‘Richting Morgen’: een overkoepelende aanpak voor communicatie rond wetenschap, technologie en innovatie in Vlaanderen

Filter items
Nieuws
6 juli 2012

Richting Morgen

Minister Ingrid Lieten lanceert de campagne ‘Richting Morgen’, een overkoepelende aanpak voor communicatie rond wetenschap, technologie en innovatie in Vlaanderen. “Wetenschap en innovatie zijn de toekomst van onze samenleving, onze tewerkstelling en onze welvaart. We moeten er de mond van vol hebben. Om af te rekenen met de kloof tussen samenleving en wetenschap, moeten we niet méér communiceren, maar gerichter. Met één campagne gaat Vlaanderen doordrongen geraken van wetenschap en innovatie. Een invasie van innovatie.”

Wetenschap en jongeren

Die kloof tussen mensen en wetenschap vertaalt zich vandaag onder meer in een gebrekkige instroom van jongeren in wetenschappelijke richtingen. Vlaamse jongeren scoren in vergelijking met de andere OESO-landen nochtans zeer sterk op wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden. Ongeveer 52 procent van de Vlaamse leerlingen met een ASO-diploma behaalt dit in de richting wiskunde of wetenschappen. Bij de overstap naar hoger onderwijs kiest slechts de helft van die leerlingen voor een ‘STEM’-studierichting. STEM staat voor science, technology, engineering, and mathematics. Dat slechts een minderheid kiest voor deze richtingen, heeft te maken met bepaalde vooroordelen die sterk leven bij jongeren: ze zijn saai, moeilijk, het is te ver van ons bed…

Bij jongeren die afstuderen met een TSO- en BSO-diploma, zien we een gebrekkige aansluiting met de technische beroepen op de arbeidsmarkt. Wat ook verband houdt met het imago van wetenschap en techniek. “Jongeren en hun ideeën zijn onze toekomst,” zegt Ingrid Lieten. “Ze geven aan innovatie en wetenschap te associëren met doorbraken, en met slimme koppen die slimme ontwikkelingen op hun naam schrijven. Wel, zij zijn die slimme koppen.”

Vlaanderen scoort goed in de verschillende internationale barometers voor innovatieve regio’s. Toch is er nog een grote groeimarge. Vooral gezien onze kmo’s, die de ruggengraat van de Vlaamse economie vormen, vandaag nog te weinig op de hoogte zijn van de meerwaarde van innovatie. Tussen 2008 en 2010 haalden onze kmo’s een innovatiegraad van 46 procent, in vergelijking met 79 procent bij de grote bedrijven en 75 procent bij de middelgrote bedrijven.

“We staan internationaal bekend voor onze knowhow, wat blijkt onder meer uit het excellente werk van onze onderzoekers. Voor een kennismaatschappij is constant herdenken en vernieuwen de enige richting. We hebben dus constant nieuwe mensen met nieuwe ideeën nodig. Wetenschap, technologie en innovatie vormen de focus in het verbeteren van onze economische positie en het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen. We hebben iedereen zijn engagement nodig om oplossingen te vinden voor de klimaatwijziging, voedsel- en waterzekerheid, de toenemende zorgvraag…”

Ingrid Lieten legde de Vlaamse Regering dit voorjaar een beleidsplan wetenschapscommunicatie voor. Een ander belangrijk onderdeel daarvan is het STEM-actieplan dat getrokken wordt door Pascal Smet, voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek. “Om tot een breed gedragen cultuur van wetenschap en innovatie te komen moeten we op verschillende fronten tegelijk actief zijn”, verkondigden de ministers toen al.

Eén boodschap voor heel Vlaanderen

“De eerste belangrijke stap in dit beleidsplan is het marketing- en communicatieplan ‘Wetenschap, technologie en innovatie in Vlaanderen 2012-2014’”, vervolgt Ingrid Lieten.

“De middelen voor wetenschapscommunicatie zitten verdeeld over verschillende partners en initiatieven. Een aantal van die initiatieven is te weinig bekend bij het publiek. Met dezelfde middelen en één strategie met één duidelijke boodschap willen we nu de komende jaren een groot publiek bereiken. Samen met de partners en betrokkenen uit het werkveld gaan we de versnippering tegengaan en de bestaande initiatieven en instellingen op elkaar afstemmen, zodat de impact veel groter zal zijn.

“Met de baseline ‘Richting Morgen’ wordt de kern van de boodschap in de verf gezet: wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie betekenen vooruitgang. Ze maken ons leven beter, zowel op persoonlijk – carrière, persoonlijke ontwikkeling -, als op maatschappelijk vlak”, besluit Ingrid Lieten.

Persinfo

Lot Wildemeersch, woordvoerster minister Ingrid Lieten, 0477 810 176 – lot.wildemeersch@vlaanderen.be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets