Vlaams Indicatorenboek 2019 nu beschikbaar

Filter items
Nieuws
3 oktober 2019
Het Indicatorenboek 2019 houdt ook een belangrijke vernieuwing in ten opzichte van de vorige versies. Vanaf nu wordt het Indicatorenboek immers uitsluitend in een interactieve bevragingsmode elektronisch aangeboden.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Het 9e Vlaams Indicatorenboek Wetenschap, Technologie en Innovatie is beschikbaar.

Het bevat beleidsindicatoren die de ontwikkeling van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie in kaart brengen.

Het werk actualiseert de tijdsreeksen uit de vorige Indicatorenboeken en breidt ze verder uit.

Aldus ontstaat een robuust en internationaal vergelijkbaar overzicht van de Vlaamse bestedingen voor en resultaten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Sinds 1999 wordt om de twee jaar een Indicatorenboek uitgegeven onder de coördinatie van het interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM)

> De gedetailleerde 2019 editie is nu volledig interactief te raadplegen op de website www.vlaamsindicatorenboek.be 

> De volledige pdf-versie is te downloaden via de publicatiedatabank

Conclusie uit de nota (volledige nota onderaan te downloaden)

"In lijn met de stijgende trend in de GERD-cijfers over de voorbije jaren tonen de meest recente berekeningen voor de periode 2016-2017 aan dat deze evolutie zich verder doorzet, zowel in de publieke als in de private sector. Wanneer we de totale GERD-cijfers als percentage van het BBPR bekijken, zien we in 2016 en 2017 een verdere stijging ten opzichte van 2015. Met een O&O-intensiteit van 2,89% in 2017 zit Vlaanderen ver boven het EU-gemiddelde. Zowel de BERD/BBPR als de nonBERD/BBPR-ratio vertonen een mooie evolutie. De 3%-norm komt nu echt wel in zicht voor Vlaanderen."

We zien dat daarbij het Vlaamse percentage van de O&O-uitgaven door private financiering ver boven het EU-gemiddelde ligt. Bovendien zit de verhouding van private financiering tot BBPR voor 2017 in de lift, met een niveau van 2,16% van het BBPR. Vlaanderen heeft dus de 2%-dimensie van de 3%-norm bereikt, meer bepaald dat minstens 2% van de O&O-uitgaven door de private sector moet gefinancierd worden. De norm om 1% van het BBPR publiek te financieren noodzaakt wel nog wat verdere inspanningen. Algemeen kunnen we stellen dat het volgehouden Vlaamse O&O- en innovatiebeleid zijn vruchten afwerpt." 

 
BijlageGrootte
Nota Vlaams Indicatorenboek WTI 2019 69.32 KB

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Peter Viaene

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 57 42

Meer nieuws

 • EU-nieuws deze week | 7 - 11 oktober 2019

  11 oktober 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Gezocht: wetenschappers om Unesco-projectvoorstellen te evalueren

  Gezocht: wetenschappers om Unesco-projectvoorstellen te evalueren

  7 oktober 2019

  UNESCO ontwikkelde in de periode juni – september 2019 13 nieuwe projectvoorstellen voor mogelijke financiering door het FUST. We zoeken nu geïnteresseerde wetenschappers om een of meerdere projectvoorstellen te evalueren.

 • Hilde Crevits nieuwe minister voor Economie, Wetenschap en Innovatie

  4 oktober 2019

  De leden van de nieuwe Vlaamse Regering hebben woensdag de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. Hilde Crevits wordt viceminister-president en bevoegd voor o.a. Economie, Wetenschap en Innovatie.

 • Gepersonaliseerde geneeskunde in 2030

  Gepersonaliseerde geneeskunde in 2030

  1 oktober 2019

  Het Internationale Consortium voor Gepersonaliseerde Geneeskunde (ICPerMed) heeft een visie ontwikkeld over wat de invloed van gepersonaliseerde behandelingsmodaliteiten op de volgende generatie van geneeskunde tegen 2030 zal zijn.

 • EU-nieuws deze week | 23 - 27 september 2019

  30 september 2019

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.