SOFI financiert spin-offs van Vlaamse toponderzoekscentra

Filter items
Nieuws
10 juni 2011

Vandaag 10 juni 2011 besliste de Vlaamse regering – op voorstel van minister van Innovatie Ingrid Lieten – om 10 miljoen euro te voorzien om de vier Strategische Onderzoekscentra te ondersteunen bij de financiering van spin-offs. Deze maatregel krijgt de werknaam ‘SOFI’ wat staat voor ‘Spin-Off FinancieringsInstrument’. PMV zal het praktisch beheer van SOFI op zich nemen.

De vier Strategische Onderzoekscentra of SOC’s (VIB, IMEC, IBBT en VITO) hebben een belangrijke rol in het toekomstgericht maken van onze Vlaamse economie. De kennis en innovaties die daar ontwikkeld worden moeten dan wel de weg vinden van het laboratorium naar de economie. Er moeten dus nieuwe bedrijfjes (spin-offs) opgericht worden rondom de meest interessante uitvindingen.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van geslaagde spin-offs van de SOC’s: IMEC richtte in de jaren ’90 Sirius Communications op dat werkte aan satellietcommunicatie en doorverkocht werd aan Agilent. Andere successen waren bv. XenICs en Septentrio. VITO richtte onlangs Carbstone Innovation op dat staalslakken wil herbruiken in bouwmaterialen. Ablynx is een spin-off van het VIB en werkt aan de ontwikkeling van Nanobodies voor het bestrijden van trombose, kanker, Alzheimer,… VIB kent nog andere succesvolle spin-offs zoals ActoGeniX, Devgen, Cropdesign,… Tot slot richtte IBBT de spin-off Vodtec op dat actief is op het domein van mobiele video.

Moeilijk om kapitaal te vinden

Minister Ingrid Lieten: “Onze SOC’s zijn toponderzoekscentra van Vlaanderen waar meer dan 4.000 onderzoekers iedere dag weer werken aan nieuwe uitvindingen die de kwaliteit van ons leven moeten verbeteren. Die uitvindingen moeten daartoe wel hun weg vinden van het laboratorium naar onze economie zodat iedereen ervan kan genieten. De SOC’s stuiten echter vaak op de moeilijkheid om kapitaal te vinden voor de opstart van die spin-offs. Daarom maak ik 10 miljoen euro vrij om onze toponderzoekscentra te helpen bij het oprichten van nieuwe bedrijfjes die deze uitvindingen op grote schaal op de markt moeten brengen. De werknaam van deze maatregel is SOFI (Spin-Off FinancieringsInstrument).”

Voor bepaalde sectoren waar vaak kleine investeringen het verschil kunnen maken (bv. ICT) wordt een specifiek instrument ingevoerd om via een vereenvoudigde procedure financiering te vinden voor de voorbereiding van de spin-off. Voor dergelijke incubatiedossiers wordt in 2011 in totaal 1 miljoen euro voorzien.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets