Oprichting Media Innovatie Centrum

Filter items
Nieuws
9 mei 2011

Op de Staten-Generaal van de Media voorbije vrijdag kondigde minister van Media Ingrid Lieten de oprichting van het ‘Media Innovatie Centrum’ (MIC) aan dat innovatieve samenwerkingsprojecten in de media moet stimuleren.

Met de oprichting van het MIC creëert  minister Lieten een slagkrachtige structuur dat de innovatiepartner bij uitstek moet worden van de Vlaamse mediasector. Door het bundelen van de middelen voor media-innovatie-onderzoek ontstaat een jaarlijks budget voor media-innovatie van circa 10 miljoen euro.

“Als we als overheid samenwerking ernstig nemen en de troeven ervan willen onderlijnen, moeten we zelf het goede voorbeeld geven en de experimentele ruimte die reeds bestond binnen het VRT-medialab verruimen tot alle geïnteresseerde mediaspelers. Binnen het IBBT zal het Media Innovatie Centrum een plek worden waar volgende woorden centraal staan: expertise, innovatief onderzoek, experiment, kennisdeling en internationalisering. Het MIC moet als een Vlaams medialab in staat zijn kortlopende, close-to-market projecten te ondersteunen én langere termijnstrategieën te ontwikkelen.”

Het MIC heeft vier centrale opdrachten:

1. Het MIC ondersteunt de Vlaamse mediasector in haar strategische projecten en wil een substantiële bijdrage leveren aan het innovatiepotentieel van die sector. Het MIC fungeert als het centrale aanspreekpunt voor de sector op het vlak van media-innovatie in Vlaanderen.

2. Het MIC helpt de sector bij de omzetting van innovatieve concepten en ideeën naar tastbare economische resultaten en versterkt zo de competitiviteit van de mediasector.

3. Het MIC verhoogt de efficiëntie van de Vlaamse inspanningen in media-innovatie door het optimaal inzetten van de beschikbare middelen voor ‘close to market’ onderzoek in functie van de gemeenschappelijke belangen van de sector.

4. Het MIC fungeert als antenne m.b.t. het fundamentele onderzoek en het basisonderzoek dat nationaal en internationaal wordt uitgevoerd. Tevens volgt het MIC ook de internationale innovaties op die relevant kunnen zijn voor de mediasector in Vlaanderen.

Het is alvast de bedoeling in de loop van dit najaar alle voorbereidingen te treffen om het Media Innovatie Centrum in 2012 te kunnen opstarten. Dat de inzet op innovatieve projecten tred moet houden met onze aandacht voor de mediagebruiker en zijn mediavaardigheden spreekt voor zich. We moeten oog blijven hebben voor wie niet of niet voldoende mee is met alle nieuwe ontwikkelingen.

“De uitbouw van een Vlaams downloadplatform kan één van de ambities zijn van het MIC. Zo’n platform hoeft zich niet te beperken tot de audiovisuele sector. Ik kan me voorstellen dat ook kranten en tijdschriften er hun digitale producten kunnen aanbieden. Zo’n digitale krantenkiosk wordt trouwens vandaag al overwogen door de krantenuitgevers,” zegt Ingrid Lieten.

Hieronder vindt u het volledige persbericht.
Persmededeling_Minister van Media Ingrid Lieten zet fors in op media-innovatie en diversiteit

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets