Regionale Economische Vooruitzichten 2022-2027

Filter items
Nieuws
18 juli 2022

Een economische groei in Vlaanderen van 2,8% in 2022 en van 1,3% in 2023. Dat verwachten het Federaal Planbureau en de regionale statistische diensten in hun ‘Vooruitzichten’. De inflatieschok zet een rem op het economisch herstel. In de periode 2024-2027 zou de bbp-groei in Vlaanderen gemiddeld 1,5% bedragen.

Inflatieschok zet rem op economisch herstel in 2022 en 2023

Stijgende energie- en grondstofprijzen remmen herstel

De inflatieschok zou in 2022 en 2023 een rem zetten op het economisch herstel dat vorig jaar begon. Het herstel is minder uitgesproken in Brussel dan in Vlaanderen en Wallonië. Vanaf 2023 zou de koopkracht van de gezinnen verbeteren. Op middellange termijn zou de werkloosheidsgraad in elk gewest dalen.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwe regionale economische vooruitzichten die het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, Statistiek Vlaanderen en het Institut Wallon de l’évaluation, de la Prospective et de la Statistique samen hebben gepubliceerd.

Economisch herstel in 2021, vertraging in 2022 en 2023, gevolgd door een gematigde groei

Na de scherpe recessie van 2020 is de heropleving in 2021 minder uitgesproken geweest in Brussel dan in Wallonië en Vlaanderen.

Vorig jaar lag de economische activiteit in Vlaanderen hoger dan in 2019, terwijl ze in Wallonië dat niveau benaderde. Het herstel bleef beperkter in Brussel door een minder uitgesproken opleving in de tak 'handel en horeca' en een verdere daling van de activiteit in de tak ‘krediet en verzekeringen’.

In 2021 bedroeg de bbp-groei daardoor 3,9 % in Brussel, 7,0 % in Vlaanderen en 6,3 % in Wallonië. De hoge inflatie remt het verdere herstel in alle gewesten af.

De bbp-groei in 2022 wordt geraamd op 2,1 % in Brussel, 2,8 % in Vlaanderen en 2,5 % in Wallonië.

Volgend jaar zou hij vertragen tot 1,1 % in Wallonië en 1,3 % in Vlaanderen en Brussel.

In de periode 2024-2027 zou de bbp-groei gemiddeld 1,1 % per jaar bedragen in Brussel, 1,5 % in Vlaanderen en 1,3 % in Wallonië.

Werkloosheidsgraden blijven dalen

In de periode 2022-2027 zou de binnenlandse werkgelegenheid gemiddeld met 0,5 % per jaar groeien in Brussel, met 0,7 % in Wallonië en met 0,9 % in Vlaanderen. Dankzij onder meer de aanhoudende opwaartse trend in de pendelstromen van Brussel naar Vlaanderen zou de Brusselse werkzame bevolking sterker toenemen, namelijk met 1,4 % per jaar, dan de Vlaamse en de Waalse (beide met 0,7%). De werkloosheidsgraad in Brussel zou dan ook dalen van 15,3 % in 2021 tot 13 % in 2027. De daling is minder uitgesproken in Vlaanderen (van 5,3% tot 4,4%) en in Wallonië (van 12 % tot 11,3 %).

Na een daling in 2022 zou de koopkracht van de gezinnen verbeteren vanaf 2023

Dankzij de steunmaatregelen van de overheid zou de koopkracht, gemeten aan de hand van het reëel beschikbaar inkomen per inwoner, in 2020 en 2021 met 0,7 % per jaar zijn gestegen in Vlaanderen, met 1,0 % in Brussel en met 1,2 % in Wallonië. Dit jaar doet de hoge inflatie de koopkracht dalen in de drie gewesten. Het reëel inkomen per inwoner zou in 2023 in elk gewest opnieuw beginnen toenemen, o.m. doordat de indexering van de lonen en de sociale uitkeringen in dat jaar hoger is dan de inflatie. In de periode 2024-2027 zou de groei van de koopkracht in elk gewest in de buurt liggen van die welke vóór de coronacrisis (2015-2019) werd opgetekend, namelijk 1,1 % per jaar in Vlaanderen, 1,4 % in Brussel en 1,2 % in Wallonië. In Brussel zouden de lonen een relatief grotere bijdrage leveren tot de inkomensstijging (dankzij de sterkere toename van de werkgelegenheid van de ingezetenen); in Vlaanderen en Wallonië zou de bijdrage van de pensioenen relatief groter zijn.

Lees hieronder de Regionale Economische Vooruitzichten 2022-2027

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Johan Hanssens

Staf
Secretaris-generaal
02 553 55 99

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 december 2022)

  2 december 2022

  O.a. subsidie project Seeds and Growth for Media, subsidie project 'Flanders Game Hub' en subsidie project 'Seeds and Growth for Media'.

 • Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

  Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

  2 december 2022

  De Vlaamse Regering heeft beslist om rond “Flanders Technology & Innovation” een autonome vennootschap op te richten. Bedoeling is om, samen met private partners, te investeren in een platform waar data, know how en innovatieve ideeën worden samengebracht. Het nieuwe bedrijf zal een katalysator worden voor investeringen in technologische oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. De Vlaamse Regering wil potentiële private investeerders vanaf nu de kans geven om de vennootschap mee op te richten en organiseert daartoe een open call.

 • EU-nieuws deze week | 28 november - 2 december '22

  2 december 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • inhuldiging nieuw distributiecentrum in Antwerpen

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (1 december 2022)

  1 december 2022

  O.a. vraag om uitleg over de analyse van het Planbureau over steun voor onderzoek en ontwikkeling, cybersecurity en energieprestatiegebaseerde handelshuur.

 • Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  1 december 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Jo Brouns investeert via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur. Via dit programma wordt de Vlaamse deelname aan grootschalige, internationale faciliteiten gefinancierd.