Openbaarmaking bestuursdocumenten voor wetenschappelijke doeleinden

Filter items
Nieuws
1 februari 2019

Bestuursdocumenten

Een artikel in het Bestuursdecreet maakt het mogelijk dat universiteiten, hogescholen en erkende onderzoeksinstellingen in het kader van wetenschappelijke doeleinden gebruik kunnen maken van bestuursdocumenten die normaal gezien niet openbaar zouden zijn op grond van de in het bestuursdecreet voorziene uitzonderingsgronden.

De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat uitvoering geeft aan dit artikel.

Het bepaalt ook heel uitdrukkelijk dat de overheidsinstantie te allen tijde de mogelijkheid moet krijgen om de ongepubliceerde onderzoeksresultaten in te kijken.

Aanvraag

Een aanvraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten als vermeld in artikel II.38, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018 bevat:

1° een bewijs van de identiteit van de aanvrager;

2° een document dat aantoont dat de aanvrager verbonden is aan een universiteit, een hogeschool of een erkende onderzoeksinstelling;

3° een vermelding van de te raadplegen bestuursdocumenten;

4° een duidelijke beschrijving van de wetenschappelijke doeleinden

5° een duidelijke beschrijving van de onderzoeksmethoden die gebruikt zullen worden;

6° de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden als de aanvraag bestuursdocumenten betreft waarvoor de uitzonderingsgronden vermeld in artikel II.34, 2°, en II.36, §1, tweede lid, 1°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018 ingeroepen kunnen worden.

Ongepubliceerde onderzoeksresultaten

De aanvrager geeft de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.28, §1 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, op elk moment de mogelijkheid om de ongepubliceerde onderzoeksresultaten in te kijken.

Beslissing

Om een beslissing te nemen over de aanvraag onderzoekt de overheidsinstantie, vermeld in artikel II.28, §1 van het bestuursdecreet van 7 december 2018:

1° het wetenschappelijke karakter van de onderzoeksmethode;

2° het wetenschappelijke karakter van de doeleinden;

3° de mate waarin het onderzoeksresultaat verspreid wordt;

4° de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden;

5° de mate waarin afbreuk gedaan wordt aan de beperkingen die bij wet of decreet gesteld worden aan de toegang tot bestuursdocumenten.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Schriftelijke vragen deze week | week 7

  Schriftelijke vragen deze week | week 7

  15 februari 2019

  O.a. aangepast beleidsvoorstel 'samenwerking hogescholen en kmo's' en stand van zaken Plantentuin Meise.

 • Citizenscienceproject 'Oog voor Diabetes' zoekt burgers voor software om oogziekte op te sporen

  Citizenscienceproject 'Oog voor Diabetes' zoekt burgers voor software om oogziekte op te sporen

  11 februari 2019

  De Vrije Universiteit Brussel (VUB) lanceert met de Diabetes Liga en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) het online burgerwetenschapsproject 'Oog voor Diabetes'. Het project wil de hulp van burgers inschakelen om een computerprogramma te maken dat de symptomen van diabetische retinopathie leert herkennen.  

 • Jonge professoren vragen aandacht voor genderkloof in onze universiteiten

  Jonge professoren vragen aandacht voor genderkloof in onze universiteiten

  11 februari 2019

  De Jonge Academie, een groep van jonge onderzoekers van verschillende universiteiten, lanceert een campagne om iets te doen aan de genderkloof in de academische wereld. Een grote postercampagne, een website en cartoons op sociale media moeten het probleem van te weinig vrouwelijke docenten en hoogleraren onder de aandacht brengen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 februari 2019)

  8 februari 2019

  Subsidie werkjaar 2019 voor Vzw Team Bedrijfstrajecten en VIZIER2030 - een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 6

  Schriftelijke vragen deze week | week 6

  8 februari 2019

  O.a. bugetten innovatieve bedrijfsnetwerken en speerpuntclusters en overleg met federale overheid over Artificiële Intelligentie.