Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

Filter items
Nieuws
17 september 2015

De Vlaamse regering zet in 2015 volop in op haar toekomstvisie voor Vlaanderen, met 2050 als horizon. In haar visie toont ze het Vlaanderen dat ze wenst in 2050: een sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt. Dat staat in een conceptnota, die de Vlaamse Regering op 18 september 2015 goedkeurde.

Visie 2050 tekent een langetermijnbeleid uit dat een antwoord biedt op nieuwe kansen en uitdagingen en dat de transities die onze samenleving nodig heeft, in een versnelling brengt. Om dit te doen lukken bepaalde de Vlaamse regering zeven transitieprioriteiten. Daar wil ze de komende jaren aan werken, over de grenzen van de beleidsdomeinen en samen met allerlei actoren uit de samenleving.

De volledige visietekst kan u downloaden op de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?