Vlaamse wetenschap en innovatie zoekt Turkse partners

Filter items
Nieuws
21 mei 2014

Ondertekening Memorandum of Understanding (MoU)  tussen Turkije en Vlaanderen: meer samenwerking inzake onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Dinsdag 20 mei 2014 ontmoette Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten de Turkse viceminister van Wetenschap, Industrie en Technologie, Prof. Dr. Davut Kavranoglu. In mei 2012 was minister Lieten op bezoek in Turkije om kennis te maken met het Turkse wetenschaps- en innovatielandschap. Vandaag tekenen ze een memorandum van overeenkomst tussen het Vlaamse Departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie en het Turks Ministerie van Wetenschap, Industrie en Technologie, in teken van meer samenwerking. Turkije is een groeiland waarmee Vlaanderen nu al een goed partnerschap heeft zowel op vlak van handel als uitwisseling van kennis. 

Vandaag werken de Vlaamse en Turkse universiteiten en onderzoeksinstellingen al goed samen. Die samenwerking kan volgens minister Lieten nog versterkt worden. Vandaar dat ze samen met haar Turkse collega Davut Kavranoglu een memorandum van overeenkomst sluit. De bevoegde Vlaamse en Turkse administraties nemen zich voor om nauwer samen te werken en uitwisseling op het vlak van onderzoek en innovatie verder aan te moedigen.

De samenwerking slaat op zowel universiteiten, onderzoeksinstellingen én industrie, met als doelstelling om technologietransfers, de link tussen onderzoek en industrie en de omzetting van onderzoeksresultaten in innovatie en valorisatie te verbeteren. Maar ook om het menselijk kapitaal te verbeteren door een verhoogde mobiliteit van onderzoekers. Onderwerpen op de gemeenschappelijke onderzoeksagenda zijn maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, gezondheidszorg, eco-innovatie, hernieuwbare energie, verstedelijking en mobiliteit.

Turkije is een dynamisch land, waarvan het economisch belang in de toekomst alleen maar zal groeien. Ook het Turkse onderzoeks- en innovatielandschap is in opgang. Voor Flanders Investment and Trade is Turkije al jaren een focusland. In ‘Brains on the Move’, het actieplan voor mobiliteit in het hoger onderwijs, dat Vlaams minister van onderwijs Pascal Smet aannam, is Turkije ook één van de prioritaire landen. Turkije is dus een interessante partner voor Vlaanderen. Vlaamse onderzoeks- en kennisinstellingen hebben baat bij samenwerking met Turkse partners en vice versa.

We zetten beide in op wetenschap en innovatie die een positieve bijdrage levert aan de maatschappij en die ons in staat stellen om de uitdagingen van nu en morgen aan te gaan. Vandaar ook dat we via dit memorandum willen samenwerken rond eco-innovatie, groen energie, gezondheidsinnovatie, duurzame mobiliteit en logistiek, sociale innovatie en de vergroening van de industrie en een duurzame maakindustrie”.

Bezoek aan het Vlaamse innovatielandschap

Minister Lieten toont haar collega vandaag een aantal vaste waarden van het Vlaamse innovatielandschap. De delegatie bezocht het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek, waar viceminister Kavranoglu kennismaakte met Vlaams state-of-the-art onderzoek op het vlak van energie en geothermie. Later bezochten ze Greenville, een bedrijvencentrum dat zich specifiek richt op innoverende bedrijven in de groene economie (cleantech). Op woensdag 21 mei zal viceminister Kavranoglu een bezoek brengen aan het Leuvense Imec, waar hij zal kunnen kennismaken met Vlaams onderzoek naar toepassingen in elektronica op het vlak van gezondheidszorg, energie en communicatie.

Dit jaar vieren België en Turkije de vijftigste verjaardag van het verdrag inzake de tewerkstelling van Turkse werknemers in België. “De Turkse arbeiders die in de daaropvolgende jaren in België zijn komen werken, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de welvaart van dit land. Hier, in Limburg, zijn we vertrouwd met de vitaliteit van de Turkse gemeenschap. Zij zijn trots op hun Turkse erfgoed, maar zijn ook trotse Limburgers. Door de contacten die zij met Turkije onderhouden, kunnen zij een belangrijke rol spelen in het aanhalen van de banden met Turkije”.

Samen met minister Lieten zal viceminister Kavranoglu dan ook op bezoek gaan bij een aantal Turkse verenigingen.

Persinfo

Lot Wildemeersch, woordvoerder minister Lieten, 0477 810 176, lot.wildemeersch@vlaanderen.be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets