bestuursdecreet maakt het mogelijk dat universiteiten, hogescholen en erkende onderzoeksinstellingen in het kader van wetenschappelijke doeleinden gebruik kunnen maken van bestuursdocumenten die normaal gezien niet openbaar zouden zijn op grond van de in het bestuursdecreet voorziene uitzonderingsgronden.

De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat uitvoering geeft aan dit artikel.

Het bepaalt ook heel uitdrukkelijk dat de overheidsinstantie te allen tijde de mogelijkheid moet krijgen om de ongepubliceerde onderzoeksresultaten in te kijken.

Aanvraag

Een aanvraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten als vermeld in artikel II.38, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018 bevat:

1° een bewijs van de identiteit van de aanvrager;

2° een document dat aantoont dat de aanvrager verbonden is aan een universiteit, een hogeschool of een erkende onderzoeksinstelling;

3° een vermelding van de te raadplegen bestuursdocumenten;

4° een duidelijke beschrijving van de wetenschappelijke doeleinden

5° een duidelijke beschrijving van de onderzoeksmethoden die gebruikt zullen worden;

6° de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden als de aanvraag bestuursdocumenten betreft waarvoor de uitzonderingsgronden vermeld in artikel II.34, 2°, en II.36, §1, tweede lid, 1°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018 ingeroepen kunnen worden.

Ongepubliceerde onderzoeksresultaten

De aanvrager geeft de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.28, §1 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, op elk moment de mogelijkheid om de ongepubliceerde onderzoeksresultaten in te kijken.

Beslissing

Om een beslissing te nemen over de aanvraag onderzoekt de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.28, §1 van het bestuursdecreet van 7 december 2018:

1° het wetenschappelijke karakter van de onderzoeksmethode;

2° het wetenschappelijke karakter van de doeleinden;

3° de mate waarin het onderzoeksresultaat verspreid wordt;

4° de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden;

5° de mate waarin afbreuk gedaan wordt aan de beperkingen die bij wet of decreet gesteld worden aan de toegang tot bestuursdocumenten.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Gezamenlijke bijdrage van het Departement EWI, FWO, VLAIO, PMV, LRM en APM voor het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord

  22 juli 2019

  Het Beleidsdomein EWI schreef een gezamenlijke bijdrage voor het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024: lees hier onze beleidsprioriteiten.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (19 juli 2019)

  19 juli 2019

  O.a. subsidie vzw Dyzo en vervanging leden Beslissingscomité Hermesfonds.

 • Universiteiten bouwen hypermoderne onderzoeksfaciliteit voor zwaartekrachtgolven

  19 juli 2019

  Een consortium van Belgische, Nederlandse en Duitse universiteiten en onderzoeksinstellingen gaat een onderzoekscentrum voor zwaartekrachtgolven bouwen in Maastricht. De gespecialiseerde faciliteit moet helpen om de bouw van de prestigieuze "Einstein Telescope" naar onze regio te halen.

 • EU-nieuws deze week |

  EU-nieuws deze week | 15 - 18 juli 2019

  18 juli 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Economische groei in Vlaanderen blijft volgende jaren hoger dan in Wallonië en Brussel

  Economische groei in Vlaanderen blijft volgende jaren hoger dan in Wallonië en Brussel

  15 juli 2019

  De economische groei in Vlaanderen blijft ook de volgende jaren hoger dan die in Wallonië of in Brussel. Dat blijkt uit de regionale vooruitzichten van het Planbureau. Voor de periode 2018-2020 verwacht men een groei van 1,6 procent per jaar in Vlaanderen, tegen 1,2 pct in Wallonië en 0,9 pct in Brussel. Voor de periode 2021-2024 gaat het respectievelijk om gemiddeld 1,4 pct, 1,2 pct en 0,9 pct groei per jaar.