Vlaamse beleidsplan Open Science en oprichting Open Science Board goedgekeurd

Filter items
Nieuws
6 januari 2020

Vlaanderen

Op initiatief van Vlaams minister Hilde Crevits keurde de Vlaamse Regering voor het kerstverlof het Vlaams beleidsplan Open Science en de oprichting Open Science Board goed (het document kan onderaan de pagina gedownload worden). Vlaanderen zal 5 miljoen euro recurrent investeren in Open Science om invulling te geven aan het Europese engagement.

Europa 

Open Science, inclusief Open Data, vormt een belangrijke motor van verandering in de wetenschap. Een nieuwe wijze van onderzoek vraagt steeds meer om het delen en open stellen van data en om een goede omgang met onderzoeksdata. Volgens de Europese Commissie (EC) moet Open Science de norm worden voor publiek gefinancierd onderzoek.

De EC ziet via het ‘Responsible Research & Innovation programma’ en het Open Science-kader toe op de transparantie en toegankelijkheid van wetenschappelijke publicaties, de naleving van de gedragscodes en het respect voor de wetenschappelijke integriteit van Europese onderzoeksprojecten.

De European Open Science Cloud (EOSC) is daarbij een ambitieus cloud project dat de bedoeling heeft de Europese onderzoeker een omgeving aan te bieden voor “data storage, management, analysis en re-use across disciplines” en dat bestaande en nog op te richten data-infrastructuren, zowel horizontale als thematische, zal samenbrengen.

Vlaams beleidsplan

In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Vlaams beleidsplan Open Science en beslist ze tot oprichting en samenstelling van de Flemish Open Science Board.

Ze zal 5 miljoen euro recurrent investeren in Open Science om invulling te geven aan het Europese engagement ter zake en keurt daarvoor het herverdelingsbesluit goed.

De Flemish Open Science Board verenigt alle Vlaamse stakeholders in een gedeelde toekomstvisie ten aanzien van Open Science en de EOSC, en adviseert, gesteund door technische werkgroepen, het beleid over de te nemen stappen om Vlaanderen volop te integreren in deze internationale tendens.      

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Bart Dumolyn

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker
0497 02 58 34