Vlaams-Nederlandse top: Vlaams-Nederlandse innovatie- en wetenschapsdag moet samenwerking verbreden en verdiepen

Filter items
Nieuws
5 november 2018
Tijdens de top werd de Memorandum of Understanding (MoU) Personalized Medicine ondertekend door Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en Johan Hanssens, Secretaris-generaal van het Departement EWI.

Maatschappelijke uitdagingen

Gisteren had de vierde Vlaams-Nederlandse top plaats in Middelburg. Deze ontmoetingen op het hoogste politieke niveau tussen Nederland en Vlaanderen vinden sinds 2011 plaats met het oog op het verbreden en verdiepen van de samenwerking op zoveel mogelijk concrete dossiers.

De bijeenkomst heeft plaats tegen de achtergrond van maatschappelijke uitdagingen, onder andere op het vlak van energietransitie, mobiliteit, gezondheid en zorg. Deze uitdagingen stoppen niet bij de grens en om die reden is samenwerking cruciaal.

Aangezien de samenwerking niet alleen op politiek vlak plaatsvindt, maar juist ook tussen onze samenlevingen, bedrijven, kennisinstellingen en culturele organisaties, namen ook zij deel aan de Vlaams-Nederlandse top.

Maritiem onderzoek

Zo werd een intentieverklaring ondertekend tussen de Universiteit Gent en Campus Zeeland over samenwerking rondom maritiem onderzoek.

De overeenkomst is een eerste stap in de oprichting van een samenwerkingsplatform voor alle relevante Vlaamse en Nederlandse kenniscentra en overheden rond de stijging van de zeespiegel en fenomenen als verzilting, als gevolg van klimaatverandering.

Smart Delta Resources

Tijdens de top in Gent in 2016 kondigden de havenbesturen van Gent en Zeeland Seaports aan zich in te zetten om één havenbedrijf te worden. Per 1 januari 2018 is deze fusie een feit met North Sea Port.

De fusie van beide havenbedrijven stimuleert ook kringloopprojecten tussen bedrijven in de Kanaalzone Gent-Terneuzen. Het Smart Delta Resources (SDR)-platform, een samenwerking van 11 grote industriële bedrijven in Zuidwest Nederland en Oost–Vlaanderen, heeft hierbij een belangrijke stimulerende rol.

Het SDR-platform ondersteunt de onderlinge uitwisseling van reststoffen tussen de bedrijven en draagt bij aan besparing van energie- en grondstoffen en vermindering van CO2 uitstoot. De provincie Oost-Vlaanderen heeft zich gisteren formeel bij dit platform aangesloten. North Sea Port is in gesprek met andere havenbedrijven over een gezamenlijke aanpak van de grote transitieproblemen waar de deltahavens voor staan.

KMO’s

Ook werd tijdens de top gesproken over de goede samenwerking op het gebied van innovatie en MKB/KMO’s die zich verder heeft versterkt op bijvoorbeeld het gebied van Life, Sciences and Health en sleuteltechnologieën zoals fotonica en de ontwikkeling van een gezamenlijk Research & Development-Centre voor het onderzoek van zwaartekrachtgolven.

Ook MKB/KMO’s werken goed samen, mede mogelijk gemaakt door het Crossroads project dat door het Interreg programma Vlaanderen-Nederland wordt gefinancierd. Zo worden de mogelijkheden voor verdere versterking van MKB/KMO-samenwerking verkend.

Personalized medicine

Op de top werd er tevens beslist de verschillende gezamenlijke projecten op het vlak van innovatie en wetenschap en de strategie rond onze chemische industrie voort te zetten en uit te breiden.

Zo werd een MoU personalized medicine ondertekend (onderaan deze pagina te downloaden) en ondertekenden Universiteit Gent en Campus Zeeland een intentieverklaring voor academische samenwerking.

Vlaams-Nederlandse innovatie- en wetenschapsdag

Om deze samenwerking verder te verdiepen en kruisbestuiving te bevorderen wordt in 2019 een Vlaams-Nederlandse innovatie- en wetenschapsdag georganiseerd, waarbij zowel kennisinstellingen en het bedrijfsleven aan beide zijden van de grens worden betrokken.

 

 

Videoverslag

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Erwin Dewallef

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0472 72 40 48

Contactgegevens

Kathleen D'Hondt

Afdeling Onderzoek
Navorser
0477 40 31 20