Rondetafel Sociale Innovatie: nieuwe ideeën voor nieuwe sociale noden

Filter items
Nieuws
27 april 2012

Persbericht

Ingrid Lieten houdt Rondetafel sociale innovatie

Uw ideeën, onze toekomst

Ingrid Lieten zet vandaag een stap verder in de opbouw van haar beleid sociale innovatie. De Vlaamse minister wil met dat beleid een vlindernet vormen om de vele goede ideeën die er in onze gemeenschap leven rond het aanpakken van uitdagingen zoals vergrijzing, vergroening en verarming samen te brengen. In dialoog met de gemeenschap worden de beste ideeën uitgevoerd. Op de Rondetafel van vandaag treedt de minister in overleg met de maatschappelijke spelers over hoe dat vlindernet er moet uitzien, maar ook hoe dat net tot een fabriek van verdere ideeën kan uitgroeien. “Innovatie moet per slot van rekening niet uitsluitend onze economie en onze bedrijven dienen. Innovatie moet net zo goed onze mensen een kwaliteitsvoller leven bieden,” zegt Ingrid Lieten.

Sociale innovatie: nieuwe ideeën die tegemoet komen aan nieuwe sociale noden. Toch is sociale innovatie op zich niets nieuw. Een bekend voorbeeld van spontane sociale innovatie is ontstaan op het platteland, toen we nog een landbouwregio waren. Mensen werden bij het ouder worden thuis verzorgd door de kinderen die de fakkel op de boerderij overnamen. Deze boeren en boerinnen waren op een gegeven moment bijna continu aan huis gebonden doordat ze de volledige zorg voor hun ouders op zich hadden genomen. Om hen toch de kans te geven om boodschappen en dergelijke te doen, ontstond er binnen de gemeenschap het sociale gebruik om deze mantelzorgers één dag per week te ontlasten. Andere dorpsbewoners bleven in hun plaats waken bij de ouderen of zieken op de boerderij. Het is een van de vele voorbeelden van de sociale innovatie die onze samenleving al rijk is geweest.

Vandaag staan we voor de uitdaging van een stijgende zorgvraag, maar ook voor andere maatschappelijke uitdagingen: 450 000 Vlamingen leven vandaag in sociaal isolement. Dat wil zeggen dat ze minder dan één keer per week contact hebben met een buur, vriend of familielid. "Onze maatschappij is rijk aan ideeën om deze uitdagingen om te zetten in opportuniteiten. Om de kansen die zich voordoen zo goed mogelijk te benutten, heeft de Vlaamse regering het coördineren van de vele varianten van sociale innovatie, tot een prioriteit binnen haar innovatiebeleid gemaakt", vertelt minister Ingrid Lieten.

Sociale innovatie kan heel uiteenlopende vormen aannemen. Het kan gaan om een game ontwikkeld om jongeren te leren omgaan met hun budget, een voorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk. Het kan gaan om een pedagogische benadering binnen kinderwelzijn, of om vernieuwende systemen van microkredieten voor kansarmen. De bekendste vorm van sociale innovatie is allicht werkplekinnovatie. Hoe organiseer je arbeid en ontwikkel je werkomstandigheden die de werknemers en de arbeidsproductiviteit ten goede komen. Dat kan gaan om infrastructurele ingrepen, tot een nieuw systeem van pauzeren.

Tijdens de kick off die minister Ingrid Lieten in december organiseerde, werd het terrein van sociale innovatie afgebakend. Er heeft toen een debat plaatsgevonden met binnenlandse en buitenlandse experts, met de relevante stakeholders in onze samenleving, en met de vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Ze maakten een onderscheid tussen: (1) werkplekinnovatie, (2) sociaal ondernemerschap en (3) brede ondersteunende sociale innovatie.

Omdat Flanders’ Synergy het domein van de werkplekinnovatie uitwerkt, organiseert minister Ingrid Lieten samen met het departement EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie) van de Vlaamse Overheid vandaag een Rondetafel waar het specifiek gaat om sociaal ondernemerschap en brede ondersteunende sociale innovatie. Ze willen tijdens deze Rondetafel met representatieve stakeholders van gedachten wisselen over de focus en de randvoorwaarden van sociale innovatie.

Minister Ingrid Lieten reikt vanuit haar maatschappelijk gericht innovatiebeleid al een kader aan: "Sociale innovatie gaat niet zomaar over sociale economie, maar moet voldoen aan twee basiscriteria. Je kan spreken van sociale innovatie wanneer de innovatie structureel tot doel heeft om sociale noden of uitdagingen aan te pakken en wanneer nieuwe producten, goederen, diensten, processen, marketing methoden en/of organisatiemodellen betrokken zijn. Sociale innovatie moet dus sociaal zijn in de doelstelling en in de methode." Hierbij moet duidelijk zijn welke de korte, middellange en lange termijn doelstellingen zijn, hoe die gemeten kunnen worden en op welke wijze verschillende actoren met verschillende achtergronden en expertises kunnen samenwerken om die doelen te bereiken. Een sociale kruidenier kan bijvoorbeeld in zee gaan met een voedseldistributeur en een sociale werkplaats om van voedseloverschotten nieuwe producten te maken aan sociale prijzen.

Sociale innovatie komt vanuit mensen zelf, daarom wil minister Ingrid Lieten er ook een zo participatief mogelijk proces van maken, ook na vandaag. De bedoeling is om een ruimte te creëren, die zowel als vlindernet moet dienen om de ideeën rondom ons op te vangen, maar ook om hun bedenkers samen te brengen en de kans te geven verdere ideeën te ontwikkelen. Een sociale innovatie fabriek.

In een tweede fase wordt een selectie van de beste ideeën verrijkt en uitgewerkt. Een derde fase tenslotte moet de uitgewerkte sociaal innovatieve projecten op basis van een impactanalyse (maatschappelijk, economisch en return on investment) versterken en begeleiden naar de markt, beleid of naar een privaat-publieke samenwerking. Doorheen de verschillende fasen wordt telkens onderzocht hoe sociaal innovatieve projecten onafhankelijk van projectsubsidie tot duurzame initiatieven kunnen uitgroeien.

Hoe ga je die ideeën selecteren? Hoe achterhaal je welke sociale projecten de meeste slaagkans hebben in Vlaanderen? Dat vraagt veel ervaring en inzicht vanop het terrein. Daarom brengt minister Ingrid Lieten vandaag die belangrijke spelers uit onze gemeenschap samen. Ze gaan dieper in op wat sociale innovatie in en voor Vlaanderen kan betekenen.

Persinfo

Lot Wildemeersch, woordvoerster Ingrid Lieten, 0477 810 176 | lot.wildemeersch@vlaanderen.be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets