Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaanderen en PMV kiest resoluut voor verduurzaming en transparantie

Filter items
Nieuws
24 september 2022

De Vlaamse Regering heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de autonome investeringsmaatschappij Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor de komende vijf jaar goedgekeurd. PMV neemt een centrale rol op in het Vlaams economisch overheidsinstrumentarium. 

Centraal in de nieuwe overeenkomst staat de sterke focus op verduurzaming van het economisch weefsel, de rol van PMV in het kader van de klimaattransitie en op rapportering en transparantie naar de buitenwereld en met name het Vlaams Parlement toe.

Evaluatie 

Naar afloop van de periode 2017-2022 werd de PMV-groep grondig geëvalueerd. Daarbij werden zowel het functioneren als de prestaties van PMV-groep in het kader van de voorbije samenwerkingsovereenkomst onder de loep genomen, evenals een vooruitblik op de toekomst van PMV-groep. Hieruit bleek dat PMV een bijzonder sterk merk.

Strategische doelstellingen van PMV

Zowel de missietekst als de strategische doelstellingen van de PMV-groep bevatten vanaf nu uitdrukkelijke verwijzingen naar de rol van PMV in het verduurzamen van het Vlaamse economische weefsel en de klimaattransitie. Zo is een nieuwe strategische richtlijn ingevoerd die uitdrukkelijk bepaalt dat de tussenkomst van PMV  erop gericht is om een impuls te geven aan investeringen en projecten die bijdragen aan een verduurzaming van het Vlaamse economisch weefsel en de beschikbare infrastructuur.

De overeenkomst specifieert verder dat hierbij bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de transitie naar duurzame en hernieuwbare energie-voorzieningen.

Ook worden de SDG’s, of Sustainable Development Goals, opgenomen. Aan de hand van ESG (Environmental, Social and Governance)-criteria zal de duurzaamheid en de ethische weerslag van een investering van PMV concreet gemeten worden.

Transparantie naar het parlement

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorziet ook uitdrukkelijk dat PMV zich, bij monde van haar general manager, ter beschikking stelt aan het Vlaams Parlement voor overleg en toelichting indien daar vraag naar is.

(Volledig persbericht onderaan deze pagia)

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  3 februari 2023

  O.a. visienota ‘Naar een versterkte concurrentiekracht van de Europese Industrie’, compensatiesteun ondernemingen voor indirecte emissiekosten, financiering IOC-Unesco projectvoorstel 'Ocean Decade Capacity Development Facility' en voorontwerp van programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie 2022-2025.

 • EU-nieuws deze week | 30 januari - 3 februari 2023

  3 februari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.